Veelgestelde vragen

U vindt hieronder een lijst van veelgestelde vragen in verband met energie.

Van leverancier veranderen

Sinds 13 september 2012 is de wet inzake de afschaffing van de verbrekingsvergoeding van kracht. Sindsdien kan iedere particuliere consument op elk moment van leverancier veranderen zonder een verbrekingsvergoeding te moeten betalen! Houd wel rekening met een opzegperiode. Die is doorgaans één maand - meer details vindt u in uw opzegcontract.

Voor u van leverancier kan veranderen, moeten alle betalingen bij uw huidige leverancier in orde zijn. Is dit niet het geval, dan kan uw nieuwe leverancier u weigeren als klant. Werd er bijvoorbeeld gedreigd met een afsluiting van uw toevoer, werd er een kaart- of bugdetmeter geplaatst of bent u een professionele klant met een GRAYDON-score, dan kan uw nieuwe leverancier uw contract afwijzen. Hebt u een betalings- of aanzuiveringsplan lopen bij uw huidige leverancier, dan hoeft u zich gen zorgen te maken. U kunt van leverancier veranderen terwijl u blijft afbetalen.

Zijn uw betalingen in orde, dan hoeft u verder in principe nergens meer naar om te kijken. Qua administratie hebt u geen verplichtingen t.a.v. uw huidige leverancier - daar zorgen wij voor. Wij bezorgen uw dossier aan uw nieuwe leverancier, die zelf alles in orde brengt (contact opnemen, dossier overnemen etc.)

U kan van leverancier veranderen wanneer u maar wilt, zolang u de opzegtermijn respecteert. Die bedraagt doorgaans één maand, voor details kijkt u in uw contract. U kan ook altijd contact opnemen met uw leverancier, die energie zal beginnen leveren wanneer uw opzegtermijn afgelopen is.

 

Ja, het staat u vrij voor de twee energiebronnen een andere leverancier te kiezen.

Uw gas en/of elektriciteit zullen niet worden afgesloten wanneer u van leverancier verandert. Uw distributienetbeheerder (DNB) zal er voor zorgen dat uw oude leverancier energie blijft leveren tot uw nieuwe leverancier gas en/of elektriciteit begint te bezorgen. Zo bent u altijd verlicht of verwarmd, wat er ook gebeurt.

 

Uw meter is eigendom van de DNB (distributienetbeheerder) en niet van uw leverancier (het bedrijf dat de elektriciteit en/of het gas levert).  U kan dus gerust van leverancier veranderen zonder u zorgen te moeten maken over uw meter. 

Uw meter (en EAN-code) verandert enkel wanneer u verhuist. Hij hoort bij de woning en verhuist dus niet met u mee.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kan u snel en makkelijk van gas- en elektriciteitsleverancier veranderen. De meeste mensen doen er maar 5 minuutjes over! Heeft u toch een probleem?Energie-Vergelijker.be staat  klaar om u te helpen vóór, tijdens en na het ondertekenen van uw contract bij uw nieuwe leverancier. Dit zijn de belangrijkste stappen:

 • Voer uw verbruiksgegevens in: om een simulatie te maken, voert u uw postcode, verbruik van elektriciteit en/of gas en het aantal personen in je huishouden in. Kent u uw huidige leverancier en het type contract dat u afsloot? Geef dat dan aan. Zo kan Energie-Vergelijker.be een schatting maken van uw toekomstige besparingen (ga naar de vergelijker).
 • Vergelijk en maak uw keuze: dankzij uw verbruiksgegevens kan Energie-Vergelijker.be u de meest interessante tarieven voor uw profiel voorstellen. U kunt er ook alle bestaande formules op de Belgische markt bekijken. U kan ook filteren op basis van type van stroom (100% groen of niet), het type van contract (vast of variabel) en de duur van het contract (12 maanden of meer). Daarna klikt u gewoon op de oranje knop "Inschrijven".
 • Vul het inschrijvingsformulier van de leverancier in: om uw inschrijving te voltooien, hebt u uw laatste voorschotfactuur of uw laatste jaarlijkse afrekening nodig. Op dit document vindt u de twee gevraagde gegevens: uw EAN-code en de einddatum van uw huidige contract.
 • Zodra dit document correct werd ingevuld en goedgekeurd (dit duurt nog geen vijf minuten), krijgt u van de leverancier via e-mail of de post de bevestiging dat uw contract ingaat.

