Veelgestelde vragen

U vindt hieronder een lijst van veelgestelde vragen in verband met energie.

Van leverancier veranderen

Met de nieuwe wet die recent van kracht werd, hoeft u niet langer verbrekingskosten te betalen, zelfs niet bij vroegtijdige verbreking van uw contract. U moet altijd wel een vooropzegtermijn van een maand respecteren. Raadpleeg uw factuur voor meer details.

Vandaag heeft u geen enkele verplichting tegenover uw vroegere leverancier want het is uw nieuwe leverancier die alle administratieve stappen regelt (contactopname, overdracht van het dossier...).

U kunt op eender welk moment van leverancier veranderen op voorwaarde dat u de termijn respecteert die in uw contract vermeld staat (vaak een maand). Hiervoor moet u contact opnemen met uw nieuwe leverancier en deze zal u dan energie leveren zodra de opzeggingstermijn is verstreken.

Ja, u hebt de vrijheid om verschillende leveranciers te kiezen.

In geval van wijziging zal het gas en/of de elektriciteit niet afgesloten worden. Uw distributienetbeheerder (DNB) zal er immers voor zorgen dat u bevoorraad wordt door uw oude leverancier totdat uw nieuwe leverancier begint met de levering van gas en/of elektriciteit. Uw bevoorrading zal in geen enkel geval worden onderbroken.

Neen, u hoeft niet van meter(s) veranderen. Zelfs als u van leverancier verandert blijft u immers verbonden met hetzelfde distributienetwerk (dat eigendom is van de distributienetwerkbeheerder). U kunt dus van een naar een andere leverancier opstappen zonder de meter(s) te veranderen.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is van leverancier voor aardgas en elektriciteit veranderen heel eenvoudig en kan dit ook heel snel! Het neemt slechts vijf minuutjes in beslag en de nieuwe leverancier regelt de hele procedure. Aarzel niet contact met ons op te nemen, we kunnen voor u de verandering gemakkelijker maken. Ziehier de voornaamste stappen:

 • Vul uw verbruiksgegevens in: om een simulatie te starten hoeft u enkel uw postcode en uw verbruiksgegevens van elektriciteit en/of gas in te vullen. Als u uw leverancier kent, gelieve deze dan ook te vermelden. Zo kan de vergelijker u een mogelijke schatting geven van wat u in de toekomst zult besparen.
 • Vergelijk en kies: op basis van uw verbruiksgegevens zal de vergelijker u de vijf meest concurrerende tariefformules voorstellen die bij uw profiel passen. Als u het wilt kunt u ook sorteren volgens groene elektriciteit (100% groen of niet), volgens het contracttype (vast of variabel) en volgens de duur van het contract (12 maand of meer). Daarna hoeft u enkel op de blauwe knop "Klant worden" te klikken.
 • Vul het inschrijvingsformulier van uw leverancier in: om uw inschrijving te voltooien heeft u uw laatste voorschotfactuur of laatste jaarlijkse afrekening nodig. Op dit document staat de informatie die zal worden gevraagd: uw EAN-code en de einddatum van uw huidige contract.
 • U zult vervolgens een bevestiging van uw inschrijving ontvangen: als het formulier naar behoren is ingevuld en bevestigd (dit duurt minder dan vijf minuten), dan zult u van de leverancier, per e-mail of per post, een bevestiging van uw inschrijving ontvangen.
 • Dit is alles, uw nieuwe contract is afgesloten! U krijgt ook een opzegtermijn van 14 dagen om het nieuwe contract te annuleren.
 • Voltooiing van wijziging van leverancier: twee weken voor de voorziene begindatum van uw nieuwe contract zult u een aanvraag van meteropname ontvangen van uw distributienetbeheerder met daarin de vraag om de waarde van uw huidige meterstand mee te delen (per e-mail of per post). Dankzij deze informatie kan uw vorige leverancier zijn eindfactuur opmaken. Uw nieuwe leverancier zal deze meterstand gebruiken als vertrekpunt voor zijn toekomstige factuur.

U moet contact opnemen met uw distributienetbeheerder (DNB) die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het netwerk en van uw aansluiting erop. Als uw meter storingen vertoont, dan zal de beheerder instaan voor de technische opvolging en ervoor zorgen dat uw voorziening niet wordt verstoord. U kent uw DNB niet, vind hem gemakkelijk door hier te klikken.

