Of het nu om de elektriciteitsmeter of de gasmeter gaat, op een bepaald moment zal u de meterstand moeten doorgeven. Misschien voelt u zich tussen de cijfertjes en codes wat verloren, maar voor wie een aantal principes in gedachten houdt is het echt niet zo moeilijk. Wij scheppen graag orde in de chaos.


Als het om uw energievoorziening gaat zijn bepaalde zaken onvermijdelijk, zoals het doorgeven van de meterstand. Is het uw eerste keer of hebt u een opfrisser nodig? Geen paniek, we helpen graag verder.


Overzicht


1. Wat betekent ‘de meterstand aflezen’?

Om uw woning te verlichten en verwarmen, voor warm water en om te koken hebt u elektriciteit en gas nodig. Het verbruik daarvan wordt bijgehouden via een elektriciteits- of gasmeter, die zich vaak in de kelder bevindt. Om uw factuur accuraat te kunnen opmaken, zal de distributietnetbeheerder (DNB) jaarlijks langskomen om te weten hoeveel u verbruikt.

Jaarlijks zal de DNB, afhankelijk van zijn eigen planning, een technicus opsturen of per brief vragen om uw meterstanden op te nemen om deze aan uw energieleverancier te bezorgen (Eneco, Lampiris, Essent, enz.). Op basis van deze gegevens zal uw energieleverancier uw jaarlijks verbruik berekenen en uw eindafrekening – ook wel de regularisatiefactuur genoemd – opstellen. De meterstanden doorgeven is dus een kleine actie met grote gevolgen voor uw energiefactuur!

Wist u dat? Dat de meterstanden opgenomen worden betekent niet dat daarom ook de energiemeter vervangen wordt. Indien nodig kan de technicus de energiemeter wel vervangen.

2. Hoe berekent de leverancier het jaarlijks verbruik?

Om uw jaarverbruik van elektriciteit en/of gas te berekenen, trekt uw energieleverancier de meterstand van het vorige jaar af van de laatste opname.

Voorbeelden:

In november 2019 stond er bij het aflezen van de elektriciteitsmeter 45.400 kilowattuur (kWh) op de meter. Een jaar later, in november 2020 staat er 48.000 kWh op. U hebt voor die periode dus een werkelijk verbruik van 2600 kWh.

Het berekenen van uw gasverbruik gebeurt in twee stappen. Als de meterstand vorig jaar van 2000 m³ naar 3800 m³ is gegaan, noteert u het verschil van 1800 m³. Dit verbruik komt echter overeen met het geleverde gasvolume en geeft nog niet aan hoeveel energie u verbruikt heeft. Uw leverancier zal de meterstand daarom omzetten naar kWh. Op uw gasrekening wordt dit cijfer gebruikt om uw verbruik aan te geven. Die werkwijze komt voor sommige mensen als een verrassing, zeker als ze nog maar recent aangesloten werden aan het gasnet.

Opgelet: Op het moment dat uw DNB u vraagt om zelf de meterstanden door te geven, is het belangrijk dat u weet waar u die kan vinden en deze niet verwart met het meternummer. Haalt u die gegevens door elkaar, dan worden ze ook zo aangerekend. Uiteindelijk kan uw leverancier hierdoor meer aanrekenen dan u hem effectief verschuldigd bent. Dat vermijdt u door te onthouden dat uw meternummer altijd uit 8 tot 10 cijfers bestaat. De meterstand heeft slechts 5 cijfers voor de komma.

Hebt u vragen of bent u bang iets fout te doen? Onze energieconsulenten helpen graag verder. U bereikt hen tussen 9u en 18u op het nummer 0800 37 447 of e-door te mailen naar info@energie-vergelijker.be.

3. Wanneer kan u van uw gas- of elektriciteitsmeter de meterstanden doorgeven?

De meterstanden geeft u niet op eigen initiatief door, uw distributienetbeheerder zoals bijvoorbeeld Sibelga of Fluvius zullen hem in verschillende situaties opvragen.

Verhuizen of eerste bewoning van een nieuw huis

Sleutel met een uiteinde in de vorm van een groen huis.

