In een aantal gevallen mag uw energieleverancier uw stroom- of aardgascontract tijdens de winter opzeggen. De winterstop geldt dus niet voor alle consumenten. Hoe zit het met u?

Overzicht

Plots zonder elektriciteit of aardgas zitten is zeer vervelend, vooral wanneer het kouder wordt. Toch liggen steeds meer huishoudens er wakker van, omdat ze het moeilijk hebben hun energiefacturen te betalen. Om toch de eindjes aan elkaar te knopen kunnen ze minder aardgas of stroom verbruiken maar dat is vaak niet genoeg. Wat zegt de Belgische wet? Hebben leveranciers het recht tijdens de winter, stroom of aardgas bij hun klanten af te sluiten? Energie-Vergelijker geeft een overzicht van de rechten en plichten van eenieder.

Wat is een winterstop?

De winterstop is een periode tijdens dewelke een huurder die zijn huur niet betaalt, niet uit zijn huis mag worden gezet. In Frankrijk is dit wettelijk geregeld, in België is dat niet zo. In ons land zijn uithuiszettingen in de publieke en private sector dus het hele jaar door mogelijk. De enige verplichting is over een vonnis te beschikken en de persoon één maand de tijd te geven de woonst te verlaten.

Bewoners van een sociale woning in Wallonië of Brussel daarentegen zijn tijdens de winter wel tegen uithuiszetting beschermd. Sinds de invoering van een wintermoratorium in 2000, zijn uithuiszettingen tussen 1 december en 28 februari onmogelijk. Een gelijkaardig moratorium uit 2013 maakt dat soort maatregel ook in Wallonië onmogelijk  tussen 1november en 15 maart. Het huishouden moet er dan wel mee instemmen zich door een OCMW te laten begeleiden.

Maar ook voor personen die niet in een sociale woning zijn gehuisvest bestaat er een oplossing. De vrederechter kan namelijk beslissen de uitzetting uit te stellen op basis van verschillende elementen zoals de gezinssituatie, de weersomstandigheden en de mogelijkheid om elders onderdak te vinden.

De situatie tijdens de tweede lockdown

Coronatijden zorgen natuurlijk voor uitzonderlijke omstandigheden en hogere werkloosheid. De Vlaamse overheid betaalde daarom voor iedereen die tussen 20 maart en 17 juli 2020 minstens één dag werkloos was, een premie uit van 202,68 euro. Die konden de werklozen nog aanvragen tot 17 november.

Afgaand op de website van de Vlaamse overheid, ziet het niet naar uit dat deze maatregel ook voor de tweede lockdown ingevoerd zal worden.

In Brussel heeft de regering, als reactie op de coronacrisis, het sociaal statuut uitgebreid naar een groter aantal huishoudens. Krijgt u het statuut van beschermde klant, dan geniet u van het beschermd tarief. De voorwaarden:

  • U ontving van uw stroom-en/of gasleverancier een ingebrekestelling

  • U bent of was tijdelijk werkloos of doet als zelfstandige beroep op het overbruggingsrecht wegens de coronacrisis, minstens 14 dagen lang tussen 1 februari 2020 en 31 december 2020

  • U woont in Brussel

Het statuut vraagt u aan door op de site van Brugel het formulier in te vullen. 

Zijn deze voorwaarden niet op u van toepassing, dan gelden de ‘normale’ wetten zoals we zo van voor de coronacrisis kennen. We analyseren voor u de situatie in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

In Vlaanderen kan elektriciteit en aardgas tijdens de winter worden afgesloten

Verhuis zonder nieuw energiecontract.

Bij particuliere klanten in Vlaanderen kan de elektriciteits- en aardgasvoorziening tussen 1 december en 1 maart enkel worden afgesloten wanneer geen enkel advies van de LAC, die in elke gemeente is opgericht, is vereist. De DNB mag de energievoorziening dan ook enkel in volgende gevallen afsluiten:

  • bij gevaar: als er een risico is op elektrocutie of brand kan uw meter worden afgesloten tot de situatie is genormaliseerd;
  • in geval van fraude; stel dat u uw meter hebt gemanipuleerd en u verzet u tegen het herstellen van de meter;
  • langere afwezigheid: wanneer uw DNB twee keer vaststelt dat uw woning onbewoond is en u hebt geen energiecontract afgesloten, schort hij de leveringen op.
  • problematische verhuizing: trekt u in een nieuwe woning in dan moet u een leveringscontract afsluiten of het vorige contract mee verhuizen. Weigert u dit en verbruikt u toch energie, dan wordt uw stroom en/of aardgas afgesloten.

Zodra een advies van de LAC is vereist, is het tussen 1 december en 1 maart verboden de energievoorziening af te sluiten. Maar opgelet, als de afsluiting is uitgesproken vóór het begin van de winterperiode, dan wordt die na 1 december niet automatisch geschorst. Al naargelang de weersomstandigheden ten slotte, kan de gewestminister de begin- en einddatum van de winterstop aanpassen.

In Wallonië kan een contract tijdens de winter worden stopgezet…

Een man verscheurt een energiecontract.

Woont u in Wallonië en kan u uw betalingsverplichtingen niet langer nakomen, dan komt uw distributienetwerkbeheerder (DNB) langs. Hij zal bij u een budgetmeter installeren.

Stel dat u die budgetmeter weigert. Uw energieleverancier kan uw DNB dan vragen de stroom of aardgas af te sluiten, en dit zowel in de zomer als in de winter en ongeacht of u al dan niet beschermde klant bent. Uw leveringscontract wordt dan automatisch stopgezet. U zult dus een nieuw contract bij een andere leverancier moeten afsluiten, opdat uw energiemeter open blijft. Denk eraan, de kosten voor de heropening zijn voor uw rekening.

