Een verhuizing gaat altijd met stress gepaard. Maar weest gerust, als je de procedures netjes volgt, heb je op de gewenste datum stroom in je nieuwe woning.

Al wie in België verhuist moet een elektriciteits- en/of aardgasleverancier kiezen als hij of zij voordien nog geen energiecontract had afgesloten of het huidige contract niet wenst over te dragen.

Consumenten doen daarvoor steeds vaker beroep op online prijsvergelijkers, waarmee ze zeker zijn de scherpste prijs voor stroom of gas te krijgen. De procedure is bovendien redelijk simpel en neemt doorgaans niet meer dan een paar minuutjes in beslag. Na een contract te hebben afgesloten op Energie-vergelijker.be of met de hulp van een van onze medewerkers, hoeft de consument enkel nog te wachten op het ingaan van zijn nieuwe contract.

Volledigheidshalve hebben we voor jou de verschillende formaliteiten doorgenomen die je in elke situatie moet regelen.

Overzicht

Vóór je verhuis had je nog geen elektriciteits- en/of aardgascontract

Wanneer iemand intrekt in een woning die voordien bewoond was, zijn er twee mogelijkheden :

 1. Ofwel trekt de nieuwe bewoner in een gebouw in met één/verschillende open “klassieke” meter(s);
 2. Ofwel trekt de nieuwe bewoner in een gebouw in met één/verschillende open “budget-” meter(s);

De procedures in beide gevallen zijn totaal verschillend en staan hieronder toegelicht.

Je trekt in een gebouw in met één/verschillende open “klassieke” meter(s)

De vorige huurder heeft de meter afgesloten. Dan moet je overgaan tot de indienststelling van de stroom en/of gas. Is de meter niet afgesloten, dan blijven de formaliteiten beperkt

1. Contractaanvraag via onlineformulier of via medewerker per telefoon

Net als bij een klassieke overstap naar een andere leverancier moet elke in België gedomicilieerde klant die in een woning intrekt, online of telefonisch op een formulier de gegevens van één van de bewoners van de woning invullen. Op dit formulier moet(en) ook de EAN-code(s) worden ingevuld om het/de leveringspunt(en) te bepalen. In principe heeft de vorige huurder of eigenaar deze/die code(s) en moet hij je die bezorgen wanneer je in de nieuwe woning intrekt. Mocht één van die codes ontbreken, dan kun je altijd hulp vragen aan één van onze medewerkers via e-mail (info@energie-vergelijker.be).

2. Ontvangstbevestiging van je aanvraag

We bevestigen je aanvraagformulier goed te hebben ontvangen en onze diensten zullen je een e-mail sturen met een overzicht van je gegevens. Je gegevens worden dan naar de door jou gekozen leverancier verzonden.

3. De leverancier controleert je gegevens

De leverancier waarvoor je gekozen hebt, Engie bijvoorbeeld, ontvangt je gegevens en controleert of er geen fouten in staan. Gaat het om een contract voor een KMO of onderneming, dan zal de leverancier indien nodig ook de balans van het bedrijf controleren. Hij stuurt je vervolgens een e-mail of brief, met de bevestiging dat je leveringsaanvraag in aanmerking wordt genomen.

4. De leverancier vraagt bijkomende informatie

Mogelijk vraagt de leverancier je bijkomende informatie, vooraleer hij je leveringscontract overneemt. Sommige leveranciers kunnen je een bewijs van overname van de meters vragen. Dit kan op verschillende manieren:

 • Een huurcontract;
 • Een notariële akte in geval van aankoop;
 • Het energieovernamedocument ;
 • Een recent (door de gemeente afgeleverd) attest van gezinssamenstelling.

Tip van je adviseur-prijsvergelijker: het op het eerste zicht onbenullige energieovernamedocument is in feite heel belangrijk. Wanneer je in je nieuwe woning intrekt kun je dit document best samen met de vorige bewoner invullen (vorige huurder, eigenaar of vorige eigenaar). Dit document bewijst dat je in het gebouw bent ingetrokken en dat je vanaf dan energie verbruikt. Mocht je achteraf dan ooit een factuur ontvangen voor een verbruiksperiode van vóór jij in het pand bent ingetrokken, hoef je enkel dat document voor te leggen om te bewijzen dat jij die energie niet hebt verbruikt. Je kunt dit energieovernamedocument downloaden op de website van de VREG (PDF).

>>Meer lezen: Wat is de VREG?

Energieovernamedocument

5. Ontvangst van het contract

Vervolgens ontvang je het contract. Daarin staan de algemene voorwaarden, de tariefkaart en de begindatum van je nieuwe contract vermeld (bij een verhuizing gaat het contract doorgaans heel snel daarna in). Het kan ook om een retroactief contract gaan. Dat is dan gebaseerd op een meterstand, om bij de eerstvolgende afrekening het effectieve verbruik te bepalen.

