Wanneer moeten we watt, kilowatt of kilowattuur gebruiken als we het over elektriciteit hebben? Wat betekenen ze? Energie-Vergelijker helpt je om de termen uit elkaar te houden.

Overzicht

Als je het verschil tussen een watt (W) en kilowattuur (kWh) kent, wordt het een pak makkelijk om je energiefactuur te begrijpen. Het totaalbedrag van je factuur hangt af van de prijs per kilowattuur uit je energiecontract maar ook van jouw elektrische toestellen en hoe je ze gebruikt. Alle elektrische toestellen worden gekenmerkt door hun vermogen maar wat je betaalt, is de energie die verbruikt wordt door al die elektrische toestellen. Daarom is het belangrijk om de onderscheid te maken tussen vermogen en energie. Hoe berekenen we ze?

Op de hoogte blijven van de energiemarkt? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Tank tal van goede advies om uw energiefacturen te verminderen.
Ik schrijf me in Onze beste tips elke maand!

Vermogen en verbruik: meeteenheden

De watt (W) is een eenheid die het vermogen meet, terwijl de kilowattuur (kWh) een eenheid is die de energie meet (verbruikt of geproduceerd). Om het verband tussen deze twee eenheden beter te begrijpen, is het van cruciaal belang het verschil te begrijpen tussen vermogen en energie. Een vergelijking met een emmer water en een kraan is een goede manier om dit te introduceren.

Om een emmer met water te vullen, draai je de kraan open: het resultaat is logischerwijs een aantal liters water die zich in de emmer bevinden. Om een elektrisch apparaat te gebruiken zet je volgens hetzelfde principe de schakelaar aan: het resultaat is de door het apparaat verbruikte energie.

Op basis van verschillende parameters (waterdruk, opening van de kraan, diameter van de leidingen enz.) stroomt het water min of meer snel in de emmer. Dit wordt het debiet van het water genoemd, uitgedrukt in liters per minuut, omdat er kan worden gemeten hoeveel liters water in één minuut in de emmer worden opgevangen. Volgens hetzelfde principe zal de elektrische energie min of meer snel door het apparaat worden verbruikt afhankelijk van het vermogen, dat wordt uitgedrukt in watt (W). Verschillende soorten apparaten verbruiken elektrische energie in verschillende vormen: licht, warmte, mechanische arbeid, enz.

Om de hoeveelheid water in een emmer te meten, is de eenvoudigste methode het wegen van deze emmer, omdat, simpel gezegd, 1 liter water 1 kg weegt. Om te meten hoeveel (elektrische) energie een apparaat gebruikt, wordt een (elektrische) meter gebruikt, die de verbruikte kWh weergeeft. Onthoud dat het vermogen (W) overeenkomt met het debiet (in liters/minuut) en dat de verbruikte energie (kWh) overeenkomt met de hoeveelheid water (liters) die in de emmer is opgevangen.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking

Wat is de definitie van een watt (W)?

We hervatten. De watt (W) is een meeteenheid van het elektrisch vermogen (meer bepaald is 1 watt het vermogen van een apparaat dat elke seconde [s] één joule* [J] energie kan leveren). Deze eenheid is geschikt voor veel toestellen: een gloeilamp van 40 W, een stofzuiger van 400 W, een haardroger van 800 W enz. Boven 1000 W is het handiger om veelvouden te gebruiken:

 • Een radiator van duizend watt = 1.000 W = 1 kW (kilowatt);
 • Een windmolen van een miljoen watt = 1.000.000 W = 1 MW (megawatt);
 • Een kernreactor van een miljard watt = 1.000.000.000 W = 1 GW (gigawatt)

De hoeveelheid watts wordt op de meeste huishoudtoestellen vermeld en zorgt ervoor dat we kunnen bepalen hoeveel energie een toestel per seconde verbruikt.

Wat betekent kilowattuur (kWh)?

Elektriciteitsverbruik van huishoudtoestellen

Voor het functioneren van een apparaat, moet het van energie voorzien worden. De kilowattuur (kWh) verwijst naar de hoeveelheid energie die een elektrisch toestel verbruikt.

Deze meeteenheid is ons bekend omdat het is precies wat door de elektriciteitsmeter wordt gemeten. Ze wordt ook door je leverancier gebruikt om je stroomfactuur op te stellen.

Hoe zet je watts (W) om in watturen (Wh) of kilowatturen (kWh)?

Om de betekenis van het woord ‘kilowatturr’ te begrijpen, hoef je het gewoon uit te splitsen. ‘Kilo’ is het voorvoegsel dat volgens het internationaal eenhedenstelsel (SI) verwijst naar ‘1000’ terwijl ‘uur’ de betekenis heeft van ‘een uur lang’ (niet te verwarren met ‘per uur’ zoals in km/h)

Dat betekent dus dat een kilowattuur overeenkomt met de energie die een elektrisch toestel met een vermogen van 1000 watt (1 kilowatt) een uur lang verbruikt. Parallel hieraan kunnen we zeggen dat een kilowattuur overeenkomt met de hoeveelheid energie die verbruikt wordt door een toestel van 100 watt dat 10 uur draait of een toestel van 10 watt dat 100 uur draait.

