Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is financieel aantrekkelijk maar niet iedereen heeft er recht op. Begin 2021 Hoort u erbij? Energie-Vergelijker vertelt u alles wat u hierover moet weten.

Overzicht

Een van de maatregelen die ons land neemt om de energiearmoede aan te pakken is het toekennen van een sociaal tarief voor energie. Ontdek de voordelen van het tarief en waarom het werd ingevoerd.

Wat zijn de sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas?

Het sociaal tarief voor energie komt overeen met het goedkoopste tarief voor stroom of aardgas op de markt en met het voordeligste distributietarief van DNB. Het tarief wordt om de zes maanden berekend door de federale energieregulator, de (CREG). Het is identiek in heel België, ongeacht het gewest, de leverancier (Engie Electabel, Essent, Luminus, Lampiris, …) of de DNB. Het tarief wordt altijd uitgedrukt in c€/kWh. Het is een vast tarief voor aardgas maar varieert voor stroom naargelang het type meter: enkelvoudige meter, tweevoudige meter (dag/nacht) of uitsluitend nachtmeter.

De personen die recht hebben op het sociaal tarief betalen overigens geen huurgeld voor hun elektriciteits- of aardgasmeter. Het doel van deze maatregel? Hulp bieden aan consumenten die problemen hebben om hun energiefactuur te betalen.

Meer weten? U kunt ons gratis bellen op het nummer 0800 37 447, van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.

Hebt u recht op het sociaal tarief voor stroom en aardgas?

Niet elke Belgische consument heeft recht op het sociaal tarief voor aardgas of elektriciteit. Het tarief wordt enkel toegekend aan federaal of regionaal beschermde klanten. Uiteraard kunnen beschermde klanten een contract afsluiten bij de leverancier van hun keuze.

Federaal beschermde klant

Gezin dat recht heeft op een sociale uitkeringDe staat heeft een aantal criteria vastgelegd om een federaal beschermde klant te worden. Ze kent het sociaal tarief enkel toe als de consumenten, of een persoon die bij hen inwoont, een van de volgende vier tegemoetkomingen ontvangt:

  1. Tegemoetkoming van de Federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid: bijvoorbeeld de integratietegemoetkoming, de inkomensvervangende tegemoetkoming en een tegemoetkoming voor personen met een handicap.
  2. Tegemoetkomingen van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en, in Vlaanderen, de tegemoetkomingen van de “Zorgkas”.
  3. Tegemoetkomingen van het OCMW (CPAS in Wallonië).
  4. Tegemoetkomingen voor huurders van een sociaal appartement waarvan de verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie.

Opgelet: als u een tegemoetkoming van een ziekenfonds, een verzekering of een pensioen van de openbare sector ontvangt, hebt u geen recht op een sociaal tarief voor stroom en / of aardgas. Het sociaal tarief is eveneens niet van toepassing voor tweede verblijfplaatsen, tijdelijke aansluitingen, de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen en voor professionele klanten of klanten met financiële problemen.

Regionaal beschermde klant

In Wallonië kunnen regionaal beschermde klanten van het sociaal tarief genieten als hun energiebevoorrading door de distributienetwerkbeheerder (ORES, Resa, AIEG, …) verzorgd wordt. In dat geval treedt de DNB op als sociale leverancier. Wanneer de klant overschakelt naar de DNB wordt het energiecontract bij zijn commerciële leverancier automatisch beëindigd, zonder dat hij een verbrekingsvergoeding moet betalen.

Ter info, het statuut van de regionaal beschermde klant is minder strikt dan dat van de federale autoriteiten. Er zijn meer categorieën en het statuut kan ook toegekend worden aan klanten in schuldbemiddeling die door hun commerciële energieleverancier in gebreke zijn gesteld.

Wist u dat? Het Waals Gewest geeft beschermde klanten de mogelijkheid om via hun DNB stroom te ontvangen en van het sociaal tarief te genieten. Bovendien zorgt het Waals Gewest voor de gratis plaatsing van een budgetmeter. Het toestel werkt met een prepaidkaart en zorgt ervoor dat de gezinnen hun budget beter kunnen beheren.

