Genoeg is genoeg! Is je laatste factuur voor elektriciteit of aardgas buitensporig hoog? Geen paniek, daar kunnen verschillende redenen voor zijn en er valt altijd een mouw aan te passen!

Overzicht

Je contract is net vernieuwd en nu blijkt dat het bedrag van je voorschotfacturen is verhoogd. Je bent pas van leverancier veranderd om minder geld uit te geven en toch betaal je meer voor je voorschotfacturen. Je wil daarom het bedrag van je voorschotfacturen aanpassen of wijzigen maar je weet niet hoe je daaraan moet beginnen. Je laatste regularisatiefactuur was buitensporig hoog. Onderstaand Q&A-lijstje zal je helpen wegwijs te geraken uit je tussentijdse en jaarlijkse facturen.

Wat is een voorschotfactuur?

Een voorschot is een gedeeltelijke betaling van een verschuldigd bedrag. In de elektriciteits- en aardgassector mag je de periodiciteit van die voorschotfacturen zelf bepalen. In principe betalen consumenten die voorschotten maandelijks maar je kunt er ook voor kiezen die om de twee of om de drie maanden te betalen, al naargelang de leverancier van stroom en aardgas die je via de energievergelijker hebt gekozen.

Hoe wordt het voorschotbedrag berekend?

Het voorschot wordt doorgaans berekend op basis van je verbruikshistoriek. Dat wordt afgelezen van je energiemeter en meegedeeld aan je leverancier via de distributienetwerkbeheerder (DNB) die in jouw gemeente actief is. Maar wie is overgestapt naar een andere leverancier, of in een woning is ingetrokken die net op het elektriciteits- en/of aardgasnet is aangesloten, heeft nog geen verbruikshistoriek.

In die gevallen zal de leverancier uitgaan van het verbruik dat jij hem bij je aanmelding hebt meegedeeld, of van de grootte van je woning, je energiegebruik en het aantal personen binnen het huishouden. Vervolgens zal de leverancier je jaarlijkse factuur voor stroom en/of aardgas inschatten op basis van dat verbruik, om zo het voorschotbedrag te berekenen

Rekenmachientje met muntstukjes ernaast

De voorschotfacturen worden opgemaakt op basis van je verbruik van het voorgaande jaar.

Stijgen mijn tussentijdse facturen zodra het veel kouder wordt?

Ook de seizoenstemperaturen worden in aanmerking genomen om het bedrag van je voorschotfacturen te bepalen. Maar na een bijzonder strenge winter waarin je meer elektriciteit- en/of aardgas hebt verbruikt, zal de leverancier die voorschotten het daaropvolgende jaar niet noodzakelijk verhogen.

NB : de berekeningsmethodes van de verschillende leveranciers zijn niet altijd dezelfde, het kan dan ook gebeuren dat je voorschotfacturen iets hoger uitvallen nadat je bent overgestapt, ook al blijft je verbruik hetzelfde. Wil je meer informatie, dan kun je steeds terecht bij een van onze medewerkers op het nummer 0800 37 447.

Hoe wordt mijn jaarlijkse factuur berekend?

Voor de jaarlijkse afrekening komt je distributienetwerkbeheerder je meterstanden opnemen, die hij vervolgens doorgeeft aan de leverancier. Op basis van die cijfers kan je leverancier je exacte elektriciteits– en/of aardgasverbruik van dat jaar bepalen. Hij zal je dan ook meedelen of je een bedrag teruggestort krijgt (je hebt minder verbruikt dan verwacht), of indien je nog moet bijbetalen (je hebt meer verbruikt dan verwacht). Dit heet een regularisatie.

Is mijn voorschotfactuur altijd dezelfde, ongeacht het seizoen?

Het voorschotbedrag blijft het hele jaar door hetzelfde, ongeacht de duur van je contract en de bijzondere bepalingen erin. Dus ook wie voor een variabel tarief kiest, zal maandelijks hetzelfde bedrag betalen.

Waarom is mijn voorschotbedrag gestegen?

