Elegant

Elegant is een leverancier van groene stroom en aardgas, die alleen in Vlaanderen actief is. Deze onderneming zag het levenslicht in 2012 en onderscheidt zich van haar concurrenten doordat ze enkel variabele energieprijzen aanbiedt.

Beoordelingen
Greenpeace 
 • Brussel
 • Vlaanderen
 • Wallonië
Beschrijving

Een Vlaamse leverancier die de voorkeur geeft aan lokale economie…

Elegant werd opgericht door Maarten De Cuyper en Stijn Lenaerts, twee ingenieurs die eerder al GreenFever, een ontwikkelaar van energieprojecten, hadden opgestart. 

Zich beroepend op haar Vlaamse roots, levert Elegant enkel in het noorden van het land elektriciteit en aardgas, zowel aan particulieren als aan bedrijven. Met deze keuze wil de onderneming aantonen dat het mogelijk is om een belangrijke speler te worden op de Belgische energiemarktondanks beperkte middelen en een beperkt actiegebied.

Bovendien hoopt de onderneming de dominantie van de multinationals te doorbreken. Ze verwijt hen de concurrentie te beletten om hun activiteiten efficiënt uit te oefenen en vindt dat „Vlaanderen een lokale energieleverancier nodig heeft“. Om haar standpunt te onderbouwen wijst ze erop dat veel leveranciers buitenlands zijn of in handen zijn van buitenlandse aandeelhouders. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Engie Electrabel, EDF Luminus, Lampiris en Poweo. Elegant is echter niet de enige Belgische leverancier, want Belpower, Comfort Energy, Octa+ et Energie 2030 zijn eveneens Belgisch.

…en die graag blijkt geeft van eerlijkheid

Om de Vlaamse consumenten te overtuigen zet Elegant onder meer in op eenvoud en transparantie. De naam van de onderneming is trouwens niet toevallig gekozen. Want volgens de twee oprichters verwijst de term „elegant“ naar de „schoonheid van eenvoud“. Concreet wil de onderneming aantonen dat de levering van energie helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn als sommige traditionele leveranciers van gas en elektriciteit laten vermoeden. Daarom stelt ze alles in het werk om haar eigen missie te verduidelijken.

Zo stelt ze te willen focussen op de essentie: de productie, de aankoop en de bevoorrading. In detail produceert ze hernieuwbare elektriciteit op basis van zonne-energie, maar wel in zeer kleine hoeveelheden. Bijgevolg moet ze een groot deel van haar elektriciteit aanschaffen bij verschillende producenten. Maar ze werkt niet zomaar met gelijk wie samen. Ze waakt erover dat ze Vlaams zijn, nog maar eens een bewijs voor het feit dat ze echt wil investeren in lokale verankering.

Goed nieuws voor de consumenten met een hart voor het milieu: de energie die ze produceert, is groen en volgens Greenpeace afkomstig van windturbines of biomassacentrales. De ngo betreurt evenwel dat Elegant niet investeert in hernieuwbare energie, want haar inspanningen beperken zich tot de aankoop en de levering van energie.

Haar doel: dicht bij de klanten staan

Om zich te onderscheiden van haar concurrenten heeft Elegant besloten om van haar klantendienst haar troef te maken. De onderneming hecht dan ook veel belang aan een persoonlijke en onberispelijke dienstverlening. Zo heeft elke klant steeds dezelfde medewerker als contactpersoon. Op die manier wordt verzekerd dat zijn gesprekspartner op de hoogte is van zijn dossier en dat hij rechtstreeks in contact komt met de leverancier en niet met een groot callcenter of een computerstem.

Afgezien van de nabijheid is de klantendienst van Elegant ook makkelijk bereikbaar. In geval van vragen of onduidelijkheden is de onderneming bereikbaar via telefoon, Facebook, Twitter en ook e-mail via een contactformulier online. Natuurlijk kunt u ook altijd een brief versturen naar de onderneming. Wie liefst met internet werkt, kan ook terecht in de klantenzone online, „Mijn Elegant“. Bedoeling: hier kunnen de consumenten hun energiefacturen raadplegen, hun persoonlijke gegevens wijzigen en het bedrag van hun voorschotfacturen voor elektriciteit en/of gas aanpassen. 

Een internetverbinding is bovendien aanbevolen, want Elegant verstuurt alle facturen en andere documenten standaard via e-mail. Het blijft wel mogelijk om alles op papier te ontvangen, maar dan betaalt u iets extra. Voor de betaalwijze zijn er twee methoden beschikbaar: domiciliëring en overschrijving.

„Lage tarieven“ die de evolutie van de groothandelsprijzen volgen

Elegant biedt maar twee energieformules aan

 1. een voor elektriciteit, genaamd „Lokale groene stroom BX“, met als bijzonderheid een unieke prijs per kilowattuur (kWh), ongeacht het type elektriciteitsmeter;
 2. een voor aardgas, genaamd „Aardgas BX“.

Wat ze met elkaar gemeen hebben: ze bieden een variabele prijs aan die, niet vergeten, om de drie maanden wordt geïndexeerd. 

Elegant motiveert deze keuze door te benadrukken dat dit tarieftype voordeliger is dan een vast tarief, want kiezen voor zekerheid kost altijd meer. De energieleveranciers zorgen er inderdaad voor dat ze niet verlieslatend zijn. Een variabele prijs stelt de klant echter bloot aan een prijsstijging op de internationale brandstoffenmarkt.

Om te achterhalen wat momenteel het beste aanbod voor elektriciteit en aardgas is, blijft het het veiligst en het eenvoudigst om de prijzen van de verschillende energieleveranciers met elkaar te vergelijken. Een interessante vaststelling in dat verband is het feit dat Elegant beslist heeft om geen promoties toe te kennen aan nieuwe klanten in het eerste jaar van het contract.

Elegant kan interessant zijn voor u:

 • Indien u in Vlaanderen woont;
 • Indien u bereid bent om van energieleverancier te veranderen om een dienstverlening met een menselijk gelaat te krijgen;
 • Indien u liever een minder grote leverancier van elektriciteit en gas ondersteunt dan een grote energiegroep.

Hebt u vragen over de tarieven of over een verandering van leverancier: 02 319 59 71.

Voor vragen over een verhuizing: 02 319 59 71.

Contact opnemen met Elegant

Factuur, dreigende stroomafsluiting, budgetmeter:

 • Klantendienst: 015 48 11 30, open van maandag tot vrijdag van 9h tot 12h en van 14h tot 17h.
 • E-mailvia het formulier op de website van Elegant
 • Post:Officiële briefwisseling kan naar Elegant, Bautersemstraat 68A 2800 Mechelen
Energiemix
 • Windenergie46,00
 • Biogas33,00
 • Biomassa18,00
 • Zonneenergie1,00
 • Waterenergie0,00