Opgelet, bij een verhuis moet u uw energiecontract overzetten of er op uw nieuwe adres een nieuw afsluiten. Doet u dat niet, dan spreken we van een problematische verhuizing. Zonder contract loopt u het risico dat uw energie wordt afgesloten, ook in de winter en ook al bent u een beschermde klant. Wilt u meer weten over de budgetmeter, of over hoe u in het kader van een verhuis op een ander energieaanbod kunt ingaan? Bel dan gratis naar een van onze adviseurs op het nummer  0800 37 447!

…maar de Waalse netbeheerder neemt het over

Al naargelang uw persoonlijke situatie geniet u tijdens de winterperiode van een zekere bescherming op vlak van energievoorziening.

U bent een Waalse niet beschermde residentiële klant

Een besluit van de Waalse Regering bepaalt dat als uw contract is opgezegd of afloopt tussen 1 november en 15 maart, u tijdens diezelfde periode tijdelijk door uw DNB van energie wordt voorzien. Die zal u energie leveren aan vooraf vastgelegde en door de federale energieregulator CREG goedgekeurde maximale prijzen. Opgelet, deze prijzen liggen doorgaans hoger dan de gemiddelde klassieke tarieven.

Uw DNB dient u er ook 15 dagen vóór het einde van de periode waarin afsluiting verboden is op te wijzen dat u binnen de 60 werkdagen na de uiterste datum, een stroom- en/of aardgascontract moet afsluiten. Doet u dit niet, dan wordt uw energielevering opgeschort.

Dankzij Energie-Vergelijker.be profiteer je van promoties, kortingen en exclusieve voordelen!
Nu gratis vergelijken Ik bespaar tot 275 euro

U bent een beschermde klant

Een kaart opladen van een budgetmeter.

Als beschermde klant krijgt u een budgetmeter. Wie met financiële problemen kampt en z’n kaart niet langer kan opladen heeft recht op een minimale levering van elektriciteit (vermogen beperkt tot 1 300 watt), door z’n energieleverancier. Die minimale stroomvoorziening geldt het hele jaar door, zes maanden lang na de inwerkingstelling van de stroombegrenzer en kan tijdens de winterperiode niet worden stopgezet.

Onder bepaalde voorwaarden kan het OCMW het vermogen van de minimale stroomlevering optrekken naar 2 600 watt. Het moet dan wel de helft van de factuur van die klant voor zijn rekening nemen. Wie tijdens de winterperiode ook problemen heeft om zijn aardgas te betalen kan bij z’n DNB voedselbonnen aanvragen maar geen minimale levering. Op die manier wordt het aardgas niet afgesloten.

U hebt zes maanden lang recht gehad op deze minimale levering maar u hebt de facturen daarvoor niet betaald? De leverancier zal uw DNB op de hoogte brengen dat u herhaaldelijk niet kon betalen. Daarna wordt een bijzondere procedure opgestart zodat u via uw DNB van energie wordt voorzien. Maar zolang u uw facturen niet hebt betaald, ontvangt u enkel de gewaarborgde minimale levering. Komt u vervolgens niet met een oplossing om uw situatie te regulariseren, dan stuurt uw DNB u een ingebrekestelling. Bij het uitblijven van een reactie daarop wordt uw dossier voorgelegd aan de lokale adviescommissie inzake gas- en elektriciteitsafsluiting. Uw DNB kan dan vragen uw stroom af te sluiten, met als argument dat u duidelijk blijk geeft van slechte wil.

In Brussel zijn consumenten van oktober tot maart beschermd

Tussen 1 oktober en 31 maart kan elektriciteit of aardgas bij Brusselaars niet worden afgesloten. De vrederechter kan wel beslissen een einde te maken aan het contract tussen u en uw energieleverancier. U krijgt dan stroom en/of aardgas van Sibelga, de netbeheerder in Brussel, met of zonder stroombegrenzer (de Brusselse budgetmeter dus). De facturen voor die leveringen betaalt u uiteraard zelf.

Eens de winterperiode voorbij moet u dan een nieuwe leverancier hebben gevonden. Anders sluit Sibelga uw energiemeters af en moet u een aanzienlijke som ophoesten (zo’n 100 € per meter) om die opnieuw te openen.

U weet niet welke energieleverancier u moet kiezen?. Onze adviseurs helpen u graag via e-mail en stellen u de leveranciers voor die aan uw behoeften en verwachtingen voldoen. Zo komt u bij hen bijvoorbeeld te weten wie in Brussel de goedkoopste elektriciteits- en aardgasleverancier is.

Wist u dat? In geval van barre weersomstandigheden kan de Brusselse Regering de winterstop verlengen.

Hoe kan ik tijdens de winter een afsluiting van stroom of aardgas betwisten?

Uw elektriciteit is net afgesloten omdat u tijdens de winter niet hebt betaald? U gaat er niet mee akkoord dat uw leverancier uw contract heeft beëindigd en u vindt deze stap sterk overdreven? Neem dan contact op met de energieleverancier om een minnelijke schikking te treffen. Levert dit contact niets op, dan kan u gratis beroep doen op de federale Ombudsman voor Energie. Als de Ombudsman na analyse meent dat uw klacht ontvankelijk is, dan zal hij tussen u en de maatschappij bemiddelen om tot een bevredigende oplossing te komen.

Wilt u meer weten over het verdere verloop van de gebeurtenissen? Neem dan contact op met ons team.