Eni Gas & Power, het Belgisch filiaal van de leverancier van Italiaanse origine, werd recent overgenomen door de Nederlandse energieleverancier Eneco. Wat houdt deze overname in?

Fusies en overnames hingen al in de lucht! Na de overname door TotalEnergies van leverancier Lampiris, moest het afronden van de overname van leverancier Eni bevestigd worden van zodra de bevoegde autoriteiten hun goedkeuring hadden gegeven. Er deed echter reeds gedurende enkele maanden het gerucht de ronde dat het Italiaanse moederbedrijf zich wilde afscheiden van het Belgisch filiaal.

Ter herinnering, Eni is op de markt gekomen in 2011, na de overname van Nuon. Sindsdien heeft het steeds de ambitie gehad om EDF Luminus naar een tweede plaats te duwen op het podium van de energieleveranciers met de meeste klanten op de Belgische markt. Eni zal nooit op deze plaats geraakt zijn. Dankzij deze transactie zal het misschien mogelijk zijn om de hiërarchie te verbreken gezien de vrijmaking van de energiemarkt in België.

Slechts enkele dagen na de aankondiging van de komst van Eni als elektriciteitsleverancier op Franse bodem voor particulieren, trekt deze zich terug op de Belgische markt. Grote strategische veranderingen dus voor het Italiaans bedrijf.

Wie is Eneco?

Eneco is aanwezig op de Belgische markt sinds 2011. Eneco levert 100% groene elektriciteit en gas aan meer dan 300.000 residentiële klanten, 25.000 KMO‘s en 11.000 industriële klanten. Met de sociale zetel in Mechelen, stelt het Belgisch filiaal van deze Nederlandse leverancier momenteel meer dan 200 werknemers tewerk.

Volgens de meest recente cijfers, is Eneco een van de leveranciers met zowat de grootste marges wat betreft vooruitgang in het verwerven van klanten van maart tot december 2016 in Vlaanderen. In die periode zijn ze gestegen van 3,9% naar 4,3% in marktaandelen. Dit is een grote stap vooruit, waardoor ze vanaf nu de symbolische drempel van een miljoen klanten op Belgische bodem kunnen overschrijden.

In feite werd Eneco, zeer gewaardeerd bij consumenten die fan zijn van hernieuwbare energie, hypothetisch de derde speler op de Belgische energiemarkt na Engie Electrabel en EDF Luminus.

Eneco werd ook de best geklasseerde leverancier door Greenpeace van deze top 3, met een score van 18/20 volgens het meest recente klassement. Naast leverancier, is Eneco ook een belangrijke producent op de markt van stroom. Met zijn 86 windturbines en 250.000 zonnepanelen, positioneert Eneco zich duidelijk als een leverancier van de toekomst in een periode waarin men meer en meer spreekt van overgang op de energiemarkt.

Welke impact heeft een overname op de klanten?

Doen de klanten er beter aan om bij een andere energieleverancier te gaan? Volgens de informatie verkregen van de twee leveranciers, is dit wat we weten:

  1. Voor de klanten van Eneco: geen enkele wijziging in de nabije toekomst, noch op contractueel gebied, noch op service gebied.
  2. Voor de klanten van Eni: geen enkele wijziging in de nabije toekomst, de effecten van een dergelijke overname zijn slechts zichtbaar voor de consument in de maanden die volgen op de goedkeuring, en dit soort aanpassing heeft een lange voorbereidingstijd.

De details omtrent de financiële bedragen van deze transactie werden nog niet meegedeeld door de partijen.

Bronnen

  • Website van Eneco
  • Score van Eneco in het Greenpeace klassement
  • ‘De marktaandelen van Lampiris worden verpulverd in België’, artikel in L‘Echo
  • ‘Eni België overgenomen door Eneco’, artikel in L‘Echo