Watz

Watz is een Belgische energieleverancier die groene stroom en aardgas verkoopt in Vlaanderen en Wallonië.

Beoordelingen
Greenpeace 
 • Brussel
 • Vlaanderen
 • Wallonië
Beschrijving

Watz, een Belgisch alternatief voor de multinationals

Net als Elegant is Watz een kleine energieleverancier die voor 100% Belgisch is, met Vlaamse roots. De onderneming is actief in het noorden van het land sinds 2012 voor elektriciteit en sinds 2013 voor aardgas. Vervolgens is ze de uitdaging aangegaan om haar diensten ook aan te bieden in Wallonië, wat sinds maart 2017 het geval is.

De activiteiten van Watz beperken zich tot de verkoop van energie aan particulieren en bedrijven. Met andere woorden, de onderneming produceert zelf geen energie. Ze koopt energie op de groothandelsmarkt, waar de energie, volgens Greenpeace, voornamelijk afkomstig is van steenkool- en kerncentrales. De rest is, in volgorde van belangrijkheid, afkomstig van grote waterkrachtcentrales, gascentrales en tot slot windturbines.

Op haar website bevestigt Watz hernieuwbare energie aan te bieden. Daarvoor schaft de leverancier in feite herkomstgaranties aan, die bedoeld zijn om „grijze“ stroom groen te maken. Hiermee kan maar een klein deel van de groene productie worden ondersteund, maar we moeten toch benadrukken dat de onderneming deze herkomstgaranties enkel in ons land koopt, en voornamelijk in Vlaanderen. Ter informatie, Watz behaalde een score van 6/20 in het klassement van Greenpeace van de elektriciteitsleveranciers in België.

Een performante en toegewijde klantendienst

De communicatiestrategie van Watz hecht een bijzonder belang aan de Belgische identiteit van de onderneming, evenals aan het menselijke aspect van haar klantendienst. Op haar website stelt de gas- en elektriciteitsleverancier „steeds bereid te zijn om oplossingen te vinden“ voor de vragen van consumenten. Watz aarzelt ook niet om haar personeel naar voren te schuiven door bijvoorbeeld te verzekeren dat het „zich dubbel plooit om de beste service te verlenen“ en „een echte vakkennis heeft“.

Watz heeft bovendien de verdienste dat ze op verschillende manieren bereikbaar is: telefonisch, via e-mail en via een contactformulier. Tot slot hebben de klanten toegang tot een persoonlijke klantzone online, „My Watz“. Via dit platform kunnen ze hun elektriciteits- en/of gasverbruik bekijken, hun laatste energiefacturen raadplegen en advies krijgen over hoe ze die kunnen verlagen.

Facturen kunnen ze betalen via domiciliëring of overschrijving. Het goede nieuws is dat deze tweede optie geen extra kosten inhoudt.

Elektriciteits- en gasformules „tegen betaalbare prijzen“

Watz wil een vertrouwensrelatie tot stand brengen met haar klanten. Daarom maakt de leverancier er een erezaak van om een transparant en voordelig tarief toe te passen. Bij haar „geen onduidelijke kortingen“, maar „de beste prijs“. Ze waakt er dus over dat haar contracten duidelijk en ondubbelzinnig zijn, zonder kleine lettertjes. Die bevatten immers vaak uitsluitingen of voorwaarden die zelden in het voordeel van de consument zijn.

Concreet biedt Watz voor elektriciteit een formule met vaste prijs, met twee verschillende looptijdenWatz elektriciteit 1 jaar en Watz elektriciteit 2 jaar. Voor gas is er maar één product met variabele prijs beschikbaar: Watz gas variabele prijs. Voor deze energie wordt het tarief dus om de drie maanden geïndexeerd. De klant ontdekt de evolutie van de prijs pas, wanneer hij zijn jaarlijkse factuur ontvangt, ook de eindafrekening genoemd. 

Om te achterhalen of Watz de goedkoopste energieformules aanbiedt, kan alleen een prijsvergelijking van alle spelers op de energiemarkt uitkomst bieden. Wij raden u dus aan om gebruik te maken van onze prijsvergelijker van de elektriciteits- en gascontracten die verkrijgbaar zijn in België. Hiermee kunt u ook achterhalen welke energieleverancier het meest groen is dankzij de score van Greenpeace die wordt vermeld.

De bonusdienst? Een korting op de isolatiefactuur!

Watz heeft een partnership afgesloten met Pluimers, een onderneming die gespecialiseerd is in isolatie. Aangezien isoleren een energiebesparing en dus ook een geldbesparing oplevert, biedt de leverancier haar klanten 5% korting op hun volledige isolatiefactuur, als ze beslissen om te investeren in isolatie.

Bij dit financieel voordeel komen natuurlijk nog de energiepremies die met name in Wallonië worden toegekend voor isolatie van het dak, de muren en de vloer. Met andere woorden, de uitgevoerde werken kunnen al snel rendabel worden.

Geïnteresseerd? Watz stelt op haar website een formulier ter beschikking om gratis advies of een bestek te vragen. Dit kan een stimulans zijn om van elektriciteits- of gasleverancier te veranderen om te profiteren van dit aanbod.

Watz kan interessant zijn voor u :

 • Indien u een leverancier van groene stroom en gas op mensenmaat wilt ondersteunen, en niet een onderneming die deel uitmaakt van een grote energiegroep, vaak uit het buitenland;
 • Indien u op zoek bent naar een elektriciteitsformule met een vaste prijs;
 • Indien u de nabijheid van Watz met haar klanten op prijs stelt.

Hebt u vragen over de tarieven of over een verandering van leverancier: 03 386 08 50

Voor vragen over een verhuizing: 03 386 08 50

Contact opnemen met Watz

Factuur, dreigende stroomafsluiting, budgetmeter:

 • Klantendienst: 03 500 98 00
 • E-mail : hallo@watz.be
 • Post:  Willem Van Laarstraat 86/002 te 2600 Berchem
Energiemix
 • Zonneenergie52,00
 • Windenergie45,00
 • Biogas2,00
 • Waterenergie0,00