Je elektriciteitsfacturen schommelen in functie van de energieprijs maar ook van je stroomverbruik. Ontdek hoe je die kan berekenen en hoe je zo je uitgaven kan inschatten.

Overzicht

 1. Neem de standen op van je stroommeter
 2. Ga na hoe een leverancier als Engie je verbruik inschat
 3. Maak zelf een simulatie van je stroomverbruik
 4. Bereken het verbruik van je elektrische toestellen
 5. Ga uit van het gemiddelde elektriciteitsverbruik in België

Niets zo ergerlijk als je energie te duur te betalen? Heel vaak is je eerste reflex de stroomleverancier of DNB te verwijten dat ze te dure tarieven hanteren, of de overheid dat ze te hoge taksen aanrekent. Uiteraard zijn die deels verantwoordelijk voor het totaalbedrag op je energiefactuur maar ook jij draagt je deel van de verantwoordelijkheid. Dat is ook logisch: hoe meer kilowattuur (kWh) je verbruikt, hoe hoger de factuur oploopt. Wat valt eraan te doen? Wel, je kunt heel eenvoudig je huidige verbruik berekenen om alvast te anticiperen op kosten in de toekomst en je gedrag desgevallend bij te sturen!

1. Neem de standen op van je stroommeter

Om je verbruik in het oog te houden of de raming van je leverancier te controleren, hoef je enkel de standen van je elektriciteitsmeter op te nemen. Het is trouwens dankzij die procedure dat je leverancier weet hoeveel energie je het afgelopen jaar effectief hebt verbruikt, maak er dus zelf ook gebruik van. Met dat verschil dat, als je je uitgaven onder controle wil houden, je er alle belang bij hebt je meterstanden vaker op te nemen dan dat je netbeheerder (DNB) dit vraagt.

Bereken dus het verschil tussen de huidige index op je meter en die van de periode daarvoor (vorige maand bijvoorbeeld). Zo ontdek je snel of je inspanningen om je uitgaven te beperken, en dus om het bedrag op je volgende regularisatiefactuur zo laag mogelijk te houden, al dan niet verslappen. Schommelingen zijn echter onvermijdelijk, zeker als je met elektriciteit stookt. Zo is het bijvoorbeeld normaal dat je verbruik tijdens de wintermaanden fel toeneemt.

2. Ga na hoe een leverancier als Engie je verbruik inschat

Om je stroomverbruik in te schatten, gaat je leverancier op verschillende manieren te werk, al naargelang de situatie.

De leverancier kent je verbruik van de afgelopen jaren

Op basis van het vroegere verbruik in de woning, ongeacht of die al dan niet van de vorige bewoner dateert, berekent je stroomleverancier een gemiddelde en rekent je dit aan via een voorschotfactuur. Mocht het op die manier verkregen factuurbedrag niet op je huidige situatie zijn afgestemd, kun je je leverancier vragen het bedrag op de voorschotfactuur aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn wanneer je je gewoontes wijzigt, je toestellen hebt aangekocht die veel energie verbruiken, of wanneer je apparaten van de hand hebt gedaan. Zo ben je er zeker van dat je achteraf geen te hoog supplement op je regularisatiefactuur aangerekend krijgt, of dat je niet nodeloos geld voorschiet dat je elders had kunnen investeren.

Mocht Engie Electrabel, of een andere stroomleverancier, een foute simulatie van je factuur maken en je verbruik te hoog inschatten, dan zal hij je uiteraard het te veel betaalde bedrag voor het effectief verbruikte aantal kWh terugstorten.

De leverancier beschikt over geen enkele historiek

Het aantal personen in een huishouden beïnvloedt het energieverbruik.

Het kan zijn dat je leverancier niet op de hoogte is van je energieverbruik, als je je huis bijvoorbeeld onlangs op het stroomnet hebt aangesloten. Hij zal dan het energieverbruik van je woning post per post inschatten, en dit optellen. Doorgaans zal hij zich voor elektriciteit baseren op de volgende elementen :

 1. de oppervlakte van je huis of appartement;
 2. het aantal bewoners in de woning;
 3. het aantal ruimtes dat moet worden verlicht;
 4. het aantal ruimtes dat moet worden verwarmd;
 5. het verwarmingssysteem (verwarming op elektriciteit, aardgas, mazout of hout);
 6. het systeem voor de productie van warm water voor sanitair gebruik (elektrische boiler, boiler op aardgas …);
 7. het aantal huishoudtoestellen en het energielabel ervan.

Bij die criteria komt nog een aantal andere, die net zo belangrijk zijn maar moeilijker te kwantificeren zijn. Denk bijvoorbeeld aan de levenswijze van de bewoners of aan hun verbruiksgewoonten. Zo zal iemand die constant thuis is doorgaans meer energie verbruiken dan iemand die regelmatig buitenshuis is. Of een huishouden dat de temperatuur van de leefruimte instelt op meer dan 20°C, terwijl een ander zich tevreden stelt met 19°C.

Bovendien lijkt het ook evident dat isolatie een belangrijke rol speelt in het energieverbruik. Zo zullen de verwarmingskosten in een huis met een hoog warmteverlies hoger zijn.

Nadat je leverancier je jaarlijks verbruik zal hebben ingeschat, berekent hij het bedrag van je volgende stroomfactuur. Hij zal daarvoor het ingeschatte aantal kWh vermenigvuldigen met de in je contract vermelde prijs van de kWh stroom. Tenslotte verdeelt hij de energiekost over het hele jaar.

