Veelgestelde vragen

U vindt hieronder een lijst van veelgestelde vragen in verband met energie.

Van leverancier veranderen

Sinds 13 september 2012 is de wet inzake de afschaffing van de verbrekingsvergoeding van kracht. Sindsdien kan iedere particuliere consument op elk moment van leverancier veranderen zonder een verbrekingsvergoeding te moeten betalen! Je zult wel de vooropzegtermijn moeten naleven. Die termijn staat in je contract en bedraagt doorgaans één maand.

Vóór je van leverancier verandert, moet je in orde zijn met je betalingen bij je huidige leverancier. Anders kan de nieuwe leverancier je als klant weigeren. Als er bijvoorbeeld werd gedreigd met een afsluiting van je toevoer, als er een kaart- of budgetmeter wordt geplaatst of als je een professionele klant bent en een GRAYDON-score hebt, zou het wel eens kunnen dat de nieuwe leverancier je nieuwe contract niet aanvaardt. Als je trouwens een betalings- of aanzuiveringsplan bij je huidige leverancier hebt lopen, kun je van leverancier veranderen terwijl je blijft afbetalen. Je zult ook je afrekening moeten betalen, voor alles wat je tot op het effectieve moment van omschakeling hebt verbruikt bij je oude leverancier. Wat de administratieve kant van de omschakeling betreft, heb je geen enkele verplichting ten aanzien van je huidige leverancier. Wij maken je dossier over aan je nieuwe leverancier, die zelf alles in orde zal brengen (contact opnemen, overname van het dossier …). 

Je mag eender wanneer van leverancier veranderen, zolang je maar de vooropzegtermijn respecteert. Je vindt die in je contract (vaak is dat één maand). Neem hiervoor contact op met je nieuwe leverancier. Hij zal je energie leveren zodra de vooropzegtermijn is afgelopen.

Ja, het staat je vrij om voor iedere energiebron verschillende leveranciers te kiezen.

Je gas en/of elektriciteit zal niet worden afgesloten wanneer je van leverancier verandert. Je distributienetbeheerder (DNB) zal er immers voor zorgen dat je oude leverancier energie blijft leveren tot je nieuwe leverancier je gas en/of elektriciteit begint te bezorgen. Zo ben je altijd zeker dat je van energie wordt voorzien, wat er ook gebeurt.

Je meter is eigendom van de DNB (distributienetbeheerder) en niet van je leverancier (het bedrijf dat de elektriciteit en/of het gas levert). Het zijn dus verschillende organen. Je kunt dus gerust van leverancier veranderen zonder je zorgen te moeten maken over je meter. 

Je meter (en EAN-code) verandert enkel wanneer je verhuist. Hij hoort bij de woning en verhuist dus niet met je mee. 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kun je heel eenvoudig en snel van gas- en elektriciteitsleverancier veranderen. Het duurt niet langer dan 5 minuten! Is er toch een probleem? Energie-Vergelijker.be staat voor je klaar om je te helpen vóór, tijdens en na de ondertekening van je contract bij je nieuwe leverancier. Dit zijn de belangrijkste stappen:

 • Voer je verbruiksgegevens in: om een simulatie te maken, voer je gewoon je postcode, je verbruik van elektriciteit en/of gas en het aantal personen in je huishouden in. Ken je je huidige leverancier en het type van contract dat je bij hem afsloot? Verduidelijk dat dan. Zo kan Energie-Vergelijker.be een schatting maken van je toekomstige besparingen (ga naar de vergelijker).
 • Vergelijk en maak je keuze: dankzij je verbruiksgegevens kan Energie-Vergelijker.be je eerst de interessantste tariefformules voor jouw profiel voorstellen. Je kunt er ook alle bestaande formules op de Belgische markt ontdekken. Als je dat wilt, kun je ook filteren op basis van type van stroom (100% groen of niet), het type van contract (vast of variabel) en de duur van het contract (12 maanden of meer). Daarna klik je gewoon op de oranje knop "Inschrijven".
 • Vul het inschrijvingsformulier van de leverancier in: om je inschrijving te voltooien, heb je je laatste voorschotfactuur of je laatste jaarlijkse afrekening nodig. Op dit document vind je de twee gevraagde gegevens: je EAN-code en de einddatum van je huidige contract.
 • Zodra dit document correct werd ingevuld en goedgekeurd (dit duurt nog geen vijf minuten), krijg je van de leverancier via e-mail of de post de bevestiging dat je contract werd opgestart.

