Op maandag 14 juni 2016, kondigt de leverancier Lampiris officieel aan, een akkoord te hebben gevonden met de petroleum gigant Total. Total heeft de Luikse leverancier voor 100% overgenomen.


Overzicht


Vele Lampiris klanten toonden hun verbaasdheid en ontevredenheid tegenover deze overname en manifesteerden op de sociale media. Omdat de reputatie van Total aan de voet zit van het imago die Lampiris onderhield.

Als gevolg van de verschillende artikels die in de pers verschenen, vroegen de klanten zich af of Lampiris zijn gewaardeerde waardes ging behouden. Sommige klanten vroegen zich zelfs af of Lampiris ooit wel « groen, Belgisch en minder duur » was. Dit artikel geeft antwoord op de vragen die elke bewuste consument zich afvraagt.

Geschiedenis van het bedrijf Lampiris

  • 2003: Als gevolg van de liberalisering van de energiemarkt in Vlaanderen, werd het bedrijf Lampiris door Bruno Venanzi en Bruno Vanderschueren opgericht.
  • 2005: Lampiris verkrijgt zijn licentie om in België te mogen leveren.
  • 2010: Lampiris verkrijgt zijn licentie om elektriciteit in Frankrijk te mogen leveren.
  • 2011: Lampiris verkrijgt zijn licentie om gas in Frankrijk te mogen leveren.
  • 2012: Lampiris kent een recordjaar als gevolg van de schrapping van de schadevergoeding bij het veranderen van leverancier. Lampiris maakte een groeispurt van 55% in vergelijking met 2011 en behaalde een omzet van 695 miljoen euro. 2012 is ook het jaar waarin SRIW en Gimv aandeelhouders worden door 40 miljoen euro in het bedrijf te investeren.
  • 2014: Lampiris creëert een filiale die toegewijd wordt aan het leveren van pellets en brandhout om de activiteiten te diversifiëren. Lampiris Wood heeft dat jaar de groepsaankopen gewonnen die door Wikipower georganiseerd werden.
  • 2016: De groep Total koopt Lampiris over voor 100% voor een bedrag tussen 150 en 200 miljoen euro.

Marktaandelen (in term van toegangspunten op 31/03/2015)

Regio Elektriciteit Gas
Wallonië 13,46% 15,28%
Vlaanderen 7,50% 9,44%
Brussel 18,67% 18,71%

Op 31 maart 2020 is Lampiris de derde leverancier na ENGIE en Luminus in Wallonië en de tweede in Brussels na ENGIE. In Vlaanderen staat Lampiris achter de twee historische leiders en ook Eneco.

Is de stroom van Lampiris echt groen?

Elektriciteit wordt beschouwd als 100% groen wanneer deze aan de hand van hernieuwbare bronnen wordt opgewekt zoals zon, wind, waterkracht of biomassa. De stroom die in België verbruikt wordt kan vandaag de dag spijtig genoeg nog niet volledig geproduceerd worden aan de hand van hernieuwbare energie. Het is dus nog noodzakelijk om stroom te produceren aan de hand van kern -of gascentrales die zogenaamde grijze stroom opwekken.

Desondanks geeft de Europese Unie de toestemming aan de leveranciers om grijze stroom als 100% groene stroom te verkopen als ze voor elke verkochte megawattuur (1.000 kWh) een garantie van oorsprong leveren (GvO).

In de praktijk krijgt een producent van hernieuwbare energie, voor elke megawattuur elektriciteit, een garantie van oorsprong (GvO). Als de producent ook leverancier is, mag deze de GvO bijhouden om zijn verkochte stroom te certifiëren als 100% groen. Als de producent geen leverancier is, zal hij zijn GvO mogen verkopen voor enkele eurocenten (rond 35 eurocent).

Dit systeem wordt door verschillende regionale regulatoren gecontroleerd. In Vlaanderen is dat de VREG, Brugel in Brussel en CWaPE in Wallonië. De twee eerste zetten ook een hulpmiddel tot uw beschikking om te weten of de verbruikte energie gecompenseerd werd door GvO’s. U heeft ook de mogelijkheid om de afkomst van deze te kennen.

Desondanks Lampiris een windmolen in Couvin bezit en hydro-elektrische installaties aan de meren van de Eau d’Heure, genereren ze te weinig stroom om al hun klanten van hernieuwbare energie te kunnen voorzien. Zoals vele concurrenten, koopt Lampiris het verschil op de Europese markt waarvan de energiemix niet 100% groen is. Zoals vele andere elektriciteitsleveranciers, moet Lampiris dus ook GvO’s kopen om zijn stroom 100% groen te mogen noemen.