De Belgische aardgas- en elektriciteitsmarkt

Op de energiemarkt in België zijn er drie soorten spelers aanwezig:

 • Transportnetbeheerders (TNB): deze vervoeren de elektriciteit en/of het aardgas van de producent naar de distributienetbeheerders en rechtstreeks naar de grote industriële consumenten. De TNB van elektriciteit heet Elia en van aardgas Fluxys.
 • Distributienetbeheerders (DNB): ze zijn verantwoordelijk voor het vervoer van de elektriciteit (onder lage of gemiddelde spanning) en van het gas (onder lage of gemiddelde druk) naar de particulieren en de bedrijven. Onder de Waalse DNB kunnen we Ores vermelden, waarin acht intercommunales gegroepeerd zitten.
 • De leveranciers: ze hebben als opdracht de elektriciteit en/of het gas die zij kopen van de producenten of die ze zelf produceren, aan de consument te leveren. Ze garanderen ook commerciële diensten aan de klanten (de aangeboden diensten kunnen variëren naargelang de leveranciers) en ze zijn verantwoordelijk voor de facturatie van uw verbruik. Vind hier de lijst van alle actieve energieleveranciers in België.

Deze spelers worden gecontroleerd door: 

 • Op federaal niveau: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG): www.creg.be
 • In Vlaanderen: de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): www.vreg.be
 • In Brussel: Bruxelles Gaz Electricité (Brugel) : www.brugel.be
 • In Wallonië: Commisson Wallonne pour l'Energie (CWaPE) : www.cwape.be

In België heeft de liberalisering van de energiemarkt plaatsgevonden in twee tijden. De Vlaamse regio heeft er als eerste van genoten op 1 juli 2003. Vervolgens werd op 1 januari 2007 de elektriciteits- en gasmarkt in Wallonië en Brussel ook geliberaliseerd. De liberalisering van de energiemarkt bestaat uit het openstellen van het beroep van leverancier van aardgas en elektriciteit aan de vrije concurrentie. Dat betekent dat elk bedrijf dat houder is van een leveringslicentie vanaf nu elektriciteit en gas mag in België leveren.

De liberalisering biedt aan elk gezin het voordeel om de leverancier naar wens te kiezen terwijl dat vroeger niet het geval was. Het huishouden die het initiatief niet neemt een contract met een bepaalde leverancier te ondertekenen word automatisch geleverd door een standaardleverancier. In Vlaanderen is dat ofwel Luminus ofwel Engie-Electrabel, in Wallonië is de standaardleverancier vaak Engie-Electrabel of Luminus of Essent.be.

De standaardleverancier is de leverancier die u automatisch wordt toegewezen door de distributienetbeheerder (DNB) om te vermijden dat uw levering van gas en/of elektriciteit wordt onderbroken. Ten gevolge van de liberalisering bent u voortaan vrij om de leverancier te kiezen die u wenst en u bent niet langer beperkt tot de standaardleverancier.

Nee, u heeft geen enkele verplichting om een leverancier te kiezen want u zal altijd worden bediend door de leverancier die werd aangeduid door uw distributienetbeheerder (DNB). Weet dat u op elk ogenblik een andere leverancier kunt kiezen dan deze die werd aangeduid door uw DNB en er een contract mee kunt afsluiten. Houdt echter wel rekening met het feit dat u de termijn van een maand moet respecteren, te rekenen vanaf de maand die volgt op de datum van ondertekening van het contract met de gekozen leverancier.

De prijs van de elektriciteit wordt bepaald aan de hand van drie onderdelen:

 • De energieprijs: deze wordt vrij bepaald door de leverancier en kan dus aanzienlijk tussen de verschillende leveranciers verschillen. Dat is de reden waarom over dit onderdeel "prijs" kan worden onderhandeld in functie van de behoeften en van het verbruikersprofiel van de klant.
 • De tarieven van transport en van de energiedistributie: met dit onderdeel worden de transportnetbeheerder (TNB) en de distributienetbeheerder (DNB) vergoed. In tegenstelling tot de energieprijs zijn de transporttarieven niet onderhandelbaar en ze moeten door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) worden goedgekeurd. Ze kunnen echter verschillen per regio, met name in functie van de bevolkingsdichtheid, want het zal steeds goedkoper uitkomen om elektriciteit te leveren in een stad dan in een landelijke omgeving.
 • De belastingen en heffingen: dit laatste onderdeel wordt berekend op regionale of federale basis en is uiteraard niet onderhandelbaar.

De prijs van het gas wordt bepaald aan de hand van drie onderdelen:

 • De energieprijs: deze wordt vrij bepaald door de leverancier en kan dus aanzienlijk verschillen tussen de verschillende leveranciers. Dat is de reden waarom over dit onderdeel "prijs" kan worden onderhandeld in functie van de behoeften en van het verbruikersprofiel van de klant. 
 • De tarieven van transport en van de energiedistributie: met dit onderdeel worden de transportnetbeheerder (TNB) en de distributienetbeheerder (DNB) vergoed. In tegenstelling tot de energieprijs zijn de transporttarieven niet onderhandelbaar en ze moeten worden goedgekeurd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). Ze kunnen echter verschillen per regio, met name in functie van de bevolkingsdichtheid, want het zal steeds goedkoper uitkomen om gas te leveren in een stad dan in een landelijke omgeving.
 • De belastingen en heffingen: dit laatste onderdeel wordt berekend op regionale of federale basis en is uiteraard niet onderhandelbaar.

Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt door hernieuwbare energiebronnen (voornamelijk wind, waterkracht, zonne-energie, biomassa) of afkomstig is van kwaliteitsvolle warmtekrachtkoppeling van installaties die gelijktijdig warmte en elektriciteit produceren en op die manier de CO2 uitstoot verminderen ten opzichte van de klassieke processen.Het huidige systeem van groene contracten is geen weerspiegeling van de markt voor groene stroom. Een leverancier kan u zogenaamd 100% groene elektriciteit verkopen, terwijl hij deze stroom uitsluitend produceert op basis van kernenergie of steenkool. Daarom heeft Greenpeace dit klassement opgesteld, om na te gaan wat de verschillende leveranciers van groene stroom werkelijk produceren en waarin ze uw geld echt investeren.

Klik hier voor meer informatie over het klassement van Greenpeace: Groene elektriciteit.

Zoals dat steeds het geval is geweest, is het de verdeler (distributienetbeheerder of DNB) die verantwoordelijk is voor de opneming en het onderhoud van uw meter. De verdeler stuurt uw verbruiksinformatie naar uw leverancier zodat deze uw factuur kan opmaken. Deze opneming wordt u niet aangerekend want deze is al in uw factuur inbegrepen.

Wat gebeurt er met mijn energiecontract als ik verhuis?

Als u bij uw ouders woonde of als uw verbruik van gas en/of elektriciteit in uw huurprijs zat verrekend, heeft u dus nog nooit een contract in uw naam met een leverancier ondertekend. Daarom moet u een leverancier kiezen en een contract afsluiten voor uw nieuwe adres.

Nee, u hoeft in geval van verhuizing uw contract niet te vernieuwen. Het volstaat om contact met uw leverancier op te nemen en hem uw nieuw adres mee te delen, alsook de datum van de verhuizing.

Nee, u kunt verder gebruikmaken van het contract dat u heeft ondertekend voor uw vorige adres.

Tips

Nee, wie ook uw leverancier is, de kwaliteit van de voorziening van elektriciteit en/of aardgas wordt altijd gegarandeerd door uw distributienetbeheerder (DNB).

U moet contact opnemen met uw distributienetbeheerder (DNB) die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het netwerk en van uw aansluiting erop. Als uw meter storingen vertoont, dan zal de beheerder instaan voor de technische opvolging en ervoor zorgen dat uw voorziening niet wordt verstoord.

U kent uw DNB niet, vind hem gemakkelijk door hier te klikken.

De EAN-code is een numerieke code van 18 cijfers (EAN = European Article Numbering) die enkele informatie bevat ten opzichte van een leveringspunt voor elektriciteit en een leveringspunt voor aardgas. U hebt dus een EAN-code voor uw elektirciteitsmeter en één voor uw aardgasmeter. Meestal is (zijn) uw EAN-code(s) aanwezig op uw energiefactuur.

Hieronder stellen we een lijst voor van de belangrijke gegevens die op een factuur aanwezig zijn:

 1. Klantnummer;
 2. De factuurperiode;
 3. De EAN-code(s);
 4. Het meternummer;
 5. De distributienetbeheerder (DNB).

Consumenten die recht hebben op het sociaal tarief zijn zogenaamde 'beschermde klanten'. Dat betekent dat zij steeds recht hebben op het meest interessante tarief op de markt. Deze consumenten hebben er dus geen enkel belang bij om de prijzen van de andere energieleveranciers te vergelijken of om van leverancier te veranderen. Surf voor meer informatie naar de website van de CREG.