Tussen een schatting van de facturen en de afrekening gebaseerd op je reële energieverbruik, soms is het moeilijk om er nog aan uit te geraken. Energie-Vergelijker.be vertelt je meer over het belang van beide.

Overzicht

Gedurende het jaar stuurt je stroom- of aardgasleverancier (Engie Electrabel, Luminus, Eneco…) je verschillende types facturen. Ze hebben alle betrekking op je stroom- of aardgasverbruik maar ze houden niet met dezelfde gegevens rekening. Wat betaal je dan effectief? Hoe worden je facturen opgemaakt? Wij helpen jou je factuur te begrijpen.

De stand van je energiemeter opnemen helpt je je reële verbruik te berekenen

In België wordt de stand van je stroom- of aardgasmeter doorgaans één keer per jaar opgenomen, op verzoek van de DNB (Eandis, Infrax, Sibelga…). Deze opname is essentieel om je reële energieverbruik te kunnen meten. Op basis van de vorige meterstand kan immers worden bepaald hoeveel kilowattuur (kWh) er tijdens een bepaalde periode, de afgelopen twaalf maanden bijvoorbeeld, is verbruikt. Bij een enkelvoudige elektriciteitsmeter wordt het jaarlijkse verbruik als volgt berekend:

 • Meterstand op 1 januari 2017: 2 585 kWh
 • Meterstand op 5 januari 2018: 3 206 kWh

StroommeterIn dit voorbeeld is de verbruiksperiode over 370 dagen gespreid. Aan de hand van de regel van drie bereken je dan het tijdens een jaar verbruikte aantal kilowattuur. → 3 206 – 2 585 = 621 kWh elektriciteit verbruikt op 370 dagen, of 612 kWh verbruikt in een jaar tijd. Onmiddellijk na de registratie van de nieuwe meterstand bezorgt de DNB die aan de energieleverancier, die dan de jaarlijkse factuur, ook wel regularisatiefactuur genaamd, kan opmaken. Afhankelijk van het bedrag dat je via de tussentijdse facturen reeds tijdens het jaar hebt betaald, ontvang je dan een creditnota, of een debetnota als je een supplement moet betalen.

Heb je er genoeg van om elk jaar bij de regularisatie extra te moeten betalen? Denk je er ernstig aan je huidige energiecontract op te zeggen om er bij een andere leverancier een interessanter contract af te sluiten? Ontdek al onze tips en trucjes om je stroomfactuur te doen dalen! Wens je gepersonaliseerd advies, bel dan gerust één van onze energieadviseurs op het nummer 0800 37 447.

Het aantal tussentijdse facturen heeft geen invloed op de berekening van je verbruik

Bij de meeste aardgas- en elektriciteitsleveranciers kunnen klanten kiezen wanneer ze hun factuur betalen. Op die manier kan iedereen volledig vrij hun uitgaven optimaal spreiden, zonder dat dit een impact heeft op de regularisatie. Het ritme van de facturatie bepaalt evenwel het aantal voorschotfacturen die je ontvangt:

 • Maandelijkse betaling: de klant ontvangt maandelijks een factuur met een vast bedrag. Opgelet, bij een variabel tarief wijzigen de leveranciers het voorschotbedrag. Die maandelijkse betalingen helpen je je budget beter te beheren omdat je op die manier geen al te groot bedrag in één keer moet ophoesten.
 • Tweemaandelijkse betaling (factuur om de twee maanden): de leverancier stuurt jaarlijks vijf tussentijdse facturen, op basis van een schatting dus, en een laatste op basis van het reële verbruik. Net zoals de maandelijkse facturen moeten ook die uiteraard worden betaald. De klant moet dus niet wachten tot hij zijn jaarlijkse factuur krijgt om zijn aardgas- of elektriciteitsverbruik te betalen.
 • Halfjaarlijkse facturatie: dit soort betaling is eerder zeldzaam en verplicht de klant om telkens een aanzienlijk bedrag uit te geven aangezien hij maar twee facturen per jaar ontvangt: een eerste op basis van een schatting, een tweede op basis van het reële energieverbruik.
 • Jaarlijks te betalen voorschotbedrag: sommige leveranciers zoals Essent (binnenkort overgenomen door Luminus) bieden consumenten de mogelijkheid aan om bij het afsluiten van het contract (of bij de verlenging ervan) één enkele voorschotfactuur per jaar te betalen. Het eerste jaar wordt het onmiddellijk te betalen bedrag bepaald op basis van het gemiddelde verbruik van een Belgisch huishouden.

Terwijl de regularisatiefactuur wordt berekend op basis van de opname van de meterstand, is dit voor de tussentijdse factuur niet het geval. Die laatste wordt doorgaans geschat op basis van je verbruiksgewoonten.