Wanneer u bijvoorbeeld verhuist, zijn er niet zoveel verplichtingen op het gebied van energie. Toch zijn er een aantal dingen waar u best rekening mee houdt, ook als ze niet van hogerhand opgelegd worden. Vervult u die plichten niet, dan kan u daar later spijt van krijgen. U loopt bijvoorbeeld het risico dat uw elektriciteit of gas afgesloten worden of dat u betaalt voor de stroom en gas van de vorige huurder.

Eén van die dingen die u best regelt is het doorgeven van de meterstanden. Vergeet niet om deze op het formulier voor de meterstanden (PDF) in te vullen zodat uw huidige leverancier de eindafrekening kan opstellen voor uw oude verbruiksadres.

Een nieuw adres is bovendien het ideale moment om ook uw energiecontracten opnieuw te bekijken. Maak gebruik van de gelegenheid om met een prijsvergelijker voor elektriciteit en aardgas de contracten te vergelijken en zo het best passende energiecontract te kiezen. Dat kan zowel een aanbod van de goedkoopste energieleverancier of een formule op basis van groene stroom zijn. Daarna geeft u gewoon uw meterstanden door aan uw nieuwe leverancier wanneer u de meter in uw nieuwe woning of appartement gaat openen.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking

Veranderen van leverancier

Kiest u voor een andere energieleverancier, zal u van uw DNB een brief ontvangen met de vraag om uw meterstanden door te geven. U zal deze brief in de bus vinden ongeveer een tot twee weken voor uw nieuwe energiecontract ingaat.

Het opnemen en doorgeven van uw meterstanden is heel belangrijk want alleen zo kan uw vorige (of huidige) leverancier het verbruik kennen voor het opstellen van de eindafrekening. Ook uw nieuwe leverancier weet dan vanaf welke meterstand het contract ingaat.

En denk eraan, u kan er helemaal zelf kiezen of en wanneer u van energieleverancier verandert. U hoeft niet te wachten tot uw energiecontract is afgelopen. De enige voorwaarde is dat u telkens de meterstanden doorgeeft aan uw DNB, maar dat is een kleine moeite. Ter informatie, uw nieuwe leverancier heeft ook uw EAN-code nodig.

Heeft u moeite om uw EAN-code terug te vinden? Geen zorgen, dat gebeurt vaker. U kan voor hulp altijd contact opnemen met onze medewerkers op het nummer 0800 37 447.

Jaarlijkse meteropname door de DNB (distributienetbeheerder)

Ook als u niet van energieleverancier verandert in de loop van het jaar, zal uw DNB jaarlijks een opname van uw meterstanden verwachten. Hiervoor kan hij een technicus naar uw thuis sturen of een brief waarin u uitgenodigd wordt om de meterstanden per post, telefonisch of online door te geven.

De meterstanden worden altijd op dezelfde datum opgevraagd, afhankelijk van de interne planning van uw netbeheerder. Met andere woorden, dit kan heel goed op een ander moment zijn dan het begin van het kalenderjaar.

Zelf meterstanden doorgeven

Soms worden de meterstanden ook op een ander moment opgevraagd dat niet noodzakelijk samenvalt met de jaarlijkse meteropname. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uzelf, uw leverancier of uw DNB dit hebben opgevraagd. Misschien werd er vorige keer een verkeerd cijfer doorgegeven of ontbreken er bepaalde gegevens.

Zelf de meterstanden doorgeven van uw gas- of elektriciteitsmeter kan ook puur ter informatie of om uw voorschotfactuur aan te passen of te laten aanpassen. Dat betekent niet dat de jaarlijkse meteropneming hierdoor wegvalt. De voordelen zijn een beter overzicht van uw verbruik en indien nodig, aangepaste voorschotfacturen die afgestemd zijn op uw werkelijk verbruik om geschillen tussen energieleveranciers en verbruikers te beperken.

In het geval van een aanpassing van de voorschotten worden de meterstanden door de klant opgenomen. Daarna stuurt hij/zij ze naar de DNB die ze op zijn beurt aan de leverancier bezorgt. Volgens de VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, is dit echter niet mogelijk ‘als er meer dan drie maanden tussen zitten’.