Voltooiing van de omschakeling: twee weken vóór de voorziene begindatum van uw nieuwe contract vraagt uw distributienetbeheerder u de meterstand op te geven. Dit document zal u vragen uw huidige meterstanden door te geven (online, telefonisch of met de post). Met die informatie kan uw oude leverancier zijn definitieve slotfactuur opmaken. Uw nieuwe leverancier zal deze meterstanden dan weer gebruiken als startgegevens voor zijn toekomstige facturen.

Dan neemt u contact op met uw distributienetbeheerder (DNB), die verantwoordelijk is voor uw aansluiting op het net en de kwaliteit ervan. Hij is ook eigenaar van uw meter. Als die defect is, zal hij de technische opvolging verzekeren en erop toezien dat uw energiebevoorrading niet wordt onderbroken. Wie uw distributienetbeheerder is, hangt af van uw gemeente. Kent u uw DNB niet? U vindt hem gemakkelijk terug met onze tool 'Vind uw netwerkbeheerder'.

Als de verkoop online, telefonisch of buiten het bedrijf van de verkoper (bijv. aan de deur of op een beurs) werd afgesloten, dan kan u zich nog bedenken. In dat geval beschikt u over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Er zijn leveranciers die in hun algemene voorwaarden vermelden dat een aangetekend schrijven verplicht is om de aanvraag te kunnen annuleren. Maar dat klopt niet. U mag uw contract telefonisch of via e-mail annuleren. Meer weten over de snelste manier om een energiecontract op te zeggen? Klik dan hier.

De Belgische aardgas- en elektriciteitsmarkt

Er zijn drie grote types van spelers op de Belgische energiemarkt:

 • Transmissienetbeheerders (TSO's): zij zijn verantwoordelijk voor het transport van de elektriciteit en/of het gas van de producent naar de distributienetbeheerders en rechtstreeks naar de grote industriële verbruikers. De TSO voor elektriciteit heet Elia en die voor gas Fluxys.
 • Distributienetbeheerders (DNB's): zij zijn verantwoordelijk voor het vervoer van de elektriciteit (onder lage of gemiddelde spanning) en het gas (onder lage of gemiddelde druk) naar de particulieren en ondernemingen. Enkele van de Waalse DNB's zijn Ores, die acht intercommunales groepeert in Wallonië, en Resa. Je vindt de DNB die instaat voor jouw gemeente hier.
 • Leveranciers: zij leveren de elektriciteit en/of het gas, die ze bij producenten kopen of zelf opwekken, aan de consument. Ze bieden hun klanten ook commerciële diensten (de aangeboden diensten kunnen van leverancier tot leverancier verschillen) en staan in voor de facturering van jouw verbruik. Je vindt hier de lijst met energieleveranciers die actief zijn in België.

Een reeks officiële instanties waakt over de naleving van de normen en regels door iedere speler:

 • Op federaal niveau: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG): www.creg.be
 • In Vlaanderen: de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): www.vreg.be
 • In Brussel: de Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt (Brugel): www.brugel.be
 • In Wallonië: Commission Wallonne Pour l'Energie (CWaPE): www.cwape.be

De vrijmaking van de energiemarkt betekent dat gas- en elektriciteitsleveranciers in concurrentie mogen gaan met elkaar. Ieder huishouden kan nu ook vrij zijn leverancier kiezen. Vroeger kon dat niet. Een huishouden dat zelf geen initiatief neemt om een contract bij een leverancier af te sluiten, wordt automatisch bediend door een 'standaardleverancier'. In Vlaanderen is dat doorgaans Luminus of Engie-Electrabel. In Wallonië is dat Engie-Electrabel, Luminus of Essent.be.

