In België beschikt elke woning die op het elektriciteitsnet is aangesloten over een elektriciteitsmeter. Die meters zijn er in verschillende soorten: enkelvoudig, tweevoudig, uitsluitend nacht, enz. En dan is er nog de komst van de digitale meter – wat verandert er? Welke heb jij nu nodig en op basis van welke criteria? Volg de gids!


Overzicht

 1. Wat is een meter en waarvoor dient hij?
 2. Drie elektriciteitsmeters, elk met hun eigen voordelen
 3. Welke meter voor welke consument?
 4. Hoe verander ik van meter?
 5. De verschillende kWh-prijzen naargelang de meter
 6. Conclusie

Wanneer hij zijn woning op het elektriciteitsnet aansluit, wordt de consument geconfronteerd met een aartsmoeilijke keuze. Welke meter moet hij installeren?

 • een enkelvoudige meter (of eenvoudige meter);
 • een tweevoudige meter (of dubbele meter of dag-nachtmeter);
 • Of, nog een derde mogelijkheid: moet je een exclusieve nachtteller toevoegen, die is voorbehouden aan de verwarming van de woning?.

Een belangrijke vraag want natuurlijk wil je het goedkoopste systeem in functie van je consumptieprofiel.

Eens dit punt is opgelost, moet je nog weten of het mogelijk is om een teller te vervangen en bijvoorbeeld over te gaan van een tweevoudig naar een enkelvoudig tarief. Maar geen paniek: Energie-Vergelijker.be is er om je bij te staan bij je keuze en je eventuele aanpassingen.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking

1. Wat is een meter en waarvoor dient hij?

De elektriciteitsmeter maakt het mogelijk om de hoeveelheid verbruikte elektriciteit te meten over een vaste tijdsperiode. Er bestaat ook een gasmeter die het gasverbruik meet.

De hoeveelheid elektriciteit wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh) terwijl het gasverbruik wordt uitgedrukt in kubieke meter (m3). Toch factureert je gasleverancier in kWh, nadat het aantal kubieke meter op je jaarlijkse factuur werd omgezet in kilowattuur.

De meter bestaat uit een of twee tellers met cijfers. Die cijfers vormen je indexen, die je energieverbruik op elk ogenblik weergeven.

De enkelvoudige meter heeft slechts een teller en dus een enkele index, terwijl de tweevoudige meter twee tellers en dus twee indexen omvat.

1.1. Meterindex

Elk jaar vraagt je distributienetbeheerder (of DNB) om de indexen van je tellers op te nemen. Die indexen worden vervolgens doorgegeven aan je leverancier, die ze gebruikt om je jaarlijkse energieverbruik te bepalen.

Wanneer je je jaarlijkse afrekening ontvangt, trekt deze de voorschotten die het afgelopen jaar werden betaald af van het totaal en wordt je situatie geregulariseerd.

1.2. Meternummer

Elke meter heeft een nummer. Dat meternummer bestaat uit een serienummer en een registratienummer. Het serienummer is op het telsysteem gegraveerd terwijl de drie laatste cijfers het registratienummer vormen.

Elk meternummer is uniek. Als je meter defect is, wordt hij vervangen door een nieuwe meter met een nieuw nummer. Bij een defecte meter verdient het aanbeveling om contact op te nemen met je distributienetbeheerder (DNB).

>> Gratis instrument: zoek je DNB en neem contact op

1.3. EAN-code

Daartegenover zijn de EAN-codes (die je leveringsadres aangeven) onveranderlijk en wijzigen ze dus niet wanneer de teller wordt vervangen.

Een woning die elektriciteit verbruikt, beschikt dus steeds over een EAN-code voor elektriciteit en een nummer voor de elektriciteitsmeter.

De EAN-code (18 cijfers die steeds beginnen met 54) wordt systematisch vermeld op de voorschotfacturen van je energieleverancier. Ook staat hij op de jaarlijkse afrekening (ook regularisatiefactuur genoemd). Wanneer een woning elektriciteit en gas verbruikt, beschikt ze dus over twee EAN-codes en twee meternummers.