4. Waarom moet u de meterstand doorgeven?

Verloop van meteropname en tijdsplanning.

Bij het aflezen en doorgeven van de meterstanden voor stroom en/of gas kan u het precieze jaarverbruik in kilowattuur vaststellen. Op die manier kan u ook uw voorschotten aanpassen voor de volgende periode.

Het is vooral zaak om op het moment van de eindafrekening onaangename verrassingen te vermijden. Een hoge eindafrekening betekent namelijk dat u diep in de portemonnee moet tasten aan het einde van het jaar. Uiteraard is dit alleen zo als uw verbruik verder gelijkaardig blijft. Koopt u nieuwe huishoudtoestellen die veel stroom verbruiken of is er een gezinsuitbreiding, denk er dan ook aan uw maandelijkse voorschotten aan te passen.

Dat geldt natuurlijk ook als u minder verbruikt. Is uw werkelijke verbruik lager dan het geschatte verbruik, dan zal uw leverancier het teveel betaalde bedrag terugbetalen bij de eindafrekening, in de vorm van een creditnota. De voorschotten die u teveel betaalde had u natuurlijk ook in iets anders kunnen investeren.

5. Moet u aanwezig zijn als de DNB de meterstand komt opnemen?

Het is natuurlijk beter dat u thuis bent wanneer de meteropnemer langskomt.

Als u niet thuis bent op het moment dat je DNB een meteropnemer heeft gestuurd, zal hij/zij een kaartje in uw brievenbus steken met de datum van het volgende bezoek. U kan weer niet aanwezig zijn? Vul dan het kaartje voor de meteropname zelf in en plaats het op een zichtbare plaats.

Als de meterstanden nergens zichtbaar vermeld zijn en de technicus de meter(s) niet heeft kunnen zien zal u een brief krijgen met de uitnodiging om zelf de meterstanden door te geven. Het is dan aan u om de meterstanden telefonisch aan je DNB te bezorgen via de klantendienst of via uw account op de website.

Opgelet: Als de DNB de gevraagde meterstanden niet ontvangt, zal hij op basis van uw laatste meteropname en uw verbruiksgeschiedenis een schatting maken. Voor de gasmeter zal ook rekening gehouden worden met de temperatuursverschillen. Dit wil zeggen dat de netbeheerder ook een schatting zal maken als hij vindt dat het doorgegeven verbruik niet realistisch is en de meteropnemer dit niet persoonlijk heeft kunnen controleren.

6. Hoe neemt u de meterstand op voor uw elektriciteit- of gasmeter?

Uw netbeheerder vraagt om de meterstanden van je energiemeter door te sturen? Voor een correcte opname, noteert u twee gegevens: het meternummer en de meterstand. Als u die hebt genoteerd, moet u ze alleen nog invullen op het kaartje.

Voor een enkelvoudige elektriciteitsmeter of uitsluitend nachtmeter

De traditionele stroommeter of de enkelvoudige meter en de uitsluitend nachtmeter hebben allebei maar één telwerk. De meterstanden aflezen is dan natuurlijk niet moeilijk.

 1. Controleer of de laatste vier cijfers van de elektriciteitsmeter overeenkomen met het nummer op de meteropnamebrief.
 2. Voor de meterstand moet u alleen de cijfers voor de komma noteren.
Uitleg voor het aflezen van een enkelvoudige elektriciteitsmeter.
Foto: Sibelga

(1) De meterstand is: 5419.
(2) De vier laatste cijfers van het meternummer zijn: 9527.

Hebt u hulp nodig? Onze energieconsulenten helpen graag verder en staan tot uw dienst op het nummer 0800 37 447 of via e-mail op info@energie-vergelijker.be.

Voor een dag- en nachtmeter

Een tweevoudige meter wordt ook wel ‘dag- en nachtmeter’ genoemd. Denk eraan dat de indeling in piek- en daluren door de DNB wordt bepaald en dus kan verschillen per gemeente of stad.

Dit type stroommeter heeft twee telwerken.