Voltooiing van de omschakeling: twee weken vóór de voorziene aanvangsdatum van je nieuwe contract krijg je van je distributienetbeheerder de vraag je meterstand op te geven. Dit document zal je vragen je huidige meterstanden door te geven (online, telefonisch of met de post). Met die informatie kan je oude leverancier zijn definitieve slotfactuur opmaken. Je nieuwe leverancier zal deze meterstanden dan weer gebruiken als startgegevens voor zijn toekomstige facturen.

Dan moet je contact opnemen met je distributienetbeheerder (DNB), die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het net en je aansluiting erop. Hij is ook eigenaar van je meter. Als die defect is, zal hij de technische opvolging verzekeren en erop toezien dat je energiebevoorrading niet wordt onderbroken. Wie je distributienetbeheerder is, hangt af van de gemeente waarin je woont. Ken je je DNB niet? Je vindt hem gemakkelijk terug met onze tool 'Vind uw netwerkbeheerder'.

Als de verkoop online, telefonisch of buiten het bedrijf van de verkoper (bijv. aan de deur of op een beurs) werd afgesloten, dan kun je je nog bedenken. In dat geval beschik je over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Er zijn leveranciers die in hun algemene voorwaarden vermelden dat een aangetekend schrijven verplicht is om de aanvraag te kunnen annuleren. Maar dat klopt niet. Je kunt je contract telefonisch of via e-mail annuleren. Meer weten over de eenvoudigste manier om een energiecontract op te zeggen? Klik dan hier.

De Belgische aardgas- en elektriciteitsmarkt

Er zijn drie grote types van spelers op de Belgische energiemarkt:

 • Transmissienetbeheerders (TSO's): zij zijn verantwoordelijk voor het transport van de elektriciteit en/of het gas van de producent naar de distributienetbeheerders en rechtstreeks naar de grote industriële verbruikers. De TSO voor elektriciteit heet Elia en die voor gas Fluxys.
 • Distributienetbeheerders (DNB's): zij zijn verantwoordelijk voor het vervoer van de elektriciteit (onder lage of gemiddelde spanning) en het gas (onder lage of gemiddelde druk) naar de particulieren en ondernemingen. Enkele van de Waalse DNB's zijn Ores, die acht intercommunales groepeert in Wallonië, en Resa. Je vindt de DNB die instaat voor jouw gemeente hier.
 • Leveranciers: zij leveren de elektriciteit en/of het gas, die ze bij producenten kopen of zelf opwekken, aan de consument. Ze bieden hun klanten ook commerciële diensten (de aangeboden diensten kunnen van leverancier tot leverancier verschillen) en staan in voor de facturering van jouw verbruik. Je vindt hier de lijst met energieleveranciers die actief zijn in België.

Een reeks officiële instanties waakt over de naleving van de normen en regels door iedere speler:

 • Op federaal niveau: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG): www.creg.be
 • In Vlaanderen: de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): www.vreg.be
 • In Brussel: de Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt (Brugel): www.brugel.be
 • In Wallonië: Commission Wallonne Pour l'Energie (CWaPE): www.cwape.be

De vrijmaking van de energiemarkt betekent dat gas- en elektriciteitsleveranciers in concurrentie mogen gaan met elkaar.Ieder huishouden kan nu ook vrij zijn leverancier kiezen. Vroeger kon dat niet. Een huishouden dat zelf geen initiatief neemt om een contract bij een leverancier af te sluiten, wordt automatisch bediend door een 'standaardleverancier'. In Vlaanderen is dat doorgaans Luminus of Engie-Electrabel. In Wallonië is dat Engie-Electrabel, Luminus of Essent.be.