6. Aanvraag tot overname van leveringscontract bij de DNB

Zodra het dossier bij de leverancier volledig is, start hij de energieovername op bij de distributienetwerkbeheerder(DNB). Die gaat in op basis van de meegedeelde meterstanden. Dit contract kan dus retroactief zijn. De reeds verbruikte kWh vóór de validatie van het contract wordt dan bij de eerstvolgende regularisatiefactuur van de leverancier gefactureerd.

7. Ontvangst van de eerste voorschotfactuur

Bankbiljetten en munten

Al naargelang de gekozen opties bij ondertekening van je nieuwe energiecontract, ontvang je dan je eerste voorschotfactuur.

Doorgaans ontvang je die binnen de 15 dagen na het finaliseren van je contract. Deze termijn is korter vergeleken met die bij een klassieke overstap van leverancier.

Tip van je adviseur-vergelijker: wil je bepaalde opties wijzigen (zoals voorschotbedrag, betalingsdatum, betalingswijze of manier waarop je je factuur ontvangt), neem dan contact op met je nieuwe leverancier om de gewenste wijzigingen door te voeren. De meeste leveranciers hebben ook een online klantenportaal om makkelijk en snel de opties in je contract te wijzigen.

Je trekt in een gebouw in met één/verschillende open budgetmeter(s) (Waals Gewest)

1. Contractaanvraag via onlineformulier of via medewerker per telefoon

Nadat je een nieuw leverancier hebt gekozen na een vergelijking met of zonder hulp van een consulent, dien je het formulier online of via telefoon in te vullen. Net als bij een klassieke meter moet je ook hier de EAN-code(s) opgeven die het/de leveringspunt(en) bepalen.

Je kunt die code(s) aan de vorige huurder/eigenaar vragen. Stel dat hij je die niet kan bezorgen, kun je daarvoor altijd ook bij ons terecht via e-mail (info@energie-vergelijker.be).

Je moet ook de meterstand(en) meedelen. Voor het opnemen van de stand(en) van (een) budgetmeter(s) ga je anders te werk dan bij een traditionele meter.

2. Ontvangstbevestiging van je aanvraag

Nadat je het formulier volledig hebt ingevuld ontvang je een e-mail van de Energie-Vergelijker met daarin al je gegevens. Je gegevens worden dan naar de door jou gekozen leverancier verzonden.

3. De leverancier controleert je gegevens

De leverancier controleert je gegevens en stuurt je een e-mail of een brief, met de bevestiging dat je aanvraag voor energieovername in aanmerking is genomen.

4. De leverancier vraagt bijkomende informatie

Mogelijk vraagt de leverancier je bijkomende informatie, vooraleer hij je leveringscontract overneemt. Sommige leveranciers kunnen je een bewijs van overname van de meters vragen. Dit kan op verschillende manieren:

 • Een huurcontract;
 • Een notariële akte in geval van aankoop;
 • Het energieovernamedocument ;
 • Een recent door de gemeente afgeleverd attest van gezinssamenstelling.

5. Aanvraag tot overname van leveringscontract bij de DNB

Zodra de leverancier over voldoende geldige informatie beschikt, zal hij een aanvraag tot overname van leveringscontract bij de DNB indienen. De afhandeling van deze aanvraag gebeurt snel en aangezien het niet om een klassieke overstap naar een andere leverancier gaat, wordt die prioritair behandeld. Binnen de 48 à 72 uur wordt je DNB op de hoogte gebracht en neemt die er kennis van dat je in de woning bent ingetrokken.

6. Ontvangst van het contract

Na contactopname met de DNB stuurt de leverancier je het contract op met de tariefkaart, de algemene voorwaarden en de begindatum van je contract.

7. Aanvraag deactiveringskaart(en)

Onmiddellijk na ontvangst van het door je leverancier opgestelde en opgestuurde contract, kun je contact met hem opnemen en hem vragen de budgetmeter aan het leveringspunt te deactiveren. Daarop zal je leverancier je DNB informeren en hem vragen een deactivatiekaart aan te maken.

N.B.: deze stap is facultatief als je de budgetmeter wil behouden. Je moet bij je leverancier dan wel een leveringskaart op jouw naam aanvragen.

Tip van je adviseur-vergelijker : als je een budgetmeter bezit die is ingesteld als enkelvoudige meter, kan je jouw netwerkbeheerder vragen om deze in te stellen als tweevoudige meter. Het is dus onnodig de meter te vervangen, deze handeling kost bovendien meer dan een eenvoudige aanpassing.

8. Ontvangst van je deactivatiekaart

Nadat je je deactivatiekaart hebt aangevraagd, ga je naar het kantoor van je DNB om er je deactivatiekaart te gaan ophalen.

Na je aanvraag duurt het zo’n 24 à 72 uur vooraleer je deactivatiekaart klaar is.

De gegevens van je distributienetwerkbeheerder vind je via volgende tool: vind mijn netbeheerder.