Er zijn vandaag de dag maar enkele leveranciers in de vorm van coöperatieven die evenveel hernieuwbare energie leveren als produceren. Dit is namelijk het geval van Energie 2030 bij voorbeeld.

Het principe van GvO’s wordt sinds 2003 sterk bekritiseerd door Greenpeace. De NGO beschouwd dat dit systeem geen enkele garantie geeft over de werkelijke afkomst van de geleverde stroom of over de investeringen in installaties voor hernieuwbare energie van het bedrijf. Om hier meer over te weten, kunt u de video bekijken van Greenpeace.

Het Greenpeace klassement (2016)

Om een oplossing te brengen aan het gebrek van duidelijkheid, heeft Greenpeace een klassement gemaakt met de verschillende leveranciers die in België actief zijn. De leveranciers worden gequoteerd in verband met hun duurzaamheid. Lampiris heeft nu een 8/20, zonder zonnetjes.

Overgang van Lampiris in de handen van Total

Drie hoofdzakelijke parameters werden in rekening gehouden om dit klassement op te maken:

  1. De investeringspolitiek van de productie-eenheden: is de leverancier van plan om te investeren in nieuwe productie-eenheden? Zijn deze hernieuwbaar of niet?
  2. De huidige energiemix van de leverancier (zonder de GvO’s in rekening te houden): hoe produceert en/of waar koopt de leverancier zijn stroom?
  3. De energiemix die vermeld worden in de contracten (houd rekening van de GvO’s): welke brandstof wordt vermeld op de tariefkaarten?

Is Lampiris minder duur?

Gedurende de liberalisatie van de energiemarkt in België, onderscheidde zich Lampiris van zijn concurrenten door zeer voordelige prijzen aan te bieden. Sinds 2015 zijn hun gas- en elektriciteitsprijzen stilaan gestegen en vandaag is Lampiris in de gemiddelde prijsklasse.

Deze verandering is uit te leggen door een strategie die geëvolueerd heeft in de loop van de tijd. Om klanten voor zichzelf te kunnen winnen, hadden ze in het begin goedkope prijzen. Totdat ze genoeg klanten hadden om de prijzen geleidelijk aan te kunnen stijgen om van de gewenste winstmarge te genieten.

Om de verschillende leveranciers van de Belgische energiemarkt te vergelijken ten opzichte van de prijs, kunt u op de, door de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) goedgekeurde vergelijker.

Lampiris, Belgisch?

Tot de aankondiging van de overname door Total, zette Lampiris hun troef van Belgische, lokale leverancier vooruit in zijn reclame campagnes. Sinds de overname, is dat niet meer van toepassing omdat Total Frans is.

Kaart van België in de kleuren van het land

Zelfs als de aankondigingen van Lampiris geruststellend lijken, stellen klanten zich vele vragen over de toekomst van het bedrijf. Ze zijn bovendien onwillig over het feit dat nu een deel van de winsten het land verlaten.

Lampiris zou bovendien al 5.000 klanten verloren zijn die naar een andere leverancier zijn overgestapt zoals Eneco, Mega of Energie 2030. Naar het zeggen van de verantwoordelijken van Lampiris, hebben zij langs de andere zijde al andere klanten bijgewonen.

Ze hebben inderdaad, enkele dagen na de overname, promoties voor nieuwe klanten aangekondigd. Deze promoties waren toen niet beschikbaar op de website van de leverancier maar wel op die van Energie-Vergelijker.be.

Alternatieven voor Lampiris

Voor de klanten van Lampiris die zich niet terugvinden in de waarden van Total, bestaan er leveranciers die nog altijd dezelfde waarden hebben dan degenen die van Lampiris een succes maakten.

100% groene stroom

Coöperatieven

Sinds enkele jaren is het principe van windmolen coöperatieven steeds meer ontwikkeld, om de burgers mogelijk te maken om zich de lokale mogelijkheden te eigenen. In de praktijk vraagt de coöperatieve na geïnvesteerd te hebben in enkele windmolens, een licentie om de opgewekte energie aan de coöperanten te kunnen leveren. Op deze manier is de geleverde stroom echt 100% groen.

