Soms wil een consument van elektriciteitsmeter veranderen maar de netbeheerder kan de vervanging ervan ook opleggen. Laten we kijken in welke gevallen en om welke redenen.

Overzicht

Als je van plan bent je elektriciteitsmeter te vervangen, heb je ongetwijfeld nogal wat vragen. Bij wie kan ik terecht? Welke formaliteiten moet ik regelen? Wat zal me dat kosten? Geen paniek, alle antwoorden lees je hieronder!

Waarom zou ik een nieuwe stroommeter aanvragen?

Gele elektrische lampEen defecte stroommeter is één van de redenen om hem te vervangen. Wanneer hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, 35 jaar ongeveer, kan hij trager beginnen te draaien. Als het bedrag op de energiefactuur van de consument daarmee lager is dan zijn reële verbruik, dan lijkt dan alleen maar goed nieuws. Het verschil zal hij dan immers bij de vervanging van de meter moeten ophoesten en meestal is dat een gepeperde rekening.

Bovendien moet je ook niet hopen op de definitieve plaatsing van dat soort gebrekkige meters: de distributienetwerkbeheerder (DNB) vervangen systematisch defecte of verouderde meters. In het laatste geval is het zelf een wettelijke verplichting. Of anders gezegd, een oude meter, ook al werkt die nog altijd naar behoren, zal worden verwijderd zodra hij niet langer aan de door de FOD Economie bepaalde vereisten voldoet. En dit om een nauwkeurige meting van het energieverbruik te garanderen.

De consument heeft uiteraard alle belang bij een systematische vervanging van de meter. Een defecte meter kan immers ook voor hem nadelig uitdraaien. Stel dat de index op de meter te hoog is, dan zal hij van zijn leverancier een exorbitant hoge energiefactuur krijgen. En dan is het toch een geruststelling als je het probleem makkelijk kunt regelen en ervoor kunt zorgen dat het bij die ene keer blijft.

Een defecte meter is overigens niet de enige situatie waarin de meter wordt vervangen. Ook een klant kan om eender welke reden een nieuwe meter willen en het initiatief nemen. Omdat na berekening bijvoorbeeld blijkt dat een tweevoudig systeem met dal-/piekuren voor hem voordeliger is.

De DNB, de instelling bij wie je terecht kunt voor de installatie

De stroom- en gasmeters zijn eigendom van de netbeheerder die actief is in de betroffen gemeente. Hij is het dus die instaat voor de vervanging van de meter, of eventueel voor de verplaatsing of aanpassing ervan. Dit laatste geval doet zich bijvoorbeeld voor bij een verhoging van het vermogen van de meter (“versterking van een elektriciteitsmeter”), een aanpassing waarvoor het apparaat niet moet worden vervangen.

Doorgaans is je DNB verantwoordelijk voor de kwaliteit van het net en voor je aansluiting erop. Hij staat dus in voor de technische opvolging van je energiemeter en ziet erop toe dat je permanent bevoorraad wordt. Doet er zich in je buurt een algemene stroom- (of gas-) onderbreking voor, neem dan contact op met je DNB.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking

Hoe verloopt de wijziging?

Het verwijderen van een meter om er een nieuwe te installeren verloopt volgens een strikte procedure, die al naargelang de situatie soms verschilt. De twee belangrijkste zijn de volgende:

1. Vervanging van een oude of defecte meter

Is een oude meter aan vervanging toe, dan doet de DNB van zijn kant het nodige. Hij hoeft de consument zelfs niet te verwittigen dat hij de meter komt vervangen. Hier kunnen zich drie situaties voordoen:

  1. Je bent thuis wanneer de technicus langskomt: hij zal de meter onmiddellijk vervangen.
  2. Je bent afwezig maar de technicus kan bij de meter: als die zich bijvoorbeeld in het meterlokaal bevindt, dan kan de technicus die zonder voorafgaande toestemming vervangen. Hij zal bij jou dan enkel een kaartje in de bus steken, waarin hij je laat weten dat er een tijdelijke stroomonderbreking is geweest.
  3. Je bent niet thuis en niemand kan bij de meter: de technicus steekt een kaartje in je bus met verzoek contact op te nemen met de DNB, om een afspraak te maken.