EAN-codes

Wanneer de DNB een defecte meter vervangt, behoudt de consument toch zijn EAN-code(s). Anderzijds krijgt hij bij een verhuizing andere EAN-codes en andere meternummers.

1.4. Metingstypes: YMR, MMR en AMR

In België bestaan er drie types van meternummers (geldig voor enkelvoudige en tweevoudige meters):

 • YMR (Yearly Meter Reading);
 • MMR (Monthly Meter Reading);
 • en AMR (Automatic Meter Reading).

Doorgaans zijn de MMR- en AMR-meters voorbehouden aan zakelijke verbruikers met een hoog verbruik.

> YMR, de jaarlijkse opname

De YMR-meter is een meter waarvan de index een keer per jaar manueel wordt opgemeten, door de DNB of door de consument zelf. Aangezien het verbruik pas achteraf bekend is, betaalt de consument voorschotten (d.w.z. provisies) tot het moment waarop de afrekening wordt opgemaakt op basis van het reële verbruik. Bij ontvangst van de afrekeningsfactuur dient de consument ofwel een toeslag te betalen aan de leverancier omdat zijn voorschotten te laag waren of een bedrag terug te krijgen van de leverancier (in de vorm van een creditnota) wanneer de voorschotten te hoog waren.

> MMR, de maandelijkse opname

De MMR-meter wordt elke maand opgenomen, hetzij automatisch, hetzij rechtstreeks door de netwerkbeheerder. Voor deze meter krijgt de consument geen voorschotfacturen, noch jaarlijkse regularisaties, omdat hij perfect weet wat hij verbruikt.

> AMR, de meter die (quasi) in realtime wordt opgenomen

AMR-meter

Tot slot is er de AMR-meter met teleopname (of kwartuurmeter). De index wordt elk kwartier automatisch uitgelezen. Net als bij de MMR betaalt de consument enkel wat hij daadwerkelijk heeft verbruikt. Hij krijgt dus evenmin voorschotfacturen of jaarlijkse afrekeningen.

1.5. Open of gesloten meter

Bovendien kan een gas- of elektriciteitsmeter van het open of gesloten type zijn. Om gas of elektriciteit te laten leveren, moet de meter open zijn. Indien de consument zijn intrek neemt in een woning waar de meters gesloten zijn, dient hij deze tellers verplicht te laten openen om gas en elektriciteit te laten leveren door de energieleverancier van zijn keuze. De opening van een meter is betalend en de prijs varieert naargelang de netbeheerder.

Hieronder zie je enkele prijsvoorbeelden voor de opening van een elektriciteitsmeter:

 • Sibelga (Brussel): 108,90 euro incl. btw
 • ORES (Wallonië): 165,00 euro incl. btw (de eerste indienststelling van een meter is gratis).
 • RESA (Wallonië): gratis
 • Fluvius (Vlaanderen): (geen informatie)

> Opening van de meter

De opening van een meter gebeurt in drie stappen:

 1. In de eerste plaats moet je een energiecontract afsluiten bij de leverancier van je keuze. Het is cruciaal dat je daarbij de EAN-code kent. Om te weten waar je die kunt vinden, raadpleeg dit artikel.
 2. De aanvraag om een meter te openen gebeurt bij je DNB, twee werkdagen nadat je je contract hebt ondertekend. De beheerder zal nagaan of er wel degelijk een contract werd afgesloten voor je leveringspunt. Als dat het geval is, maak je samen een afspraak om de meter bij je thuis te komen openen.
 3. Bij een nieuwe of gerenoveerde installatie moet je een gelijkvormigheidsattest (of certificaat voor je gasmeter) kunnen voorleggen, dat is afgeleverd door een erkende organisatie (of door je installateur in het geval van de gasmeter). Op de dag van de afspraak geef jij of een andere volwassene toegang tot je meter. De technicus controleert indien nodig je attest en opent je meter. Hij controleert ook de correcte elektriciteits- of gasvoeding van je woning.
Dankzij Energie-Vergelijker.be profiteer je van promoties, kortingen en exclusieve voordelen!
Nu gratis vergelijken Ik bespaar tot 275 euro