Heb je een prepaidkaart aangevraagd omdat je die betalingswijze wil behouden, dan ontvang je een kaart op jouw naam, die zoals je zelf wil kunt opladen. De oplaadpunten vind je op de website van Eandis.

Hieronder vind je ook een document met een woordje uitleg bij de werking van de budgetmeters bij jouw DNB:

9. Deactivatie van de budgetmeter

De deactivatie van een meter met een kaart verloopt in verschillende fases en is enigszins verschillend als het om elektriciteit, dan wel om aardgas gaat. Ze staan hieronder maar je vindt die informatie ook op de website, vanaf de handleiding Eandis voor elektriciteit (PDF) en de handleiding Eandis voor aardgas (PDF).

Elektriciteit:

Gebruik van de deactiveringskaart voor elektriciteit

Aardgas :

Gebruik van de deactiveringskaart voor gas

10. Ontvangst van de eerste voorschotfactuur

Al naargelang de gekozen opties (facturen per e-mail of per post, betaling per domiciliëring of bankoverschrijving) ontvang je je voorschotfactuur binnen de 15 dagen na het effectieve begin van de leveringen.

Als je opties wilt wijzigen (hoe je je factuur wil ontvangen, betalingswijze, betalingsdatum of voorschotbedragen) kan je contact opnemen met je nieuwe leverancier om de gewenste wijzigingen door te voeren. Vandaag beschikken de meeste leveranciers over een online klantenportaal waar je alle wijzigingen zelf kunt (ʿonlineʾ klantaccount) uitvoeren.

Op vlak van energie is dit de laatste stap bij het intrekken in je nieuwe woning. Voortaan hoef je enkel nog van je nieuwe woonst te genieten.

Wist je dat? Heb je gekozen voor een energiecontract van een jaar via een promotie, vergeet dan een jaar later vooral niet de prijzen opnieuw te vergelijken. Ofwel wanneer de kortingen aflopen. Heb je geopteerd voor een contract zonder promotie, dan hoef je de vergelijker een jaar later niet nog eens te gebruiken, en al zeker niet wanneer je voor een vast contract van twee, drie of zelf vijf jaar hebt gekozen. Uiteraard kun je met al je vragen ook steeds terecht bij de adviseurs van Energie-Vergelijker.be.

Je had al een energiecontract op jouw naam voor je vorige woning

Was je al klant bij een leverancier voor je vorige adres, dan zijn er twee mogelijkheden:

Je wenst bij je huidige leverancier te blijven

Ben je niet van plan naar een andere stroom- en/of aardgasleverancier over te stappen, neem dan contact op met de leverancier om hem te laten weten dat je van adres verandert en dat je je contract voortzet maar op een ander adres. Je leverancier zal je (via het energieovernamedocument) behalve je nieuwe adres, ook de daaraan gekoppelde gegevens vragen (EAN-codes, enz.).

Je wenst naar een andere leverancier over te stappen

Wil je een einde maken aan je huidige energiecontract en na je verhuis naar een andere stroom- en/of aardgasleverancier overstappen dan hoef je enkel het onlineformulier van een andere leverancier in te vullen (na vergelijking van de verschillende tarieven bijvoorbeeld). Deze laatste regelt dan alle administratieve formaliteiten voor het stopzetten van je contract. Een aangetekende brief hoef je niet op te sturen.

Je hebt een energiecontract maar op je nieuwe adres zul je er geen meer hebben

Kruis synoniem met beëindiging van het contract

Wanneer je verhuist naar een adres waar reeds een energiecontract loopt (op naam van de eigenaar bijvoorbeeld), dan moet je je leverancier per aangetekend schrijven verwittigen dat je een einde maakt aan je elektriciteits- en/of aardgascontract. Vergeet niet dat je hier een opzegtermijn (van meestal een maand) in acht moet nemen. Wanneer je dus een einde maakt aan je contract, zal de levering tijdens die opzegtermijn gewoon doorlopen.

En ook als eigenaar van een gebouw dat binnenkort leeg komt te staan, moet je over een energiecontract beschikken. Dit heet dan een “energiecontract leegstaande woning “.

Vergeet ook niet dat er naast de energiecontracten nog heel wat andere belangrijke praktische details zijn om aan te denken. Zie je door de bomen het bos niet meer, dan komt ons stappenplan voor je verhuis als geroepen. In dit artikel vind je een handig overzicht van alle dingen die je bij een verhuis zeker niet mag vergeten, én een overzichtelijke checklist die je heel wat gewetensrust zal bezorgen.

Verhuis je binnenkort en wil je advies over het meest voordelige aanbod voor stroom en/of aardgas voor je nieuwe adres, neem dan gerust contact met ons op via info@energie-vergelijker.be. Ons team wenst je alvast een succesvolle verhuizing!

Bronnen

 • Website Resa
 • Website ORES
 • Website Eandis