Sinds de vrijmaking van de hele Belgische energiemarkt in 2007 heeft de consument – die tot dan toe te maken had met slechts één contactpersoon, namelijk zijn intercommunale, en één producent, namelijk Electrabel – met een hele reeks nieuwe spelers te maken.

Van de distributienetbeheerder (DNB) tot de energieleverancier over de regulatoren en ombudsdiensten … Tot wie moet je je richten voor je elektriciteits- of gasaansluiting, een verandering van leverancier of om een klacht in te dienen in het geval van een verkeerd opgenomen meterstand? Volg de gids!

De producenten van gas en elektriciteit

De producenten wekken energie op die ze vervolgens verkopen aan de energieleveranciers.

In België wordt elektriciteit geproduceerd:

 • Door de kerncentrales en de gascentrales: we spreken dan van grijze energie uit een centrale opwekking;
 • Door windmolens, zonnepanelen of waterkrachtcentrales: we spreken dan van groene energie (of hernieuwbare energie) uit een decentrale opwekking.
Waar komt aardgas in België vandaan (2018)
Bron: Febeg

Wat aardgas betreft, dat tot voor kort werd ingevoerd uit Nederland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Rusland en landen die vloeibaar aardgas produceren (Qatar): sinds 2019, en naar aanleiding van de omschakeling van rijk gas naar arm gas, staat enkel nog Nederland in deze lijst.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking

De transmissienetbeheerders (TNB’s)

De transmissienetbeheerders (TNB’s) staan in voor het transport van gas en/of elektriciteit via de hoogspanningslijnen en hogedrukgasleidingen:

Als eindconsument kun je niet rechtstreeks contact opnemen met de TNB’s.

De distributienetbeheerders (DNB’s)

De distributienetbeheerders (DNB’s) brengen de elektriciteit en het aardgas van de hoogspannings/hogedruklijnen en -leidingen naar de lijnen en leidingen onder lage of middendruk/spanning en vervolgens naar jouw woning.

Ze onderhouden en ontwikkelen ook de infrastructuren (elektriciteitslijnen en gasleidingen). Bij welke DNB jij bent aangesloten, hangt af van je woonplaats:

 • In Vlaanderen is Fluvius de DNB die zich ontfermt over jouw toegang tot het net;
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heb je met Sibelga te maken;
 • Ores is de operator van de gas- en elektriciteitsnetten voor 197 Waalse gemeenten;
 • In veel gemeenten in de provincie Luik is Resa de verdeler van gas en elektriciteit.

Ontdek meteen wie jouw distributienetbeheerder (DNB) is.

Als eindconsument kun je in contact komen met je DNB zodra het om je teller voor gas of elektriciteit gaat. De DNB’s zijn immers bevoegd voor:

 • De opname van de meterstanden van je teller;
 • De opening en aansluiting van een nieuwe teller;
 • Stroompannes;
 • De afsluiting van een bestaande teller;
 • Iedere vraag om informatie over je meternummer of je EAN-code;
 • Iedere vraag om informatie over je meterstanden en je verbruik;
 • De plaatsing van een budgetmeter;
 • Storingen of kritieke situaties op het net;

De energieleveranciers

De energieleveranciers kopen de elektriciteit en/of het gas (groothandel) bij de energieproducenten aan en verkopen die door (kleinhandel) aan de Belgische huishoudens.

Wist je dit al? Sinds de vrijmaking van de markt in 2007 in Wallonië kun je wanneer je maar wilt van leverancier veranderen (en sinds september 2012 ook kosteloos)! Bespaar meteen op je energiefactuur door de verschillende prijzen van de leveranciers te vergelijken.

Dankzij Energie-Vergelijker.be profiteer je van promoties, kortingen en exclusieve voordelen!
Nu gratis vergelijken Ik bespaar tot 275 euro

Als eindconsument kun je in contact komen met je leverancier zodra het om je energiefactuur gaat. Je leverancier van gas en/of elektriciteit bepaalt immers de prijzen per kWh die zullen bepalen wat jij betaalt voor je verbruik.

De regulatoren

De (federale en regionale) regulatoren zien toe op de goede werking van de elektriciteits- en gasmarkten.

Ze controleren de spelers op de markt (door vooral de transmissietarieven van Elia en Fluxys goed te keuren), adviseren de overheid en waken over de naleving van de belangen van de Belgische consument.

De bemiddelaars

In het geval van een conflict met je distributienetbeheerder (DNB) en/of je energieleverancier kun je in België rekenen op twee ombudsdiensten voor hulp bij het indienen van een klacht:

Tot wie moet je je richten?

Als je het volgende wilt doen:


Bronnen: