In een aantal gevallen mag je energieleverancier je stroom- of aardgascontract tijdens de winter opzeggen. De winterstop geldt dus niet voor alle consumenten. Hoe zit het met jou?

Overzicht

Plots zonder elektriciteit of aardgas zitten is zeer vervelend, vooral wanneer het kouder wordt. Toch liggen steeds meer huishoudens er wakker van, omdat ze het moeilijk hebben hun energiefacturen te betalen. Om toch de eindjes aan elkaar te knopen kunnen ze minder aardgas of stroom verbruiken maar heel vaak volstaat dit niet. Wat bepaalt de Belgische wet? Hebben leveranciers het recht tijdens de winter, stroom of aardgas bij hun klanten af te sluiten? Energie-Vergelijker geeft een overzicht van de rechten en plichten van eenieder.

Wat is een winterstop?

De winterstop is een periode tijdens dewelke een huurder die zijn huur niet betaalt, niet uit zijn huis mag worden gezet. In Frankrijk is dit wettelijk geregeld, in België is dat niet zo. In ons land zijn uithuiszettingen in de publieke en private sector dus het hele jaar door mogelijk. De enige verplichting is over een vonnis te beschikken en de persoon één maand de tijd te geven de woonst te verlaten.

Bewoners van een sociale woning in Wallonië of Brussel daarentegen zijn tijdens de winter wel tegen uithuiszetting beschermd. Sinds de invoering van een wintermoratorium in 2000, zijn uithuiszettingen tussen 1 december en 28 februari onmogelijk. Een gelijkaardig moratorium uit 2013 maakt dat soort maatregel ook in Wallonië onmogelijk  tussen 1november en 15 maart. Het huishouden moet er dan wel mee instemmen zich door een OCMW te laten begeleiden.

Maar ook voor personen die niet in een sociale woning zijn gehuisvest bestaat er een oplossing. De vrederechter kan namelijk beslissen de uitzetting uit te stellen op basis van verschillende elementen zoals de gezinssituatie, de weersomstandigheden en de mogelijkheid om elders onderdak te vinden.

In Wallonië kan een contract tijdens de winter worden stopgezet…

Een man verscheurt een energiecontract.Woon je in Wallonië en kun je je betalingsverplichtingen niet langer nakomen, dan komt je distributienetwerkbeheerder (DNB) langs. Hij zal bij jouw een budgetmeter installeren.

Stel dat je zo’n budgetmeter weigert. Je energieleverancier kan je DNB dan vragen je stroom of aardgas af te sluiten, en dit zowel in de zomer als in de winter en ongeacht of je al dan niet beschermde klant bent. Je leveringscontract wordt dan automatisch stopgezet. Je zult dus een nieuw contract bij een andere leverancier moeten afsluiten, opdat je energiemeter open zou blijven. Denk eraan, de kosten voor de heropening zijn voor jouw rekening.

Opgelet, bij een verhuis moet je je energiecontract overzetten of er op je nieuwe adres een nieuw afsluiten. Doe je dat niet, dan spreken we van een problematische verhuizing. Zonder contract loop je het risico dat je energie wordt afgesloten, ook in de winter en ook al ben je een beschermde klant. Wil je meer weten over de budgetmeter, of over hoe je in het kader van een verhuizing op een ander energieaanbod kunt ingaan? Bel dan gratis naar een van onze adviseurs op het nummer  0800 37 447!

…maar de Waalse netbeheerder neemt het over

Al naargelang je persoonlijke situatie geniet je tijdens de winterperiode van een zekere bescherming op vlak van energievoorziening.

Je bent een Waalse niet beschermde residentiële klant

Een besluit van de Waalse Regering bepaalt dat als je contract is opgezegd of afloopt tussen 1 november en 15 maart, je tijdens diezelfde periode tijdelijk door je DNB van energie wordt voorzien. Die zal je energie leveren aan vooraf vastgelegde en door de federale energieregulator CREG goedgekeurde maximale prijzen. Opgelet, deze prijzen liggen doorgaans hoger dan de gemiddelde klassieke tarieven.

Je DNB dient je er ook 15 dagen vóór het einde van de periode waarin afsluiting verboden is op te wijzen dat je binnen de 60 werkdagen na de uiterste datum, een stroom- en/of aardgascontract moet afsluiten. Doe je dit niet, dan wordt je energielevering opgeschort.

Dankzij Energie-Vergelijker.be profiteer je van promoties, kortingen en exclusieve voordelen !
Nu gratis vergelijken Ik bespaar tot 275 euro

Je bent een beschermde klant

Een kaart opladen van een budgetmeter.Als beschermde klant, krijg je een budgetmeter. Wie met financiële problemen kampt en z’n kaart niet langer kan opladen heeft recht op een minimale levering van elektriciteit (vermogen beperkt tot 1 300 watt), door z’n energieleverancier. Die minimale stroomvoorziening geldt het hele jaar door, zes maanden lang na de inwerkingstelling van de stroombegrenzer en kan tijdens de winterperiode niet worden stopgezet.

Onder bepaalde voorwaarden kan het OCMW het vermogen van de minimale stroomlevering optrekken naar 2 600 watt. Het moet dan wel de helft van de factuur van die klant voor zijn rekening nemen. Wie tijdens de winterperiode ook problemen heeft om zijn aardgas te betalen kan bij z’n DNB voedselbonnen aanvragen maar geen minimale levering. Op die manier wordt het aardgas niet afgesloten.

Je hebt zes maanden lang recht gehad op deze minimale levering maar je hebt de facturen daarvoor niet betaald? De leverancier zal je DNB op de hoogte brengen dat je herhaaldelijk niet kon betalen. Daarna wordt een bijzondere procedure opgestart zodat je via je DNB van energie wordt voorzien. Maar zolang je je facturen niet hebt betaald, ontvang je enkel de gewaarborgde minimale levering. Kom je vervolgens niet met een oplossing om je situatie te regulariseren, dan stuurt je DNB je een ingebrekestelling. Bij het uitblijven van een reactie daarop wordt je dossier voorgelegd aan de lokale adviescommissie inzake gas- en elektriciteitsafsluiting. Je DNB kan dan vragen je stroom af te sluiten, met als argument dat je duidelijk blijk geeft van slechte wil.

In Brussel zijn consumenten van oktober tot maart beschermd

Tussen 1 oktober en 31 maart kan elektriciteit of aardgas bij Brusselaars niet worden afgesloten. De vrederechter kan wel beslissen een einde te maken aan het contract tussen jou en je energieleverancier. Je krijgt dan stroom en/of aardgas van Sibelga, de netbeheerder in Brussel, met of zonder stroombegrenzer (de Brusselse budgetmeter dus). De facturen voor die leveringen moet je uiteraard zelf betalen.

Eens de winterperiode voorbij moet je dan een nieuwe leverancier hebben gevonden. Anders sluit Sibelga je energiemeters af en moet je een aanzienlijke som ophoesten (zo’n 100 € per meter) om die opnieuw te openen.

Je weet niet welke energieleverancier je moet kiezen. Onze adviseurs helpen je graag telefonisch op het nummer 0800 37 447 of ook via e-mail en stellen je de leveranciers voor die aan je behoeften en verwachtingen voldoen. Zo kom je bij hen bijvoorbeeld te weten wie in Brussel de goedkoopste elektriciteits- en aardgasleverancier is.

Wist je dat? In geval van barre weersomstandigheden kan de Brusselse Regering de winterstop verlengen.

[Update 04/05/2020] Dat was trouwens het geval in de lente van 2020. Omwille van de ingewikkelde situatie die de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) meebrengt, heeft Brugel, de Brusselse regulator voor energie, op 19 maart 2020 aangekondigd dat hij de winterperiode uitzonderlijk heeft verlengd tot en met 30 april 2020 voor de Brusselse consumenten.

In Vlaanderen kan elektriciteit en aardgas tijdens de winter worden afgesloten

Verhuis zonder nieuw energiecontract.Bij particuliere klanten in Vlaanderen kan de elektriciteits- en aardgasvoorziening tussen 1 december en 1 maart enkel worden afgesloten wanneer geen enkel advies van de LAC, die in elke gemeente is opgericht, is vereist. De DNB mag de energievoorziening dan ook enkel in volgende gevallen afsluiten:

  • bij gevaar: als er een risico is op elektrocutie of brand kan je meter worden afgesloten tot de situatie is genormaliseerd;
  • in geval van fraude; stel dat je je meter hebt gemanipuleerd en je verzet je tegen het herstellen van de meter;
  • langere afwezigheid: wanneer je DNB twee keer vaststelt dat je woning onbewoond is en je hebt geen energiecontract afgesloten, schort hij de leveringen op.
  • problematische verhuizing: trek je in een nieuwe woning in dan moet je een leveringscontract afsluiten of het vorige contract mee verhuizen. Weiger je dit en verbruik je toch energie, dan wordt je stroom en/of aardgas afgesloten.

Zodra een advies van de LAC is vereist, is het tussen 1 december en 1 maart verboden de energievoorziening af te sluiten. Maar opgelet, als de afsluiting is uitgesproken vóór het begin van de winterperiode, dan wordt die na 1 december niet automatisch geschorst. Al naargelang de weersomstandigheden tenslotte, kan de gewestminister de begin- en einddatum van de winterstop aanpassen.

Hoe kan ik tijdens de winter een afsluiting van stroom of aardgas betwisten?

Je elektriciteit is net afgesloten omdat je tijdens de winter niet hebt betaald? Je gaat er niet mee akkoord dat je leverancier je contract heeft beëindigd en je vindt deze stap sterk overdreven? Neem dan contact op met de energieleverancier om een minnelijke schikking te treffen. Levert dit contact niets op, dan kun je gratis beroep doen op de federale Ombudsman voor Energie. Als de Ombudsman na analyse meent dat je klacht ontvankelijk is, dan zal hij tussen jou en de maatschappij bemiddelen om tot een bevredigende oplossing te komen.

Wil je meer weten over het verdere verloop van de gebeurtenissen? Neem dan contact op met ons team op het nummer 0800 37 447, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30. uur.

Reageren!