 • In de praktijk verbruikt een gloeilamp van 40 watt in totaal:
 • 40 Wh (wattuur) als ze een uur brandt (of 0,040 kWh);
 • 80 Wh als ze twee uur brandt (of 0,080 kWh);
 • 960 Wh (of 0,96 kWh) als ze 24 uur brandt;
 • en 40 kWh (kilowattuur) als ze 1.000 uur brandt.

Evenzo verbruiken twee gloeilampen van 40 W in een uur in totaal 80 Wh, d.w.z. 0,080 kWh. Al die kWh worden geteld door de elektrische meter, waarvan je minstens een keer per jaar de index opneemt om de hoeveelheid verbruikte elektrische energie van dat jaar te bepalen.

Kortom, je moet gewoon het aantal (kilo)watt vermenigvuldigen met het aantal gebruiksuren om het aantal (kilo)wattuur te verkrijgen.

>> Lees ook: 5 praktische tips om je elektriciteitsverbruik in te schatten


Je vraagt je nog altijd af wat een kilowattuur is en op welk vlak de wattuur een eenheid van energie is? Neem contact met ons op info@energie-vergeljker.be op!

Waarom het belangrijk is om het vermogen van een toestel te kennen

Het vermogen van een huishoudtoestel kennen blijkt heel handig te zijn om apparaten zoals gloeilampen met elkaar te vergelijken. Het aantal watt wordt vermeld op het glas of de fitting en geeft de consument meteen een idee of de lamp al dan niet energiezuinig is. Bijvoorbeeld, een gloeilamp van 25 W zal vier keer minder stroom verbruiken dan een gloeilamp van 100 W maar vijf keer meer dan een gloeilamp van 5 W.

Wil je besparen op je elektriciteitsfactuur? Denk dan goed na over de keuze van je huishoudtoestellen. Koop een toestel dat aan je wensen voldoet maar tegelijk weinig energie nodig heeft om de gevraagde prestaties te leveren.

Meeteenheden van vermogen en energie omrekenen

Hieronder vind je een kleine herinnering van de grootteorde van de meeteenheden van vermogen en energie.

 • 1 watt (W) = 1 joule per seconde (J/s)*
 • 1 kilowatt (kW) = 1.000 W
 • 1 megawatt (MW) = 1.000 kW
 • 1 gigawatt (GW) = 1.000 MW

*De joule is een eenheid voor het meten van energie. Een joule energie komt overeen met het verplaatsen van een object over een afstand van 1 meter met een kracht van 1 newton (1 J = 1 N x 1m).

 • 1 W x 1 uur = 1 wattuur (Wh)
 • 1.000 Wh = 1 kilowattuur (kWh)
 • 1.000 kWh = 1 megawattuur (MWh)
 • 1.000 MWh = 1 gigawattuur (GWh)
 • 1.000 GWh = 1 terawattuur (TWh)

Als je het verbruik optelt, neemt het aantal nullen snel toe, vandaar het belang om veelvouden te gebruiken. Gemiddeld bedraagt het jaarlijkse verbruik van een huishouden 3.500 kWh, of 3,5 MWh. Op het niveau van een gemeente wordt de miljoen kWh snel overschreden: 1.000.000 kWh (= 1 miljard Wh), of 1 GWh. Uiteindelijk heeft België in 2021 96.000 miljard Wh geproduceerd, d.w.z. 96.000.000.000 kWh, wat overeenkomt met 96 TWh.

Wat is een kilowattpiek (kWp)?

Fotovoltaïsch zonnepaneel

Heb je zonnepanelen of ben je van plan om er te leggen? Dan heb je ongetwijfeld al gehoord van een andere meeteenheid: de kilowattpiek (kWp). Hier is gaat het niet meer om verbruik, maar wel om de productie van elektrische energie. Die eenheid stemt overeen met het maximale vermogen (gemeten in laboratorium) dat één zonnepaneel kan leveren bij ideale bezonningsomstandigheden (ofwel een straling van 1kW/m² of 1.000 watt/m², een grote hoeveelheid zonlicht, 30-35° helling, geen schaduw en een temperatuur van 25 °C).

Ter info, in België hebben we ongeveer 6 m² zonnepanelen nodig voor 1 kWp en komt 1 kWp ongeveer overeen met een opbrengst van 850 kWh elektriciteit per jaar.