2. Drie elektriciteitsmeters, elk met hun voordelen

 • De enkelvoudige meter (enkelvoudig tarief) maakt geen onderscheid tussen piekuren (overdag) en daluren (‘s nachts en in het weekend). Met deze meter wordt slechts een en hetzelfde tarief gefactureerd voor de verbruikte elektriciteit, ongeacht het uur waarop ze werd verbruikt.
 • De tweevoudige meter (dag-nachtmeter) maakt onderscheid tussen piekuren (overdag) en daluren (‘s nachts en in het weekend). Naargelang het moment waarop de elektriciteit wordt verbruikt, wordt de consument een dag- of nachttarief gefactureerd.
 • De uitsluitend nachtteller levert elektriciteit aan toestellen die enkel ‘s nachts werken, zoals accumulatiekachels en ketels bestemd voor de productie van warm water. Deze teller wordt steeds aangevuld met een enkelvoudige of tweevoudige meter.

Een categorie apart is de budgetmeter. Bij een budgetmeter laad je op voorhand geld op een kaart, waar je dan energie mee kan aankopen. Nu Fluvius alleen nog maar digitale meters plaatst, wordt ook de budgetmeter in de digitale meters geïntegreerd. Staat er in jouw woning een budgetmeter van een vorige bewoner die je niet nodig hebt? Laat hem dan verwijderen.

3. Welke meter voor welke consument?

3.1. Enkelvoudig

In het geval van de enkelvoudige meter, wordt er een uniek tarief toegepast, ongeacht het uur van de dag of de dag van de week. Dat is dus voordelig voor klanten die het grootste deel van hun elektriciteit overdag verbruiken, zoals scholen en kantoren. Dit type van meter is ook ideaal voor mensen met een kleine woning en dus een laag verbruik. Hoe zit dat bij jou?

Grootte van het gezinEnkelvoudige meterTweevoudige meter
1 persoon600 kWh300 kWh dag – 300 kWh nacht
2 personen1.200 kWh500 kWh dag – 700 kWh nacht
3 personen3.500 kWh1.600 kWh dag – 1.900 kWh nacht
4 personen4.500 kWh1.900 kWh dag – 2.600 kWh nacht
5 personen7.500 kWh2.700 kWh dag – 3.900 kWh nacht

Het enkelvoudige tarief (of normale tarief) wordt doorgaans ook aanbevolen voor gezinnen met fotovoltaïsche zonnepanelen.

3.2. Dag- en nacht meter

Een tweevoudige meter is een meter die onderscheid maakt tussen twee tarieven naargelang het uur en de dag waarop de elektriciteit wordt verbruikt: een dagtarief en een nachttarief. Aangezien het nachttarief voordeliger is dan het dagtarief, heeft de consument er alle belang bij om elektrische huishoudtoestellen (wasmachine, vaatwasser, droogkast, enz.) gedurende de daluren te laten draaien  (‘s nachts en in het weekend).

Goed om weten is dat de piek- en daluren van gewest tot gewest en soms zelfs van postcode tot postcode variëren, naargelang de DNB.

Naargelang het geval kunnen de daluren gaan van 21.00 tot 8.00 uur tijdens de week, alsook tijdens het hele weekend.

Om te weten welke regels in jouw gemeente gelden, neem je gewoon contact op met je DNB.

>> Online tool: identificeer je distributienetbeheerder

Als je in het Brussels Gewest woont, vind je de lijst met gemeenten en piek- en daluren op de website van Sibelga (PDF).

3.3. Uitsluitend nachtteller

De uitsluitend nachtteller is enkel aangesloten op verwarmingsinstallaties en is niet bruikbaar overdag. Deze meter is ideaal voor mensen of gezinnen met een accumulatieverwarming en/of een boiler.

Deze meter wordt vandaag de dag echter weinig gebruikt. Bovendien is de eenheidsprijs van een kilowattuur (kWh) voor de uitsluitend nachtteller sinds 2015 nagenoeg gelijk aan de eenheidsprijs voor een kilowattuur in de daluren van de tweevoudige meter (nachttarief).

4. Hoe verander ik van teller?

4.1. Mijn teller vervangen

Wanneer je meter defect is, moet je contact opnemen met je netbeheerder om de vervanging aan te vragen. In dit geval zijn de interventie en de vervanging van de energiemeter gratis.