In België verliep de vrijmaking van de energiemarkt in twee fasen. Eerst was het Vlaamse Gewest aan de beurt. Daar werd de markt vrijgemaakt op 1 juli 2003. Daarna, op 1 januari 2007, werd ook de markt voor elektriciteit en gas in het Waalse en het Brusselse Gewest vrijgemaakt. Dat betekent dat iedere houder van een vergunning nu gas en elektriciteit mag leveren in België.

De standaardleverancier is de leverancier die automatisch wordt toegewezen door de distributienetbeheerder (DNB) om onderbrekingen in de aanvoer van gas en/of elektriciteit te voorkomen. Sinds de vrijmaking van de energiemarkt bent u vrij uw eigen leverancier te kiezen en bent dus niet langer beperkt tot de standaardleverancier. Neemt u zelf geen initiatief om een contract bij een leverancier af te sluiten, zal  u automatisch worden bediend door een 'standaardleverancier'. In Vlaanderen is dat doorgaans Luminus of Engie-Electrabel. In Wallonië van Engie-Electrabel is dat ook vaak Luminus.

Neen, u bent niet verplicht om een leverancier te kiezen, want u zult altijd worden bediend door de standaardleverancier die uw distributienetbeheerder (DNB) u toewijst. De standaardleverancier zal echter niet per se de laagste prijzen toepassen. We raden u dus aan zelf een leverancier te kiezen via Energie-Vergelijker.be. Heeft u al een standaardleverancier? Weet dan dat u op elk moment een andere leverancier kunt kiezen dan deze die u werd toegewezen door uw DNB, en er een contract bij kunt afsluiten. Denk er echter aan dat de opzegtermijn van een maand te respecteren, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van het contract bij de nieuwe leverancier. 

Zie ook >> Hoe kan ik gemakkelijk van leverancier veranderen?

De elektriciteitsprijs bestaat uit drie elementen:

 • De energieprijs: deze wordt vrij bepaald door de leverancier en kan dus verschillen van leverancier tot leverancier. Over dit tariefelement kan dus worden onderhandeld, afhankelijk van de noden en het profiel van de verbruiker.
 • Transport en distributie: die dekken de kosten voor de transmissienetbeheerder (TSO) en de distributienetbeheerder (DNB). In tegenstelling tot de energieprijs zijn de transmissietarieven niet onderhandelbaar en moeten ze worden goedgekeurd door de regionale regulatoren. Ze kunnen echter van regio tot regio verschillen, vooral afhankelijk van de bevolkingsdichtheid. Want het is uiteraard goedkoper om elektriciteit te leveren in een stad dan aan een handjevol gezinnen op het platteland.
 • Taksen en bijdragen op energie:  worden berekend op regionaal of federaal niveau en zijn natuurlijk niet onderhandelbaar.

De gasprijs is de som van drie elementen:

 • De energieprijs: deze wordt vrij bepaald door de leverancier en kan dus verschillen van leverancier tot leverancier. Over dit tariefelement kan dus worden onderhandeld, afhankelijk van de noden en het profiel van de verbruiker.
 • Transport en distributie : dekken de kosten voor de transmissienetbeheerder (TSO) en de distributienetbeheerder (DNB). In tegenstelling tot de energieprijs zijn de transmissietarieven niet onderhandelbaar en moeten ze worden goedgekeurd door de regionale regulatoren. Ze kunnen echter van regio tot regio verschillen, vooral afhankelijk van de bevolkingsdichtheid. Want het is uiteraard goedkoper om gas te leveren in een stad dan aan een handjevol gezinnen op het platteland.
 • Taksen en bijdragen op energie: dit laatste element wordt berekend op regionaal of federaal niveau en is vanzelfsprekend niet onderhandelbaar.

Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt met behulp van hernieuwbare energiebronnen (HEB) zoals zon, wind, water of biomassa. In tegenstelling tot fossiele energiebronnen (stookolie, gas …) en kernenergie zijn HEB onuitputtelijk en brengen ze geen afval voort tijdens de elektriciteitsproductie. Kiezen voor een leverancier die een tariefplan voor '100% groene stroom' aanbiedt, betekent echter niet dat de leverancier zelf ook 100% groen is. Via de aankoop van 'groenestroomcertificaten' kan de leverancier u immers 100% groene energie aanbieden. Maar de leverancier is niet verplicht om te investeren in de productie van uitsluitend groene energie. 

