Zowel een elektriciteitsmeter als een gasmeter moeten op bepaalde momenten worden opgenomen. Goed nieuws, want als je weet hoe kan je dit snel en gemakkelijk doen!


In de energiesector zijn bepaalde zaken onvermijdelijk zoals het opnemen van de meterstand. Als je de eerste keer in een nieuwe woning intrekt, weet je misschien niet wat dit inhoudt. Maar geen paniek, we helpen je graag.


Overzicht


1. Wat is dat ‘je energiemeter aflezen’?

Het opnemen van de meterstanden van je elektriciteitsmeter of gasmeter gebeurt door de distributienetbeheerder (DNB). Jaarlijks zal de DNB, afhankelijk van zijn eigen planning, een technicus naar je sturen of per brief vragen om je meterstanden door te geven om deze aan je energieleverancier te bezorgen (Eneco, Luminus, Essent, enz.). Op basis van deze gegevens zal je energieleverancier je jaarlijks verbruik berekenen en je eindafrekening – ook wel de regularisatiefactuur genoemd – opstellen.

Wist je dat? Een opname van de meterstanden betekent niet dat daarom ook de energiemeter vervangen wordt. De technicus zal daarentegen wel een vervanging uitvoeren (als dit nodig is) als hij de meterstanden komt opnemen.

2. Hoe berekent de leverancier het jaarlijks verbruik?

Om je jaarverbruik van elektriciteit en/of gas te berekenen, trekt je energieleverancier de meterstand van het vorige jaar af van de laatste opname.

Voorbeelden:

In augustus 2019 stond er bij het aflezen van de stroommeter 45.400 kilowattuur (kWh) op de meter. Een jaar later, in augustus 2020 staat er 48.000 kWh op. Bijgevolg heb je een werkelijk stroomverbruik voor de voorbije periode van 2600 kWh.

Je gasverbruik wordt in twee keer berekend. Als de meterstand vorig jaar van 2000 m³ naar 3800 m³ is gegaan, noteer je het verschil van 1800 m³. Dit verbruik komt echter overeen met het geleverde gasvolume en niet met je effectieve energieverbruik. Daarom zal je leverancier de meterstand omzetten naar kWh. Op je gasrekening zal dit cijfer gebruikt worden om je verbruik aan te duiden. Dit kan misschien verrassend klinken, zeker als je nog maar recentelijk een aardgasaansluiting hebt gekregen.

Opgelet: Op het moment dat je DNB je vraagt om zelf de meterstand af te lezen, is het belangrijk dat je weet waar je die moet vinden en deze niet verwart met het meternummer. Als je deze twee gegevens door elkaar haalt, zal dit ook zo aangerekend worden. Uiteindelijk kan je leverancier hierdoor meer aanrekenen dan dat je effectief moet betalen. Vermijd zo’n situatie en denk eraan dat het meternummer altijd uit 8 tot 10 cijfers bestaat. De meterstand heeft slechts 5 cijfers voor de komma.

Heb je vragen of ben je bang dat je een vergissing maakt? Onze energieconsulenten helpen je graag verder. Je kunt hen bereiken van 9h00 tot 18h00 op het nummer 0800 37 447 of e-mailen naar info@energie-vergelijker.be.

3. Wanneer moet je de meterstanden van je stroommeter of gasmeter doorgeven?

Je distributienetbeheerder zoals bijvoorbeeld Sibelga of Fluvius kan de meterstanden opvragen voor verschillende situaties.

Verhuizen of eerste bewoning van een nieuw huis

Sleutel met een uiteinde in de vorm van een groen huis.

Wanneer je bijvoorbeeld verhuist, zijn er niet zoveel verplichtingen op het gebied van energie. Wat je moet doen is misschien niet verplicht van hogerhand, maar je doet er goed aan om er toch rekening mee te houden. Als je deze plichten niet vervult, kan je hier later spijt van krijgen. Je loopt het risico dat je het verbruik van de volgende huurder zal moeten betalen of dat je stroom wordt afgeschakeld in je nieuwe (t)huis.