4.2. Overstappen naar tweevoudige meter van enkelvoudige

Heb je een analoge enkelvoudige meter en wil je overstappen naar een tweevoudige, dan is de meest logische optie een digitale meter te laten plaatsen. Fluvius plaatst namelijk geen analoge meters meer en wil tegen 2029 in elk Vlaams huishouden een digitale meter. Oftewel wacht je dus tot Fluvius bij jou een digitale meter plaatst (hier ontdek je wanneer), oftewel betaal je zelf voor het “voortijdig” plaatsen van een digitale meter. Dat kost 72,54 euro.

4.3. Omschakelen naar enkelvoudige meter van een tweevoudige

Wanneer een consument met een tweevoudige meter wil overstappen naar een enkelvoudige meter, volstaat het om dit aan te vragen bij de distributienetbeheerder, die de aanpassing vanop afstand doorvoert. Je betaalt hiervoor ongeveer 35 euro. Heb je al een digitale meter, dan kost dat 10,42 euro.

5. De verschillende kWh-prijzen naargelang de teller

Het voordeel van een tweevoudige meter is dat je voor een deel van je elektriciteitsverbruik een daluurtarief gebruik dat lager ligt dan het piekuurtarief. Bij enkelvoudige tellers ligt het tarief ergens tussen het daluurtarief en het piekuurtarief in.

5.1 Vergelijking voor drie types van populaire energiecontracten

Dit zijn enkele voorbeelden van eenheidsprijzen in Vlaanderen voor de maand april 2022.

ENGIE – Easy Variabel

Prijs (eurocent) Verhouding
Enkelvoudig 25,80/
Tweevoudig – DAG 34,23+17,05 %
Tweevoudig – NACHT 21,35– 17,24 %
Uitsluitend nachtteller 21,35– 17,24 %

TotalEnergies – Online (variabel)

Prijs (eurocent) Verhouding
Enkelvoudig 32,57/
Tweevoudig – DAG36,80+12,98 %
Tweevoudig – NACHT 28,63-12,09 %
Uitsluitend nachtteller 28,06-13,84 %

>> Andere vergelijkbare aanbiedingen bekijken

De waarden in deze tabel zijn uitgedrukt in eurocent per kilowattuur (c€/kWh). Die verhouding vertegenwoordigt het prijsverschil tussen het enkelvoudige tarief en het tweevoudige tarief en uitsluitend nachttarief.

We zien dat het tarief voor de uitsluitend nachtteller bij de meeste leveranciers gelijk is aan het nachttarief van de tweevoudige meter. Dat is vrij logisch aangezien dit nachttarief het goedkoopst is. Daarnaast zien we ook nog het tarief van de enkelvoudige meter. Dat ligt lager dan het dagtarief (tweevoudige meter).

5.2. Vaststelling

Het verschil tussen de tarieven lijkt niet zo groot maar schijn bedriegt:

 • Het dagtarief van de tweevoudige meter is tot 14 procent hoger dan het tarief van de enkelvoudige meter;
 • Het nachttarief is tot 13 procent lager dan het tarief van de enkelvoudige meter;
 • Diezelfde vaststelling geldt ook voor uitsluitend nachttellers.

Besluit

Algemeen gesproken, kunnen we stellen dat mensen die alleen wonen en weinig energie verbruiken zich tevreden kunnen stellen met een enkelvoudige meter. Anderzijds heb je baat bij een tweevoudige meter als je ‘s avonds veel energie verbruikt. Heb je nog een analoge meter, dan kan je vrijwillig overstappen op een digitale meter en het tweevoudig tarief. Dat kost je 72,54 euro.

Heb je een digitale meter met enkelvoudig tarief, dan kan je die op afstand laten overzetten naar het tweevoudig tarief. Je betaalt daarvoor éénmalig 10,42€.

Om te weten vanaf welk verbruik het interessant is om over te gaan van een enkelvoudige naar een tweevoudige meter of omgekeerd, kun je ons bellen op het nummer 0800 37 447. Onze adviseurs staan voor je klaar van maandag tot vrijdag, van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.