Is uw interesse gewekt? Bekijk dan het filmpje dat Greenpeace hierover maakte: Groene stroom?

De beheerder (DNB) staat in voor het onderhoud van de meter en de opname van de meterstand. Wanneer het zover is, ontvangt u een document waarin het bezoek van een medewerker wordt aangekondigd. Het is ook mogelijk de meterstand zelf op te nemen. De beheerder stuurt die verbruiksinformatie vervolgens door naar uw leverancier, zodat die een factuur kan opstellen. Die meteropname wordt niet gefactureerd omdat dit al in uw factuur is inbegrepen.

Leveranciers van groene en 'grijze' stroom gebruiken hetzelfde net. U moet dus aan uwelektriciteitsinstallatie niets veranderen wanneer u overschakelt op groene energie.

Als u de meterstand waar uw beheerder (DNB) naar vroeg niet hebt doorgegeven, zal uw factuur worden opgesteld op basis van een 'geschat' verbruik, naar onder of boven afgerond. De afrekening die u dan ontvangt, zal dus sowieso fout zijn. Gelukkig kan u ook achteraf nog altijd uwwerkelijke meterstand doorgeven aan uw beheerder.U ontvangt dan een correctiefactuur.

Wat gebeurt er met mijn energiecontract als ik verhuis?

Woonde u voordien bij uw ouders of was uw verbruik van gas en/of elektriciteit in uw oude huurprijs inbegrepen, dan hebt u nog nooit een contract in uw naam afgesloten bij een leverancier. U zult dan ook een leverancier moeten kiezen en een contract voor uw nieuwe woning afsluiten.

Zie ook >> Ben ik verplicht om een leverancier te kiezen?

Neen, als u al een leverancier hebt moet u geen nieuw contract afsluiten wanneer u verhuist. Neem gewoon contact op met uw leverancier, geef aan dat u verhuist en vermeld uw nieuwe adres en de datum waarop u verhuist. Maar misschien is dit ook wel het geknipte moment om van leverancier te veranderen en een betere prijs te krijgen met de hulp van Energie-Vergelijker.be.

Neen, u kan uw oud contract voortzetten in uw nieuwe woning. U kan natuurlijk ook altijd een nieuwe leverancier met een aantrekkelijker aanbod kiezen. Bel onze consulenten op 0800 37 447 om het voordeligste contract te vinden of vergelijk zelf het beschikbare aanbod

Tips

Nee, het distributienet blijft hetzelfde, en dat geldt dus ook voor de geleverde energie. België is zijn gastoevoer wel geleidelijk aan het vervangen. Het distributienet zal dus gemeente per gemeente worden aangepast. Tegen 2030 zullen alle Belgische consumenten rijk gas krijgen. 

Als u een probleem met uw elektriciteits- en/of gasmeter hebt, dan neemt u contact op met uw distributienetbeheerder (DNB), die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het net en uw aansluiting erop. Hij is ook eigenaar van uw meter. Als die defect is, zal hij de technische opvolging verzekeren en erop toezien dat uw energiebevoorrading niet wordt onderbroken. Kent u uw DNB niet?  U vindt hem gemakkelijk terug met onze tool 'Vind uw netwerkbeheerder'.

De EAN-code (EAN = European Article Numbering) is een digitale code van 18 cijfers die allerlei informatie bevat over een bepaald leveringspunt voor elektriciteit en een voor aardgas. U kan dus een EAN-code hebben voor uw elektriciteitsmeter en een EAN-code voor uw gasmeter. Die code staat meestal op uw energiefactuur. Als u hem daar niet vindt, kan uw distributienetbeheerder (DNB) u ook verder helpen.