Eén van die stappen is bijvoorbeeld het doorgeven van de meterstanden voor elektriciteit en/of aardgas. Vergeet niet om deze op het formulier voor de meterstanden (PDF) in te vullen zodat je huidige leverancier de eindafrekening kan opstellen voor je oude verbruiksadres.

Een nieuw adres is bovendien het ideale moment om ook je energiecontracten opnieuw te bekijken. Maak gebruik van de gelegenheid om met een prijsvergelijker voor elektriciteit en aardgas de contracten te vergelijken en zo het best passende energiecontract te kiezen. Dat kan zowel een aanbod van de goedkoopste energieleverancier of een formule op basis van groene stroom zijn. Daarna geef je gewoon je meterstanden door aan je nieuwe leverancier wanneer je de meter in je nieuwe woning of appartement gaat openen.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking

Wijziging van energieleverancier

Wanneer je voor een andere energieleverancier kiest, zal je van je DNB een brief ontvangen met de vraag om je meterstanden door te geven. Je zal deze brief in de bus vinden ongeveer een tot twee weken voor je nieuwe energiecontract ingaat.

Het opnemen en doorgeven van je meterstanden is heel belangrijk want alleen zo kan je vorige (of huidige) leverancier het verbruik kennen voor het opstellen van je eindafrekening. Ook je nieuwe leverancier weet dan vanaf welke meterstand het contract ingaat.

En denk eraan, jij beslist wanneer je verandert van energieleverancier. Je hoeft helemaal niet te wachten tot je contract is afgelopen. De enige voorwaarde is dat je telkens je meterstanden moet doorgeven aan je DNB. Ter informatie, je nieuwe leverancier heeft ook je EAN-code nodig.

Als je je EAN-code niet terugvindt, kan je altijd contact opnemen met onze medewerkers op het nummer 0800 37 447.

Jaarlijkse meteropname door de DNB (distributienetbeheerder)

Ook als je niet van energieleverancier verandert in de loop van het jaar, zal je DNB jaarlijks een meteropneming van je meterstand(en) uitvoeren. Hiervoor kan hij een technicus naar je thuis sturen of een brief waarin je uitgenodigd wordt om de meterstanden per post, telefonisch of online door te geven.

De meterstanden worden altijd op dezelfde datum opgevraagd, afhankelijk van de interne planning van je netbeheerder. Met andere woorden, dit kan best op een ander moment zijn dan het begin van het kalenderjaar.

Zelf meterstanden doorgeven

Soms worden de meterstanden ook op een ander moment opgevraagd dat niet noodzakelijk samenvalt met de jaarlijkse meteropneming. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom zowel jijzelf, je leverancier of je DNB dit hebben opgevraagd. Misschien was er een verkeerd cijfer doorgegeven bij de vorige meteropname of ontbraken er nog gegevens.

Zelf de meterstanden doorgeven van je gas- of elektriciteitsmeter kan ook louter voor informatieve redenen of om je voorschotfacturen aan te passen. Het betekent echter niet dat de jaarlijkse meteropneming hierdoor wegvalt. Voordelen: een beter overzicht van je verbruik en als dit nodig zou zijn, aangepaste voorschotfacturen die afgestemd zijn op je werkelijk verbruik om geschillen tussen energieleveranciers en verbruikers te beperken.

In het geval van een aanpassing van de voorschotten worden de meterstanden door de klant opgenomen. Daarna stuurt hij/zij ze naar de DNB die ze op zijn beurt aan de leverancier bezorgt. Volgens de VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, is dit echter niet mogelijk ‘als er meer dan drie maanden tussen zitten’.

4. Waarom moet je de meterstand doorgeven?

Verloop van meteropname en tijdsplanning.

Bij het aflezen en doorgeven van de meterstanden voor stroom en/of gas kan je het precieze jaarverbruik in kilowattuur vaststellen. Op die manier kan je ook je voorschotten aanpassen voor de volgende periode.