In Vlaanderen is een van de bekendste Coöperatieve Ecopower. In België is dat Energie 2030 nu (Clean power europe), omdat zij in heel België beschikbaar zijn, zowel Vlaanderen en Brussel als in Wallonië. Ze hebben beide een 20/20 op het Greenpeace klassement. Energie 2030 is in Raeren gebaseerd, in het Duitstalige gedeelte van België. Ze zijn in 1995 ontstaan en zijn een zeer goed alternatief tegenover Lampiris, voor klanten die 100% groene, lokale stroom willen.

Om klant te worden bij deze leverancier, dient u aandelen te kopen om coöperant te worden. Het minimum aandeel is 1000 euro, met een maximum van 5000 euro. De Belgische coöperatieve investeert enkel in hernieuwbare energie in België en in Duitsland. Ze investeren vooral in windenergie en een ander deel in zonne-energie en waterkracht.

De klanten mogen de algemene vergadering bijwonen om op de hoogte te blijven van de nieuwe projecten. En ze krijgen een financieel voordeel op de gekochte aandelen.

Logo van Energie 2030

Zoals hiervoor genoemd, is deze leverancier beschikbaar in de drie regio’s van België: Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Energie 2030 levert geen gas. De klant zal zich voor zijn gasverbruik dus naar een andere leverancier moeten richten zoals Mega die Ecogas aanbied.

Voor de personen die zonnepanelen bezitten en recht hebben op groene stroom certificaten, stelt Energie 2030 voor om deze over te kopen voor een bedrag van €65,25.

100% groene leveranciers die geen coöperatieven zijn

Voor personen die geen coöperant wensen te worden, is Eneco het beste alternatief. Met een 18/20 op het Greenpeace klassement en promoties voor nieuwe klanten, wordt Eneco voorgesteld als een serieus alternatief.

Eneco beschikt over on-shore en off-shore windmolen parken die 360 MW genereren en 160.000 zonnepanelen, dit allemaal in België. Deze leverancier heeft een productie die overeenkomt met het gemiddeld verbruik van 213.000 woningen.

Spijtig genoeg is deze duurzame leverancier niet beschikbaar in Brussel. Inwoners van Brussel zullen zich dus naar Energie 2030 of Mega moeten richten.

Opgepast, niet alle welkomst promoties zijn op de website van de leverancier beschikbaar. Wordt klant via vergelijken.mijngroenestroom.be om zeker te zijn om er van te mogen genieten.

Lokale leverancier

Desondanks de fusies van de historische leveranciers met internationale bedrijven, bestaan er nog lokale leveranciers waarvan de hoofdzetel en het aandeelhouderschap in België is. Verbruikers die de lokale economie wensten te steunen kunnen zich richten naar Mega die een 100% Belgische leverancier is, gebaseerd in Luik.

Logo van Mega

Deze leverancier biedt een gelijkaardige offerte aan Lampiris, in termen van labels voor 100% groene stroom. Het aandeelhouderschap is wel Belgisch. Mega onderscheidt zich ook met zijn tarief Zen 5 jaar vast die het mogelijk maakt om de prijs van elektriciteit vast te leggen gedurende 5 jaar. Daarnaast biedt Mega een gastarief, Ecogas genaamd waarbij de CO2 uitstoten gecompenseerd worden door te investeren in verschillende ecologische projecten, waardoor de gas die u verbruikt CO2-neutraal wordt.

Voor de personen die zonnepanelen bezitten en recht hebben op groene stroomcertificaten, stelt Mega voor om deze over te kopen aan de marktprijs in een korte tijd.

Minder duur

Meerdere mogelijkheden bieden zich aan voor personen die de meest voordelige tarieven van de markt zoeken:

De prijs vergelijker

De prijzen vergelijker biedt de mogelijkheid aan om de verschillende aanbiedingen te analyseren die beschikbaar zijn in België, op basis van de verbruiksgegevens van de gebruiker: postcode, type meter, huidige leverancier, verbruik…

Om de garantie te hebben, van het meest voordelige prijs te genieten, is het aangeraden om de jaarlijkse promoties en kortingen te activeren die soms voor €10 tellen voor een gemiddeld huishouden.

Gratis hulpverlening is tot uw beschikking via e-mail of telefoon:

Groepsaankopen

Het principe van de groepsaankopen bestaat in het bijeen brengen van een groot aantal personen om een offerte oproep te maken bij de verschillende leveranciers, om dankzij het massa-effect, kortingen te krijgen. Vele acties worden voorgesteld in de loop van het jaar op de website van Wikipower (momenteel enkel voor Wallonië en Brussel).

Gratis hulpverlening is tot uw beschikking via e-mail of telefoon:


Bronnen

Reageren!