Wilt u meer weten over de categorieën van rechthebbenden die door elk gewest bepaald zijn? Neem dan contact op met uw OCMW of uw gewestelijke regulator:

  • VREG in Vlaanderen: 1700 of info@vreg.be
  • BRUGEL, in Brussel: 0800/ 97 198 of info@brugel.brussels
  • CWaPE, in Wallonië: 081/ 33 08 10

Wat moet ik doen om van het sociaal tarief voor elektriciteit of aardgas te genieten?

De stappen die u moet ondernemen om het sociaal tarief voor stroom of aardgas te verkrijgen hangen af van uw statuut: federaal beschermde klant of regionaal beschermde klant. Attest als bewijs van het sociaal tarief van de klant

Als u een federaal beschermde klant bent, moet u in principe niets doen: uw energieleverancier kent u automatisch het sociaal tarief toe dankzij de informatie van de FOD Economie. De energieleveranciers worden om de drie maanden geïnformeerd over de personen die recht hebben op het sociaal tarief. Indien u een nieuwe rechthebbende bent of als u van energieleverancier verandert bent, duurt het soms even voor u het sociaal tarief ontvangt. Stelt u na drie maanden vast dat uw dossier nog steeds niet in orde is? Vraag dan een attest bij de betreffende instelling (FOD Sociale Zekerheid, RVP of OCMW) en stuur het attest naar uw energieleverancier of DNB als laatstgenoemde uw aansluiting voorziet.

Opgelet: als huurder van een sociaal appartement kunt u geen automatische procedure volgen. U moet bij de beheerder van het gebouw navragen of het sociaal tarief voor de verwarming op aardgas wel degelijk van toepassing is voor dit gebouw.

Als u een regionaal beschermde klant bent, dient u uw DNB te contacteren en hem elk jaar een document van het OCMW (of schuldbemiddelingscentrum) te overhandigen als bewijs van uw statuut. De instelling is verplicht om binnen vijf werkdagen de goede ontvangst van uw schrijven te bevestigen en te vermelden of u al dan niet recht hebt op het sociaal tarief voor elektriciteit of aardgas.

Opgelet: u hebt geen recht meer op het sociaal tarief als u uw uitkering verliest. Is dat voor u het geval? Ontdek hoe u het beste energieaanbod kunt verkrijgen om verder van een interessant tarief te kunnen genieten! Hebt u hulp nodig? Bel met een van onze adviseurs op het nummer 0800 37 447 of stuur een e-mail naar (info@energie-vergelijker.be).

Hoe hoog is het sociaal tarief voor aardgas en stroom?

U kunt van meerdere sociale tarieven genieten. Als u een elektriciteitsmeter en een gasmeter hebt, kunt u voor beide van een voorkeurtarief genieten. Zo kunt u uw energiefactuur een heel stuk goedkoper maken, vooral als u uw verbruik goed in het oog houdt.

Elektriciteitsprijs bij sociaal tarief (c€/kWh), incl. btw – geldig van februari 2018 tot en met juli 2018*
 Onderdelen van de factuur Enkelvoudig sociaal tarief Tweevoudig sociaal tarief Sociaal tarief uitsluitend nacht
Dag Nacht
Energie 5,864 6,853 4,787 4,869
Distributie 9,500 9,500 6,829 3,150
Transport 1,920 1,920 1,920 2,010
Totaal 17,284 18,273 13,536 10,029
Aardgasprijs bij sociaal tarief (c€/kWh), incl. btw – geldig van februari 2018 tot en met juli 2018*
 Onderdelen van de factuur Sociaal tarief
Energie 2,333
Distributie 0,624
Transport 0,183
Totaal 3,140

*Deze prijzen houden geen rekening met de federale bijdrage, de aansluitingskosten in Wallonië en de energiefondsbijdrage in Vlaanderen. Andere belastingen met betrekking tot transport en distributie zijn inbegrepen.

Wilt u die bedragen vergelijken met de energieprijzen die de leveranciers momenteel aanbieden? Geen probleem: maak een vergelijking van de tarieven voor stroom en aardgas!

Reageren!