Dit gebeurt meestal in de twee volgende gevallen:
Bliksem

  1. Loopt je contract ten einde en wordt dit stilzwijgend verlengd, dan geldt er een nieuwe tariefkaart. Of ook wanneer je je vorige energiecontract hebt beëindigd en je er een nieuw afsluit. Die nieuwe tarieven hebben vaak een impact op je volgende voorschotbedragen en ook op de eindafrekening. Elk jaar kun je dus best om zeker te zijn dat je van de scherpste energieprijzen op de markt geniet.
  2. Een aantal bedragen op je factuur is niet door je leverancier bepaald. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor distributie en transport, die jaarlijks kunnen wijzigen. De leverancier moet die kosten dus doorrekenen op je voorschotfacturen, ook al staat dit volledig los van je tariefformule. Dit verklaart waarom de voorschotfacturen soms kunnen stijgen.

Of ook als je de periodiciteit van je facturatie wijzigt, zal het op de factuur vermelde bedrag uiteraard anders zijn. Al naargelang je om de maand of om de drie maanden betaalt, zal je niet hetzelfde bedrag in één keer moeten ophoesten.

Hoe kan ik het voorschotbedrag wijzigen als ik het verbruik onderschat of overschat heb?

Ook al zijn de voorschotbedragen nog zo goed afgestemd op je verbruik, toch kan het altijd zijn dat je wil inspelen op bepaalde veranderingen (een persoon meer of minder in het huishouden, installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, isolatie van je huis, aankoop van apparaten die veel energie verbruiken…). Je mag de leverancier altijd vragen die voorschotbedragen aan te passen. Bij de meeste leveranciers kan je ook de periodiciteit van de voorschotfacturen aanpassen (maandelijks, twee- of driemaandelijks).

Meestal kun je dat gewoon telefonisch of online regelen. In onderstaand overzicht vind je voor elke leverancier de makkelijkste manier om het voorschotbedrag te wijzigen.

Mocht je, na aanpassing van je voorschotbedragen, nog altijd vinden dat je te veel betaalt, dan is het misschien wel aangewezen de prijzen van elektriciteit en aardgas te vergelijken, en voor een leverancier te kiezen die scherpere prijzen hanteert.

Hoe vraag ik mijn leverancier om mijn maandelijkse voorschotbedragen aan te passen?

Engie Electrabel

Luminus

Lampiris

Eneco

  • Dienst ENECO : 0800/15.532

Essent

Mega

Poweo

  • Klantendienst: 0800/291. 91

Eni

Octa+

Kan een hoge factuur te wijten zijn aan een fout?

Rood kruisIndien na controle blijkt dat het ongewoon hoge bedrag op je factuur niet te verklaren valt door een wijziging van je gebruiksgedrag, extra toestellen of een stijging van de kosten van gas of elektriciteit, dan kan het altijd zijn dat er een fout is gebeurd bij het opnemen van de meterstanden. Om te weten of dit al dan niet het geval is moet je de op je afrekeningsfactuur vermelde meterstand controleren. Is die niet correct? Dien dan een klacht in bij je leverancier met verzoek dit te corrigeren en een correcte factuur op te sturen. Zorg er wel voor dat je alvast het bedrag betaalt dat je niet betwist. Zo bewijs je dat je te goeder trouw handelt en vermijd je dat gas of stroom wordt afgesloten.

Foute informatie kan ook het gevolg zijn van een defecte meter. Opgelet, na het vervangen van een meter kan het opgegeven verbruik soms buitensporig lijken. Dit bewijst enkel dat de vorige defect was. Hou je toch met die mogelijkheid rekening, neem dan contact op met je DNB om te zeggen dat je twijfels hebt. Die zal dan een controlemeter komen plaatsen die samen met de huidige zal draaien. Deze interventie is betalend. Als achteraf blijkt dat er wel degelijk een probleem was, krijg je dat bedrag terugbetaald.

Mocht je tenslotte vaststellen dat je zonder aanwijsbare reden abnormaal veel verbruikt, ga dan ook na of je geen slachtoffer bent van een elektriciteitsdiefstal. Het is altijd mogelijk dat een andere verbruiker zich op je meter heeft aangesloten.

Reacties13