In België verliep de vrijmaking van de energiemarkt in twee fasen. Eerst was het Vlaamse Gewest aan de beurt. Daar werd de markt vrijgemaakt op 1 juli 2003. Daarna, op 1 januari 2007, werd ook de markt voor elektriciteit en gas in het Waalse en het Brusselse Gewest vrijgemaakt. Dat betekent dat iedere houder van een vergunning nu gas en elektriciteit mag leveren in België.

De standaardleverancier is de leverancier die je automatisch wordt toegewezen door de distributienetbeheerder (DNB) om onderbrekingen in je aanvoer van gas en/of elektriciteit te voorkomen. Sinds de vrijmaking van de energiemarkt ben je vrij je eigen leverancier te kiezen en ben je niet langer beperkt tot de standaardleverancier. Als je echter zelf geen initiatief neemt om een contract bij een leverancier af te sluiten, zoel je automatisch worden bediend door een 'standaardleverancier'. In Vlaanderen is dat doorgaans Luminus of Engie-Electrabel. In Wallonië van Engie-Electrabel is dat ook vaak Luminus.

Neen, je bent niet verplicht om een leverancier te kiezen, want je zult altijd worden bediend door de standaardleverancier die je distributienetbeheerder (DNB) je toewijst. De standaardleverancier zal echter niet de laagste prijzen toepassen. We raden je dus aan zelf een leverancier te kiezen via energie-vergelijker.be. Heb je al een standaardleverancier? Weet dan dat je op elk moment een andere leverancier kunt kiezen dan deze die je werd toegewezen door je DNB, en er een contract bij kunt afsluiten. Denk er echter aan dat je een vooropzegtermijn van één maand moet respecteren, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van het contract bij de nieuwe leverancier. 

Zie ook >> Hoe kan ik gemakkelijk van leverancier veranderen?

De elektriciteitsprijs is de som van drie elementen:

 • De energieprijs: deze wordt vrij bepaald door de leverancier en kan dus verschillen van leverancier tot leverancier. Over dit tariefelement kan dus worden onderhandeld, afhankelijk van de noden en het profiel van de verbruiker.
 • De tarieven voor de transmissie en distributie van de energie: dit element is de verloning van de transmissienetbeheerder (TSO) en de distributienetbeheerder (DNB). In tegenstelling tot de energieprijs zijn de transmissietarieven niet onderhandelbaar en moeten ze worden goedgekeurd door de regionale regulatoren. Ze kunnen echter van regio tot regio verschillen, vooral afhankelijk van de bevolkingsdichtheid. Want het is uiteraard goedkoper om elektriciteit te leveren in een stad dan aan een handjevol gezinnen op het platteland.
 • Taksen en bijdragen op energie: dit laatste element wordt berekend op regionaal of federaal niveau en is vanzelfsprekend niet onderhandelbaar.

De gasprijs is de som van drie elementen:

 • De energieprijs: deze wordt vrij bepaald door de leverancier en kan dus verschillen van leverancier tot leverancier. Over dit tariefelement kan dus worden onderhandeld, afhankelijk van de noden en het profiel van de verbruiker.
 • De tarieven voor de transmissie en distributie van de energie: dit element is de verloning van de transmissienetbeheerder (TSO) en de distributienetbeheerder (DNB). In tegenstelling tot de energieprijs zijn de transmissietarieven niet onderhandelbaar en moeten ze worden goedgekeurd door de regionale regulatoren. Ze kunnen echter van regio tot regio verschillen, vooral afhankelijk van de bevolkingsdichtheid. Want het is uiteraard goedkoper om gas te leveren in een stad dan aan een handjevol gezinnen op het platteland.
 • Taksen en bijdragen op energie: dit laatste element wordt berekend op regionaal of federaal niveau en is vanzelfsprekend niet onderhandelbaar.

Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt met behulp van hernieuwbare energiebronnen (HEB) zoals zon, wind, water of biomassa.In tegenstelling tot fossiele energiebronnen (stookolie, gas …) en kernenergie zijn HEB onuitputtelijk en brengen ze geen afval voort tijdens de elektriciteitsproductie.Kiezen voor een leverancier die een tariefplan voor '100% groene stroom' aanbiedt, betekent echter niet dat de leverancier zelf ook 100% groen is. Via de aankoop van 'groenestroomcertificaten' kan de leverancier je immers 100% groene energie aanbieden. Maar de leverancier is niet verplicht om te investeren in de productie van uitsluitend groene energie. 

Wil je hier meer over weten? Bekijk dan het filmpje dat Greenpeace hierover maakte. Klik gewoon op deze link: Groene stroom?

Het is de beheerder (DNB) die instaat voor het onderhoud van je meter en de opname van de meterstand. Wanneer het zover is, ontvang je een document waarin het bezoek van een medewerker wordt aangekondigd. Als je dat verkiest, kun je ook zelf je meterstand doorgeven. De beheerder stuurt die verbruiksinformatie vervolgens door naar je leverancier. Die laatste kan dan je factuur opstellen. Die meteropname wordt niet gefactureerd omdat dit al in je factuur is inbegrepen.

Leveranciers van groene en 'grijze' stroom gebruiken hetzelfde net. Je moet dus niets aan je elektriciteitsinstallatie veranderen als je overschakelt op groene energie.

Als je de meterstand waar je beheerder (DNB) naar vroeg niet hebt doorgegeven, zal je factuur worden opgesteld op basis van een 'geschat' verbruik, naar onder of boven afgerond. De afrekening die je dan ontvangt, zal dus sowieso fout zijn. Weet wel dat je nadien nog altijd je werkelijke meterstand kunt doorgeven aan je beheerder. Je krijgt dan een correctiefactuur.

Wat gebeurt er met mijn energiecontract als ik verhuis?

Als je nog bij je ouders woonde of als je verbruik van gas en/of elektriciteit in je oude huurprijs was inbegrepen, heb je dus nooit een contract in jouw naam afgesloten bij een leverancier. Je zult dan ook een leverancier moeten kiezen en een contract voor je nieuwe adres moeten afsluiten.

Zie ook >> Ben ik verplicht om een leverancier te kiezen?

Neen, als je al een leverancier hebt moet je geen nieuw contract afsluiten wanneer je verhuist. Neem gewoon contact op met je leverancier, zeg dat je verhuist en vermeld je nieuwe adres en de datum van verhuizing. Maar misschien is dit ook wel het geknipte moment om van leverancier te veranderen en een betere prijs te krijgen dankzij de energie-vergelijker.be.

Neen, je kunt je eigen contract dat je voor je oude adres ondertekende gewoon voortzetten. Je kunt natuurlijk ook altijd een nieuwe leverancier met een aantrekkelijker aanbod kiezen. Bel onze consulenten op 0800 37 447 om het voordeligste contract te vinden of vergelijk zelf het beschikbare aanbod

Tips

Nee, het distributienet blijft hetzelfde, en dat geldt dus ook voor de geleverde energie. België is zijn gastoevoer wel geleidelijk aan het vervangen. Het distributienet zal dus gemeente per gemeente worden aangepast. Tegen 2030 zullen alle Belgische consumenten rijk gas krijgen. 

Als je een probleem met je elektriciteits- en/of gasmeter hebt, dan neem je contact op met je distributienetbeheerder (DNB), die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het net en je aansluiting erop. Hij is ook eigenaar van je meter. Als die defect is, zal hij de technische opvolging verzekeren en erop toezien dat je energiebevoorrading niet wordt onderbroken. Ken je je DNB niet?  Je vindt hem gemakkelijk terug met onze tool 'Vind uw netwerkbeheerder'.

De EAN-code (EAN = European Article Numbering) is een digitale code van 18 cijfers die allerlei informatie bevat over een bepaald leveringspunt voor elektriciteit en een voor aardgas. Je kunt dus een EAN-code hebben voor je elektriciteitsmeter en een EAN-code voor je gasmeter. Die code staat meestal op je energiefactuur. Als je hem daar niet vindt, kan je distributienetbeheerder (DNB) je ook verder helpen.