Ter vergelijking, een Belgisch gezin van drie personen verbruikt ongeveer 3.500 kWh stroom per jaar. Als een gezin de helft van zijn energieverbruik met zonnepanelen wil dekken, zal het in een installatie van 12 m² moeten investeren. Omwille van verschillende technische aspecten en het klimaat in ons land, ligt het werkelijke vermogen van een zonnepaneel echter meestal 15 tot 20% onder het piekvermogen.

Tip: vergelijk het rendement van de zonnepanelen van verschillende fabrikanten voordat je een fotovoltaïsche installatie op jouw dak laat plaatsen. Hoe hoger de Wp voor een en hetzelfde oppervlak, hoe hoger het rendement van het zonnepaneel. De installaties verschillen bovendien niet alleen door hun productie per m² maar ook door hun prijsverschil bij de verschillende bedrijven. Om van een kwaliteitsvolle installatie en de beste prijs te kunnen genieten, kun je overwegen om deel te nemen aan een groepsaankoop van zonnepanelen.

Hoeveel energie verbruiken huishoudtoestellen?

Probeer energievretende toestellen zo weinig mogelijk te gebruiken als je wilt besparen op elektriciteit en stroomverlies vermijden. Minder energie verbruiken is ook nog eens goed voor het milieu omdat stroom nog vaak geproduceerd wordt met fossiele brandstoffen.

Lijst van de vijf meest energievretende elektrische toestellen in huis

 1. De oven, met gemiddeld meer dan 1000 kWh per jaar, net als de boiler en de radiatoren voor personen die met elektriciteit verwarmen;
 2. Het fornuis, tussen 500 en 1000 kWh per jaar;
 3. De airconditioning, gemiddeld tussen 500 en 1000 kWh per jaar;
 4. De droogkast, gemiddeld 350 kWh per jaar maar een stuk hoger voor oude exemplaren;
 5. De koel-vriescombinatie, gemiddeld tussen 125 en 250 kWh per jaar voor de meest recente modellen.

Gevolgd door de vaatwasser, de wasmachine, de computer, de televisie en de router.

Bron: Franse Agentschap voor Milieu en Energiebeheer, ADEME

Tip: Ben je van plan een nieuw huishoudtoestel aan te schaffen, let dan op het energielabel om direct te bepalen welk model het meest energiezuinig is! Nieuwe toestellen zijn uitgerust met het label dat de energieprestaties vermeld en hun verbruik indeelt op een schaal van A tot G.

Hoe bereken je het elektriciteitsverbruik in kWh in euro?

Ledlamp

Om je stroomverbruik te bepalen, moet je rekening houden met een aantal elementen zoals je verwarmingsmethode en het aantal bewoners. Je kan je ook op één bepaald element focussen. Dat is vooral handig als je bijvoorbeeld wilt weten of je veel kosten maakt voor de verlichting van je woning.

Stel dat je de verlichting in je salon wilt bekijken en dat er momenteel vijf ledlampen van elk 7 watt hangen. Laten we ervan uitgaan dat ze het hele jaar door dagelijks zes uur branden en dat je over een enkelvoudige elektriciteitsmeter beschikt. Volgens je energiecontract moet je 0,40 euro per kWh betalen.

 • Totaalverbruik van de leds: 7 W x 5 = 35 W;
 • Jaarlijks elektriciteitsverbruik in kWh: 0,035 kW x 6 uur x 365 dagen = 76,65 kWh;
 • Jaarlijks elektriciteitsverbruik in euro‘s: 76,65 kWh x 0,40 euro = 30,66 euro.

Heb je hulp nodig om je verbruik in kilowattuur te berekenen? Je weet niet hoe je een kilowattuur in watt of een kilowattuur in wattuur moet omzetten? Contacteer ons op info@energie-vergelijker.be, onze experten helpen je graag verder.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking

Wat hebben we geleerd?

Watt en wattuur geven niet dezelfde informatie. Het aantal watt (W) verwijst naar het noodzakelijke vermogen tijdens een tijdseenheid terwijl het aantal wattuur (Wh) de hoeveelheid verbruikte energie over een bepaalde periode weergeeft.

Als je watt in kilowattuur wilt omzetten, moet je het vermogen van het elektrische toestel vermenigvuldigen met de gebruiksduur in uur en dat resultaat door 1.000 delen.

Om de energiekosten te drukken, kan je bijvoorbeeld de meest energievretende toestellen tijdens de daluren laten draaien, als je een tweevoudige meter hebt. Aarzel ook niet om jouw elektriciteitscontract eens onder de loep te nemen en eventueel van stroomleverancier te veranderen. Wil je weten of het voor jou interessant is om van energieleverancier te veranderen? Voer dan een prijsvergelijking uit of contacteer ons gratis op info@energie-vergelijker.be. Onze specialisten maken een analyse volgens jouw behoeftes en verwachtingen om er zo goed mogelijk aan te beantwoorden.

Welke energieleverancier past het beste bij jou? Maak een vergelijking om het antwoord te vinden!