Je energiefactuur wordt in drie situaties geschat

Meestal wordt je verbruik voor het komende jaar bepaald op basis van je jaarlijkse verbruik in het verleden, dat aan de hand van de meterstanden was vastgesteld. Na schatting van je toekomstige verbruik hoeft je leverancier enkel nog het jaarlijkse verschuldigde bedrag te berekenen, rekening houdend met de in je energiecontract vastgelegde aardgas- of elektriciteitstarieven. Kies je voor een maandelijkse betaling, dan zal je leverancier dat bedrag gewoon door 12 delen.

Het kan echter ook gebeuren dat de meterstand niet is opgenomen of foutief wordt geacht. In dat geval wordt een schatting gemaakt van je aardgasverbruik of elektriciteitsverbruik.

1. De meterstand opnemen blijkt onmogelijk

De distributienetwerkbeheerder stuurt een technicus om de meterstanden op te nemen.Wanneer jouw aanwezigheid is vereist om toegang te krijgen tot de meter verwittigt je DNB je een paar dagen vooraf dat een technicus langskomt. Jij moet dan de nodige schikkingen treffen zodat hij makkelijk de meterstanden kan opnemen. Kun je je niet vrijmaken, vraag dan aan een vertrouwenspersoon om in jouw plaats de technicus toegang te verlenen. Een andere mogelijkheid is dat je zelf de meterstanden noteert op een stuk papier, dat je op een zichtbare plaats uithangt, of je kunt die meterstanden ook zelf online, telefonisch of per brief aan je DNB meedelen.

Indien je DNB, ondanks zijn verwittiging, je meterstanden niet heeft kunnen aflezen en niets van jou heeft ontvangen, dan is hij wettelijk verplicht een schatting van je elektriciteit- en aardgasverbruik te maken. Hij zal daarvoor het gemiddelde berekenen van het verbruik dat de afgelopen jaren voor die woning is opgenomen, ongeacht of jij, dan wel iemand anders de energie heeft verbruikt. Hij bezorgt deze schatting vervolgens aan de leverancier. Die zal op basis daarvan de factuur opmaken, waarop staat wat je, in theorie, tijdens deze periode hebt verbruikt.

Is de door de DNB gemaakte schatting van je stroom- of aardgasverbruik volgens jou te hoog of te laag? Neem dan contact met hem op om dit te melden! Hij zal dan eventueel een rechtzetting uitvoeren. Het meest eenvoudige om ongemakken te vermijden blijft uiteraard je meterstanden correct en tijdig door te geven. Een correcte opname is immers ook een correcte facturatie.

Opgelet: het overdragen van je energiecontract bij een verhuis is essentieel. De eerste stap is het opnemen van de meterstanden op je oude en nieuwe adres. Deel ze vervolgens onmiddellijk mee aan de DNB die bij jou in de gemeente actief is, om jouw verbruik en dat van de vorige of toekomstige bewoner niet door elkaar te halen. Heb je schrik je te vergissen? Neem dan gratis contact met ons op via info@energie-vergelijker.be, we leggen je precies uit hoe je te werk moet gaan.

2. Volgens je DNB klopt je meterstand niet

Het kan altijd gebeuren dat een technicus of jijzelf bij de opname van de stand van je aardgas- of stroommeter een fout heeft gemaakt, meestal omdat de meterstand verkeerd is genoteerd. Doorgaans wordt die als foutief beschouwd wanneer er discrepanties zijn t.o.v. de opname van de vorige periode. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer die lager is, terwijl die logischerwijze hoger had moeten zijn, of wanneer er een abnormaal hoog verschil is t.o.v. je verbruikshistoriek. In dat geval zal je DNB hoogstwaarschijnlijk geen rekening houden met de meegedeelde meterstand maar een schatting uitvoeren, omdat hij de meterstand niet heeft kunnen nagaan.

Opgelet, heb je fotovoltaïsche zonnepanelen, dan kan de meterstand soms lager zijn dan de periode daarvoor, als je meer stroom hebt geproduceerd dan je er hebt verbruikt.

Tip van onze adviseurs: zijn je verbruiksgewoonten radicaal gewijzigd? Laat dit dan bij het opnemen van je meterstanden onmiddellijk aan je DNB weten om een schatting of nutteloze controle te vermijden. Het meest eenvoudige is hem je meterstanden telefonisch door te geven en hem tegelijk deze verandering mee te delen.