Het is vooral de bedoeling om te voorkomen dat je op het moment van de eindafrekening geen onaangename verrassingen krijgt. Een grote eindafrekening betekent namelijk dat je diep in je portemonnee moet tasten aan het einde van het jaar. Uiteraard is dit alleen zo als je verbruik verder gelijkaardig blijft. Wanneer je nieuwe huishoudtoestellen koopt die veel stroom verbruiken of als je gezin uitbreidt, denk er dan ook aan om je maandelijkse voorschotten aan te passen.

Dat geldt natuurlijk ook als je minder verbruikt. Als je werkelijke verbruik lager is dan het geschatte verbruik, zal je leverancier het teveel betaalde bedrag terugbetalen bij de eindafrekening, in de vorm van een creditnota. Die teveel betaalde voorschotten had je natuurlijk ook in iets anders kunnen investeren.

5. Moet je aanwezig zijn als de DNB de meterstand komt opnemen?

Het is natuurlijk beter dat je thuis bent wanneer de meteropnemer langskomt.

Als je niet thuis bent op het moment dat je DNB een meteropnemer heeft gestuurd, zal hij/zij een kaartje in je brievenbus steken met de datum van het volgende bezoek. Kan je opnieuw niet aanwezig zijn? Vul dan het kaartje voor de meteropname zelf in en plaats het op een zichtbare plaats.

Als de meterstanden nergens zichtbaar vermeld zijn en de technicus de meter(s) niet heeft kunnen zien zal je een brief krijgen met de uitnodiging om zelf de meterstanden door te geven. Het is dan aan jou om de meterstanden telefonisch aan je DNB te bezorgen via de klantendienst of via je account op de website.

Opgelet: Als de DNB de gevraagde meterstanden niet ontvangt, zal hij op basis van je laatste meteropname en je verbruiksgeschiedenis een schatting maken. Voor de gasmeter zal ook rekening gehouden worden met de temperatuursverschillen. Dit wil zeggen dat de netbeheerder ook een schatting zal maken als hij vindt dat het doorgegeven verbruik niet realistisch is en de meteropnemer dit niet persoonlijk heeft kunnen controleren.

6. Hoe neem je de meterstand op voor je elektriciteit- of gasmeter?

Je netbeheerder vraagt om de meterstanden van je energiemeter door te sturen? Voor een correcte opname, moet je twee gegevens noteren: het meternummer en de meterstand. Als je deze hebt genoteerd, moet je ze alleen nog invullen op het kaartje.

Voor een enkelvoudige elektriciteitsmeter of uitsluitend nachtmeter

De traditionele stroommeter of beter de enkelvoudige meter en de uitsluitend nachtmeter hebben allebei maar één telwerk. Het is dus best eenvoudig om de meterstanden van deze twee meters af te lezen.

 1. Controleer of de laatste vier cijfers van de elektriciteitsmeter overeenkomen met het nummer op de meteropnamebrief.
 2. Voor de meterstand moet je alleen de cijfers voor de komma noteren.
Uitleg voor het aflezen van een enkelvoudige elektriciteitsmeter.
Foto: Sibelga

(1) De meterstand is: 5419.
(2) De vier laatste cijfers van je meternummer zijn: 9527.

Heb je hulp nodig? Onze energieconsulenten helpen je graag verder en staan tot je dienst op het nummer 0800 37 447 of via e-mail op info@energie-vergelijker.be.

Voor een dag- en nachtmeter

Een tweevoudige meter wordt ook wel ‘dag- en nachtmeter’ genoemd. Denk eraan dat de indeling in piek- en daluren door de DNB wordt bepaald en deze kan dus verschillend zijn in andere gemeenten/steden.

Dit type stroommeter heeft twee telwerken.