 1. Controleer of de laatste vier cijfers van de elektriciteitsmeter overeenkomen met het nummer op de meteropnamebrief.
 2. Voor de meterstand noteert u alleen de cijfers voor de komma. Zorg dat u de meterstand voor dagverbruik (zonnetje) en de meterstand voor nachtverbruik (maantje) niet verwisselt. Afhankelijk van welk model tweevoudige meter uw DNB heeft geplaatst, zal de dagmeterstand boven of juist onder de nachtmeterstand staan.
Uitleg voor het aflezen van een tweevoudige elektriciteitsmeter (dag- en nachtmeter).
Foto: Sibelga

(1) De dagmeterstand (zonnetje) is: 2180. De nachtmeterstand (maantje) is: 7543.
(2) De vier laatste cijfers van je meternummer zijn: 6945.

Voor een budgetmeter elektriciteit

Een budgetmeter is aangewezen voor klanten die hun energiefacturen moeilijk kunnen betalen. Deze meter werkt net als een prepaid systeem waar u een bepaald bedrag op de kaart laadt voor verbruikt. Die kaart hebt u niet nodig om de meterstand te kunnen aflezen.

 1. Controleer of de laatste vier cijfers van de elektriciteitsmeter overeenkomen met het nummer op de meteropnamebrief.
 2. Lees eerst de meterstand op de elektriciteitsmeter af. Bij een enkelvoudige meter moet u doorgaans 4 keer op de blauwe knop drukken om het totale verbruik (totaalstand) te zien. Om het totale verbruik op een tweevoudige meter af te lezen, drukt u 6 keer. Door de blauwe knop meerdere keren in te drukken, kan u verschillende gegevens aflezen en ook het verbruik in de piek- en daluren zien. Daarna neemt u de meterstand van de mechanische meter op, net zoals bij een enkelvoudige meter.
Hoe lees je de meterstanden op een budgetmeter elektriciteit af?
Foto: Eandis

Voor een gasmeter

U kan de meterstand op een gasmeter snel en makkelijk aflezen, want net zoals bij een enkelvoudige stroommeter of uitsluitend nachtmeter, is er maar één telwerk.

 1. Controleer of de laatste vier cijfers van de elektriciteitsmeter overeenkomen met het nummer op de meteropnamebrief.
 2. Voor de meterstand moet u alleen de cijfers voor de komma noteren.
Uitleg voor het aflezen van een gasmeter.
Foto: Sibelga

(1) De meterstand is: 2862.
(2) De vier laatste cijfers van uw meternummer zijn: 5486.

Voor een budgetmeter aardgas

De budgetmeter aardgas werkt net zoals bij een elektriciteitsmeter met een herlaadbare kaart. Die kaart hebt u voor het doorgeven van de gevraagde meterstanden niet nodig.

 1. Controleer of de laatste vier cijfers van de elektriciteitsmeter overeenkomen met het nummer op de meteropnamebrief.
 2. Lees eerst de meterstand op de elektriciteitsmeter af door zes keer op het grijze pijltje te drukken. Neem daarna de meterstand van de mechanische meter op net zoals u dat bij een gewone meter doet.

Snel, makkelijk en gratis

U merkt het, meterstanden doorgeven is geen ingewikkelde klus en kan eigenlijk door iedereen gedaan worden. Door de meterstanden op verschillende momenten tijdens het jaar op te vragen, kan de leverancier zijn facturen nauwkeuriger en transparanter opstellen. U als klant weet meteen hoeveel kilowattuur u hebt verbruikt.

U hebt de meterstanden doorgegeven maar was onaangenaam verrast door hoeveel u moest bijbetalen? Er zijn gelukkig twee snelle manieren om uw elektriciteit- of gasfactuur te verlagen:

 1. Minder energie verbruiken door bijvoorbeeld energiezuinige lampen te gebruiken;
 2. De goedkoopste leverancier zoeken en van leverancier veranderen.

U staat bij die stappen gelukkig niet alleen – wij helpen graag. Wilt u snel besparen? Aarzel dan niet en bel ons op het nummer 0800 37 447.

Dankzij Energie-Vergelijker.be profiteer je van promoties, kortingen en exclusieve voordelen!
Nu gratis vergelijken Ik bespaar tot 275 euro
Reacties34