De vervanging van een meter gaat overigens heel snel. In de praktijk zal de technicus de meterstand van je oude meter opnemen en de energiebevoorrading onderbreken. Hij zal vervolgens de meter vervangen, de nieuwe meterstand opnemen en de stroomvoorziening herstellen. Op het nieuwe apparaat kleeft hij alle nodige informatie zoals datum van vervanging en nummer van de vroegere meter. Tenslotte neemt hij de oude meter mee, om die te vernietigen.

2. Vervanging van een meter op verzoek van de klant

Symbool Like gevormd van mini-LikesWil je van meter veranderen, dan moet je een aanvraag tot wijziging van aansluiting bij je DNB indienen. Je zult een formulier moeten invullen, dat je doorgaans online vindt, en er het type gewenste interventie op vermelden.

Hier zal het meestal gaan om de overstap van een enkelvoudig naar een tweevoudig tarief, waarbij ook het omgekeerde mogelijk is maar dan hoef je de teller niet te vervangen. Het kan ook gaan om de definitieve verwijdering van een meter, de toevoeging van een andere zoals een uitsluitend nachtmeter of ook de opening of sluiting van een meter. Jij beslist, al naargelang je intenties op dat moment.

Eens je aanvraag verstuurd, moet je nog vijf stappen doorlopen.

  1. Prijsofferte van je DNB voor de aansluiting ontvangen;
  2. Ondertekening voor akkoord;
  3. Afspraak maken voor de uitvoering van de werken;
  4. Voorbereidende werken uitvoeren, zoals werken die je vooraf zelf moet doen zodat de technicus de aansluiting kan wijzigen. Hij kan je bijvoorbeeld ook vragen materiaal zoals een elektriciteitskast aan te kopen.
  5. De technicus komt langs en voert de gewenste interventie uit.
Dankzij Energie-Vergelijker.be profiteer je van promoties, kortingen en exclusieve voordelen !
Nu gratis vergelijken Ik bespaar tot 275 euro

Wat kost een verandering van stroommeter?

Al naargelang de situatie zal de distributienetwerkbeheerder zijn interventies al dan niet aanrekenen. De gouden regel is dat zolang de meter perfect werkt, je er best niet aankomt. Dit is de reden waarom, wanneer het de klant is die hem wil vervangen of er voor zijn eigen gemak een wijziging aan wil aanbrengen, de instelling de kosten aanrekent.

Een consument die bijvoorbeeld een tweevoudige meter wil en zijn DNB is Eandis, zal tussen de 282 en 393 euro betalen voor de plaatsing van het apparaat. Woont hij in het Brussels Gewest, dan zal die vervanging hem 361,17 euro incl. BTW kosten. Voor het overige kun je best rechtstreeks contact opnemen met je netbeheerder. Hij zal je dan de tarieven meedelen voor het leveren van zijn prestaties in jouw gemeente.

Voor de vervanging van een defecte of verouderde meter is de interventie van de DNB gratis. Dit is logisch, de consument is immers niet verantwoordelijk voor dat soort technische problemen.

In dit geval is het nutteloos om van energiemeter te veranderen!

Je huidige energiemeter verwijderen om er een andere te plaatsen blijft een uitzondering. In de meeste gevallen is die interventie niet nodig. Tenzij je er zelf om hebt gevraagd, je DNB het nodig acht of je leverancier wil dat je een budgetmeter plaatst.

Groen vinkje en rood kruis

De plaatsing van een nieuwe meter is zelden nodig.

In de praktijk betekent dit dat een verhuis en het overzetten van je energiecontract naar een nieuw adres, of een overstap naar een andere stroomleverancier geen enkele impact heeft op de meter. Je leverancier, het bedrijf dus dat je elektriciteit levert, hangt immers niet af van je distributienet. Het is ook één van de redenen waarom het zeer eenvoudig en niet duur is om naar een andere leverancier over te stappen. Sinds 13 september 2012 is het namelijk zo dat particulieren en bedrijven die op het laagspanningsnet zijn aangesloten, steeds mogen opstappen en geen verbrekingsvergoeding moeten betalen.

Profiteer dus van de openstelling van de energiemarkt voor concurrentie om de door de energieleveranciers gehanteerde prijzen te vergelijken en zo op het meest voordelige aanbod op de markt in te gaan! Heb je hulp nodig? Bel ons dan gerust op het nummer 0800 37 447.

Reacties19