 1. Controleer of de laatste vier cijfers van de elektriciteitsmeter overeenkomen met het nummer op de meteropnamebrief.
 2. Voor de meterstand moet je alleen de cijfers voor de komma noteren. Zorg dat je de meterstand voor dagverbruik (zonnetje) en de meterstand voor nachtverbruik (maantje) niet verwisselt. Afhankelijk van welk model tweevoudige meter je DNB heeft geplaatst, zal de dagmeterstand boven of juist onder de nachtmeterstand staan.
Uitleg voor het aflezen van een tweevoudige elektriciteitsmeter (dag- en nachtmeter).
Foto: Sibelga

(1) De dagmeterstand (zonnetje) is: 2180. De nachtmeterstand (maantje) is: 7543.
(2) De vier laatste cijfers van je meternummer zijn: 6945.

Voor een budgetmeter elektriciteit

Een budgetmeter is aangewezen voor klanten die hun energiefacturen moeilijk kunnen betalen. Deze meter werkt net als een prepaid systeem waar je een bepaald bedrag op je kaart zet voor je verbruik. Je hebt deze kaart echter niet nodig om de meterstanden te kunnen aflezen.

 1. Controleer of de laatste vier cijfers van de elektriciteitsmeter overeenkomen met het nummer op de meteropnamebrief.
 2. Lees eerst de meterstand op de stroommeter af. Bij een enkelvoudige meter moet je doorgaans 4 keer op de blauwe knop drukken om het totale verbruik (totaalstand) te zien. Om het totale verbruik op een tweevoudige meter af te lezen, moet je echter 6keer drukken. Door de blauwe knop meerdere keren in te drukken, kan je verschillende gegevens aflezen en ook het verbruik in de piek- en daluren zien. Neem daarna de meterstand van de mechanische meter op net zoals je dat bij een enkelvoudige meter doet.
Hoe lees je de meterstanden op een budgetmeter elektriciteit af?
Foto: Eandis

Voor een gasmeter

Je kan de meterstand op een gasmeter snel en makkelijk aflezen, wat net zoals bij een enkelvoudige stroommeter of uitsluitend nachtmeter, is er maar één telwerk.

 1. Controleer of de laatste vier cijfers van de elektriciteitsmeter overeenkomen met het nummer op de meteropnamebrief.
 2. Voor de meterstand moet je alleen de cijfers voor de komma noteren.
Uitleg voor het aflezen van een gasmeter.
Foto: Sibelga

(1) De meterstand is: 2862.
(2) De vier laatste cijfers van je meternummer zijn: 5486.

Voor een budgetmeter aardgas

De budgetmeter aardgas werkt net zoals bij een elektriciteitsmeter met een herlaadbare kaart. Je hebt deze kaart echter niet nodig om de gevraagde meterstanden door te geven.

 1. Controleer of de laatste vier cijfers van de elektriciteitsmeter overeenkomen met het nummer op de meteropnamebrief.
 2. Lees eerst de meterstand op de stroommeter af door zes keer op het grijze pijltje te drukken. Neem daarna de meterstand van de mechanische meter op net zoals je dat bij een gewone meter doet.

Snel, makkelijk en gratis

Iedereen kan dus de meterstanden van zijn energiemeter doorgeven. Door de meterstanden op verschillende momenten tijdens het jaar op te vragen, kan de leverancier zijn facturen nauwkeuriger en meer transparant opstellen. Als klant weet je meteen ook hoeveel kilowattuur je effectief hebt verbruikt.

Als je bij de eindafrekening onaangenaam verrast bent omdat je veel moet bijbetalen, weet je nu wat je moet doen om dit te voorkomen. Er zijn namelijk twee oplossingen om je elektriciteits- en/of gasfactuur te verlagen:

 1. Minder energie verbruiken door bijvoorbeeld energiezuinige lampen te gebruiken;
 2. De goedkoopste leverancier zoeken en overschakelen van energieleverancier.

Uiteraard helpen we je graag verder bij deze verschillende stappen. Wil je snel besparen? Aarzel dan niet en bel ons op het nummer 0800 37 447.

Dankzij Energie-Vergelijker.be profiteer je van promoties, kortingen en exclusieve voordelen !
Nu gratis vergelijken Ik bespaar tot 275 euro
Reacties25