Hieronder vind je alle belangrijke informatie die doorgaans op een energiefactuur staat:

 1. Het referentienummer van de klant
 2. De periode die de factuur beslaat
 3. De EAN-code
 4. Het nummer van de meter
 5. De netbeheerder

Consumenten die recht hebben op het sociaal tarief zijn zogenaamde 'beschermde klanten'. Dat betekent dat ze altijd recht hebben op het laagst mogelijke tarief. Voor dit type van consument heeft het dus geen zin om de prijzen van andere leveranciers te gaan vergelijken of te veranderen. Ga voor meer informatie naar de website van CREG.

Je gasverbruik kan zowel in kWh als in m³ worden uitgedrukt. Op je meter staat het vermeld in m³. Op je factuur wordt het vaak omgezet naar kWh. Het omzettingscoëfficiënt van deze m³ in kWh hangt af van verschillende factoren, zoals de hoogte, het type van aardgas en de samenstelling ervan. In België komt 1 m³ aardgas overeen met ongeveer 10 kWh.

De watt verwijst naar het vermogen van een elektrisch apparaat. Onder kilowattuur verstaan we de hoeveelheid energiedie een apparaat verbruiktgedurende één uur werking.

Als je zonnepanelen hebt, raden we je aan te wachten op je jaarlijkse meteropname om van leverancier te veranderen. Als de datum waarop je van leverancier verandert samenvalt met de datum waarop je meterstand werd opgenomen, loop je niet het risico dat je je productie 'kwijt' bent.

Via Energie-Vergelijker.be zijn de promoties doorgaans één jaar geldig. Bij sommige leveranciers lopen de promoties soms tot wel drie jaar lang. 

Over Energie-Vergelijker.be

Energie-vergelijker.be is een team van energie-experts die het opnemen voor de consument. We zijn onafhankelijk en bieden een persoonlijke, gratis en volledig vrijblijvende service

Energie-vergelijker.be is ook een online platform dat werd gecertificeerd door de CREG(Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas). Het maakt het voor de consument mogelijk om energieleveranciers te vergelijken om de factuur voor gas en elektriciteit te verlagen, komaf te maken met papierwerk en te kiezen voor 100% groene energie.

Iedere maand worden de prijzen en promoties van alle leveranciers in België bijgewerkt op de website Energie-Vergelijker.be. Een eerste update gebeurt op de eerste werkdag van de maand, omdat de tariefkaarten op die dag publiekelijk beschikbaar zijn. De tarieven worden vervolgens toegevoegd zodra de leveranciers ze publiceren.

Energie-Vergelijker.be vergelijkt de producten van alle actieve leveranciers op de markt voor elektriciteit en gas in België, rekening houdend met de informatie die de gebruiker vermeldde in het vergelijkingsformulier. Vervolgens worden de mogelijke besparingen voor het komende jaar berekend. 

Het aanbod in onze prijsvergelijker is ofwel hetzelfde als bij de leveranciers, ofwel goedkoper. Als je van plan bent om een nieuw contract af te sluiten dat volgens jou voordeliger is, dan kun je ons de informatie over dit tarief bezorgen via e-mail. Onze energieconsulenten zullen de aangeboden voorwaarden dan analyseren om na te gaan of dit contract echt wel voordeliger is voor jou. 

Energie-Vergelijker.be is een onafhankelijk privéorgaan. Dat wil zeggen dat het 'met' en niet 'voor' de energieleveranciers werkt.

Consumenten die gebruikmaken van de diensten van Energie-Vergelijker.be betalen daar geen cent voor. Het gebruik van onze vergelijker is dus volledig gratis.

Wij ontvangen een administratief forfait van de leveranciers wanneer ze via ons een nieuwe klant krijgen. Dit garandeert de keuze van de goedkoopste leverancier, geheel objectief. En jij als consument betaalt helemaal niets aan Energie-Vergelijker.be.

Nee, je tekent geen enkel contract bij Energie-Vergelijker.be. Je bent contractueel enkel en alleen gebonden aan de leverancier waar je een contract bij afsloot.