0,74 % : dat is de jaarlijkse gemiddelde inflatie voor 2020 in België, volgens een bericht van Statbel. Dat wil dus zeggen dat de consumptieprijzen dit jaar nauwelijks gestegen zijn. Ter vergelijking: in 2019 bedroeg dit cijfer 1,47% en was toen dubbel zo significant als in 2020.

De oorzaak van die lage inflatie is, weinig verrassend, de coronacrisis die in maart vorig jaar de hele wereld stillegde. De energiesector voelde de gevolgen van de coronacrisis bijzonder sterk.

Wat heeft 2021 voor ons in petto? Gaan met het hervatten van de economie ook de energieprijzen weer stijgen?

Op de hoogte blijven van de energiemarkt? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Tank tal van goede advies om uw energiefacturen te verminderen.
Ik schrijf me in Onze beste tips elke maand!

Voedingsmiddelen zijn duurder, maar de energieprijzen zijn in vrije val

De uitzonderlijke toestand waar we ons door COVID-19 in bevinden, zorgde voor twee belangrijke trends wat betreft de consumptieprijzen:

  • Enerzijds zijn voedingsmiddelen de afgelopen 12 maanden duurder geworden, om meerdere redenen. Eén daarvan is dat Belgische consumenten meer thuis eten en dus ook meer boodschappen doen.
  • Anderzijds bleef (bijna) iedereen ook thuis vanwege de lockdown, wat de olieprijzen deed kelderen. Vanwege een domino-effect zijn ook elektriciteit en gas daarom goedkoper.

De twee tendensen compenseerden voor elkaar, wat verklaart waarom de globale inflatie niet extreem hoog of laag is.

Bron: Statbel

Stookolie, gas en elektriciteit aan bodemprijzen

Volgens een bericht van Statbel uit december 2020 zijn de mazoutprijzen de afgelopen 12 maanden 27,7% gedaald, als gevolg van de lage economische activiteit van maart tot mei. Ook brandstoffen zijn 7,7% goedkoper. Het verschil voor de vloeibare brandstoffen blijft indrukwekkend, ook wanneer de petroleumkoers zich sinds enkele maanden al enigszins hersteld heeft. Ter vergelijking: in september 2020 waren de mazoutprijzen de afgelopen 12 maanden 39,1% gedaald!

De aardgasprijzen staan i.v.m. vorig jaar 8,4% lager. Net als voor de mazoutprijzen geldt ook hier dat het verschil nog groter geweest zou zijn als ze zich niet de afgelopen maanden al herpakt hadden. In september was het verschil met de afgelopen 12 maanden nog 15,8%.

De elektriciteitsprijzen doen het iets beter dan de andere energiebronnen, met “maar” 4,5% verschil tussen december 2019 en december 2020. Ook de elektriciteitsprijzen hebben zich al hersteld, begin september stonden ze nog 7,4% lager dan een jaar ervoor.

Bij het raadplegen van het rapport van het Prijsobservatorium voor het jaar 2020 valt op dat de inflatie van de energieprijzen in België al een jaar negatief is. Ze is zelfs lager dan in onze grootste buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Nederland).

>> Het volledige dossier over de verwarmingsprijzen in België lezen

Welke energieleverancier past het beste bij jou? Maak een vergelijking om het antwoord te vinden!

Verwachtingen voor 2021 : zit er een prijsstijging aan te komen?

Niks is minder zeker. Hoewel de komst van het vaccin vooruitzichten op economisch herstel biedt, zal de vertraging die ons land in 2020 opliep ook de komende jaren nog zijn gevolgen hebben. Dat is in ieder geval de mening van veel economen. De consumptieprijzen zullen dus ook in 2021 laag blijven, en dat effect zal misschien zelfs nog aanhouden tot in 2022. Houd er wel rekening mee dat er ook inflatie zal zijn, wellicht hoger dan in 2020. Die stijging is geen verrassing, gezien de bodemprijzen van het afgelopen jaar.

Wat er ook van zij, niemand heeft een glazen bol om mee in de toekomst te kijken, dat geldt ook voor de energieprijzen. Stookolieprijzen zullen waarschijnlijk weer omhoog gaan, maar het is onmogelijk om te weten of ze terug zullen stijgen naar hun niveau van voor de coronacrisis. Ook de gasprijs zal de effecten van de vorige (uitzonderlijk milde) winters nog voelen, terwijl de elektriciteitsprijs de hoogte zou kunnen inschieten al naargelang hoe het dossier kernenergie zich ontwikkelt.

Inflatie of niet? Wordt vervolgd…

Het is nooit te laat om van contract te veranderen

De eerste maanden van 2021 betekenen een langzame klim uit een bijzonder uitdagende periode. Hoewel corona heel wat verdriet veroorzaakte, zorgde het virus ook voor lichtpuntjes. De daling van de energieprijzen is er daar één van. Ben je intussen nog steeds niet van contract veranderd, dan is dit je herinnering om dat zo snel mogelijk te doen! Het goede nieuws is dat , ondanks een lichte stijging de afgelopen maanden, de elektriciteits- en gasprijzen nog steeds uitzonderlijk voordelig zijn.

Dat is zeker het geval voor Belgische huishoudens die nog een slapend contract hebben. Ter herinnering: een slapend contract is een contract dat automatisch verlengd werd, terwijl de tarieven niet meer aangepast werden aan de huidige tarieven op de markt. Volgens cijfers die de CREG in december publiceerde, zouden huishoudens met een slapend contract elk jaar tot 1.204 euro kunnen besparen!

Ons advies aan jou : kies meteen voor een contract met vaste prijs om je in 2021 tegen inflatie te beschermen.

Welke energieleverancier past het beste bij jou? Maak een vergelijking om het antwoord te vinden!