3. Maak zelf een simulatie van je stroomverbruik

Je gemiddelde elektriciteitsverbruik berekenen is – daar zijn we het over eens – niet eenvoudig. Daarvoor moet je immers de voor elke verbruikspost gebruikte hoeveelheid energie inschatten. Het loont wel de moeite dit te doen want zo kom je te weten wat je duurste posten zijn.

Om de bij benadering verbruikte hoeveelheid kWh in te schatten kun je op twee manieren te werk gaan: een online-tool gebruiken waarbij je een vragenlijst moet invullen, of zelf de berekening maken. Kies je voor de tweede oplossing, dan kunnen enkele vuistregeltjes je helpen*:

 • Elektrische verwarming:doorgaans moet je uitgaan van een gemiddelde van 110 kWh/m² per jaar, met dien verstande dat dit meer of minder kan zijn, o.a. in functie van je leefgewoontes en de isolatie van je woning.
 • Elektrisch fornuis (platen en oven): ongeveer 175 kWh per jaar voor één enkele persoon. Inductie- en vitrokeramische kookplaten zijn in principe energiezuiniger dan elektrische kookplaten.
 • Verlichting en huishoudtoestellen: ongeveer 1 400 kWh per jaar voor één enkele persoon, cijfer afhankelijk van het aantal spaarlampen dat je hebt en het energielabel van je toestellen.
 • Elektrische boiler: ongeveer 1 100 kWh per jaar voor één enkele persoon, cijfer afhankelijk van je verbruiksgewoonten.

*Schattingen op basis van de verbruiksgegevens van de CWaPE en van de publicatie “Air, Climat, Énergie” van het Franse ADEME (PDF), gepubliceerd in juni 2016.

Hulp nodig om je energieverbruik te meten of een raming van de stroomkost te maken? Onze adviseurs zijn bereikbaar op info@energie-vergelijker.be.

4. Bereken het verbruik van je elektrische toestellen

Het stroomverbruik van een toestel meten kan op basis van drie gegevens:

 • het vermogen van het toestel (gemeten in watt);
 • het aantal uur per dag dat het toestel wordt gebruikt;
 • het aantal uur per jaar dat het toestel wordt gebruikt;

De berekening maak je als volgt: aantal uren gebruik x aantal dagen gebruik x (vermogen van het toestel/1000) = verbruik in kWh Een stofzuiger van 1.500 watt die je wekelijks 2 uur gebruikt zal dus jaarlijks het volgende verbruiken: 2 x 52 x (1 500/1 000) = 156 kWh

Een vaatwasmachine verbruikt veel stroom.
De vaatwasser en de oven zijn de huishoudtoestellen die het meest verbruiken.

5. Ga uit van het gemiddelde elektriciteitsverbruik in België

Type klantJaarlijks verbruik in kWh
Kleine consument (studio/appartement met verlichting, koelkast en kleine huishoudapparaten)600 kWh in normaal tarief
Klein huishouden met een vaatwasser1 200 kWh in normaal tarief
Gemiddeld huishouden (gezin van drie personen met elektrische boiler)
 • enkelvoudige meter: 3 500 kWh
 • tweevoudige meter 1 900 kWh tijdens de daluren en 1 600 kWh tijdens de piekuren
Groot huishouden (met elektrische boiler)3 900 kWh tijdens de daluren en 3 600 kWh tijdens de piekuren
Groot huishouden met elektrische verwarming3 900 kWh tijdens de daluren, 3 600 kWh tijdens de piekuren en 12 500 kWh met een exclusief nachtmeter

**Referentieverbruik afkomstig van de CWaPE en gebruikt in het geval van een simulatie gemaakt zonder het verbruik te kennen.

Hoe kun je je stroomverbruik beperken?

Het stroomverbruik van je woning inschatten is essentieel om naar de volgende stap te gaan: het beperken. De bedoeling? Besparen op je elektriciteitsfacturen! Als uit je berekening blijkt dat je meer verbruikt dan het Belgische gemiddelde, of steeds meer, dan is het tijd om daar iets aan te doen.

Energie-intensieve lampen vervangen door spaarlampen doet het stroomverbruik dalen.

Daarvoor bestaan verschillende oplossingen:

 • Kies je huishoudtoestellen rekening houdend met hun energieprestaties en je behoeften. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin een wasmachine met een capaciteit van 9 kg te kopen omdat ze een energielabel A+ heeft, terwijl je bij je thuis maar met twee bent.
 • Zorg voor een goede isolatie van je woning.
 • Vervang je oude lampen door spaarlampen (fluocompacte lampen of LED).
 • Doe het licht uit wanneer je een kamer verlaat en beperk de decoratieverlichting.

Uiteraard bestaan er nog tal van andere tips om energie te besparen maar die allemaal toepassen zou ongetwijfeld te complex zijn. Daarom is het belangrijk prioritair actie te ondernemen in functie van de voor elke interventie beloofde besparing. Hou daarbij rekening met de verschillende uitgaven in het globale energieverbruik van het huishouden. In Wallonië is verlichting goed voor zo’n 8 % van het stroomverbruik, verwarming voor 75 % en sanitair warm water tussen de 10 en 20 %. Ter info, de Waalse overheidsdienst stelde in 2012 dat “33 % van de huishoudens aardgas gebruikte voor de productie van warm water, 33 % elektriciteit, 24 % diesel en de resterende 10 % andere bronnen”.

En, ben je bereid al je slechte gewoonten af te leren? Wens je gepersonaliseerd advies? Neem dan gerust contact met onze energiespecialisten op via e-mail (info@energie-vergelijker.be).