3. Je elektriciteits- of aardgasmeter is defect

Klacht van een klant bij zijn leverancier.Een foute meterstand als gevolg van een defecte energiemeter is zeldzaam maar niet uitgesloten. Als je meterstand volgens jou foutief is, neem dan eerst contact op met de klantendienst van je leverancier en geef hem o.a. je EAN-code en het referentienummer van de bewuste factuur door. Hij zal je op die manier makkelijk kunnen identificeren en je DNB vragen de meterstand opnieuw te controleren. Weigert hij dit, schrijf dan een brief naar de klachtendienst van je leverancier en wijs erop dat je factuurbedrag volgens jou op basis van een foutieve opname van de meterstand is opgemaakt. Leidt ook je brief nergens toe? In laatste instantie kun je altijd een dossier indienen bij de regionale Ombudsdienst voor Energie. In Wallonië is dit de SRME, een binnen de CWaPE opgerichte dienst.

Ter info, werkt je stroom- of aardgasmeter volgens jou niet correct, dan heb je het recht je netwerkbeheerder te vragen een controle uit te voeren. Als evenwel blijkt dat de meter wel correct werkt, dan betaal jij de kosten voor deze interventie, die al gauw tot een paar honderden euro’s kan oplopen. In het andere geval betaal je niets voor de verplaatsing van de technicus, noch voor de vervanging van de elektriciteits- of aardgasmeter. De leverancier zal je bovendien ook een rechtzettingsfactuur bezorgen.

De schatting van je jaarlijkse verbruik wordt berekend op basis van nauwkeurige criteria

Je bent ingetrokken in een woning die net is aangesloten op het stroom- of aardgasnetwerk? Je hebt geen enkel idee van je energieverbruik? Om het bedrag van je tussentijdse facturen te berekenen zal je energieleverancier dan een schatting van je verbruik uitvoeren op basis van volgende elementen:

 • Je leefgewoontes, het aantal personen in je huishouden, de oppervlakte van je woning, de leeftijd van je verwarmingsketel en het aantal elektrische toestellen in je woning.
 • Een schatting van de evolutie van de kost van aardgas en elektriciteit.
 • De weersomstandigheden: ook al hou je er dezelfde gewoonten op na, toch kan het best zijn dat je meer energie verbruikt dan vroeger. Wanneer het buiten koud is zal je aardgasketel vaker werken om je eenzelfde comfort te bieden. De ketel zal dus meer brandstof verbruiken.

Wist je dat? Je kunt je aardgas- of elektriciteitsverbruik zelf berekenen, of uitgaan van het gemiddelde energieverbruik in België om toch een idee te krijgen. Zo verbruikt een gezin van drie personen jaarlijks 3 500 kWh stroom en 23 260 kWh aardgas. Om je energiefactuur zo goed mogelijk in te schatten kun je steeds bij onze adviseurs terecht via e-mail (info@energie-vergelijker.be).

Het bedrag van je tussentijdse facturen is elk jaar verschillend

Stel je de volgende situatie voor: je bent naar een andere stroom- of aardgasleverancier overgestapt en je stelt vast dat je maandelijkse facturen zijn gestegen of gedaald in vergelijking met het afgelopen jaar. Waarom? Daar kunnen drie redenen voor zijn:

 1. Tariefwijziging van de kWh in functie van de energieaanbiedingen.De opname van de meterstand heeft de schattingen geregulariseerd: als jij of je leverancier bij het afsluiten van je vorige contract je energieverbruik hebt ingeschat, is het goed mogelijk dat er uit de opname van de meterstand een verschil blijkt tussen de hypothese en de realiteit. De leverancier zal dan rekening houden met die laatste om het bedrag van je volgende tussentijdse facturen naar boven of naar beneden aan te passen.
 2. Je gebruiksgewoonten zijn gewijzigd: de aankoop van nieuwe huishoudapparaten en een wijziging van je gezinssamenstelling hebben een impact op je facturen. Je kunt dan best in de loop van het jaar het bedrag van je voorschotfacturen aanpassen om onaangename verrassingen bij de regularisatiefactuur te vermijden.
 3. Je tarief voor elektriciteit of aardgas is niet hetzelfde: ben je overgestapt naar een andere stroom- of aardgasleverancier, dan is je energieaanbod niet langer hetzelfde. Ter info, we kunnen je dit warm aanbevelen want aan de hand van een vergelijker van de aardgas- en elektriciteitstarieven ,ontdek je onmiddellijk de goedkoopste energieaanbiedingen. Blijf je ook het tweede opeenvolgende jaar trouw aan dezelfde leverancier, dan kom je niet langer in aanmerking voor de promoties voor nieuwe klanten. Het is dus normaal dat je factuur hoger is. Om daar iets aan te veranderen zit er ook hier niets anders op dan voor een andere leverancier te kiezen.

Heb je hulp nodig om je energiefactuur te begrijpen of om een simulatie uit te voeren van je aardgas- of elektriciteitsverbruik? Onze adviseurs zijn bereikbaar op info@energie-vergelijker.be.