Hieronder vindt u alle belangrijke informatie die doorgaans op een energiefactuur staat:

 1. Het referentienummer van de klant
 2. De periode die de factuur beslaat
 3. De EAN-code
 4. Het nummer van de meter
 5. De netbeheerder

Consumenten die recht hebben op het sociaal tarief zijn zogenaamde 'beschermde klanten'. Dat betekent dat ze altijd recht hebben op het laagst mogelijke tarief. Voor dit type van consument heeft het dus geen zin om de prijzen van andere leveranciers te gaan vergelijken of te veranderen. Ga voor meer informatie naar de website van CREG.

Uw gasverbruik kan zowel in kWh als in m³ worden uitgedrukt. Op uw meter staat het vermeld in m³. Op uw factuur wordt het vaak omgezet naar kWh. De omzettingscoëfficiënt van deze m³ in kWh hangt af van verschillende factoren, zoals de hoogte, het type van aardgas en de samenstelling ervan. In België komt 1 m³ aardgas overeen met ongeveer 10 kWh.

De watt verwijst naar het vermogen van een elektrisch apparaat. Onder kilowattuur verstaan we de hoeveelheid energiedie een apparaat verbruikt gedurende één uur werking.

Aan wie zonnepanelen heeft, raden we aan te wachten tot de jaarlijkse meteropname om van leverancier te veranderen.  Als de datum waarop u van leverancier verandert samenvalt met de datum waarop uw meterstand werd opgenomen, loopt u niet het risico dat u uw productie 'kwijt' bent.

Via Energie-Vergelijker.be zijn de promoties doorgaans één jaar geldig. Bij sommige leveranciers lopen de promoties soms tot wel drie jaar lang. 

Over Energie-Vergelijker.be

Energie-vergelijker.be is een team van energie-experts die het opnemen voor de consument. We zijn onafhankelijk en bieden een persoonlijke, gratis en volledig vrijblijvende service

Energie-vergelijker.be is ook een online platform dat werd gecertificeerd door de CREG(Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas). Het maakt het voor de consument mogelijk om energieleveranciers te vergelijken om de factuur voor gas en elektriciteit te verlagen, komaf te maken met papierwerk en te kiezen voor 100% groene energie.

Iedere maand updatet het team van Energie-Vergelijker.be de tarieven en promoties van alle leveranciers in België. Een eerste update gebeurt op de eerste werkdag van de maand, omdat de tariefkaarten op die dag publiekelijk beschikbaar zijn. Zodra de tarieven beschikbaar zijn, updaten we die bovendien op onze website.

Energie-Vergelijker.be vergelijkt de producten van alle actieve leveranciers op de markt voor elektriciteit en gas in België, rekening houdend met de informatie die de gebruiker vermeldde in het vergelijkingsformulier. Daarna berekenen wij de potentiële besparingen voor het volgende jaar. 

Het aanbod in onze prijsvergelijker is ofwel hetzelfde als bij de leveranciers, ofwel goedkoper. Als u van plan bent om een nieuw contract af te sluiten dat volgens u voordeliger is, dan kun u ons de informatie over dit tarief bezorgen via e-mail. Onze energieconsulenten zullen de aangeboden voorwaarden voor u analyseren om na te gaan of het contract ook echt voordeliger is voor u.

Voor u! Energie-Vergelijker.be is een onafhankelijk privéorgaan. Bij alles wat we doen houden wij het belang van de consument in het oog. Om u de laagste prijzen te kunnen garanderen, werken wij in samenwerking met de energieleveranciers, maar steeds in het belang van de consument.

Consumenten die gebruikmaken van de diensten van Energie-Vergelijker.be betalen daar geen cent voor. Het gebruik van onze vergelijker is dus volledig gratis.

Wij ontvangen een administratief forfait van de leveranciers wanneer ze via ons een nieuwe klant krijgen. Dit garandeert de keuze van de goedkoopste leverancier, uiteraard volledig objectief en onafhankelijk. U als consument bent aan onze service dus helemaal niets kwijt.

Nee, u tekent geen contract bij Energie-Vergelijker.be en bent  contractueel dus ook niet aan ons gebonden. U bent contractueel verbonden aan de leverancier met wie u een contract afsloot.