Hoe maak je een schatting of nauwkeurige berekening van je gasverbruik? Heel eenvoudig, door goed je meter af te lezen en de juiste elementen te analyseren. Bedoeling: anticiperen op je factuur.

Overzicht

De verwarmingskosten zijn een belangrijke post op de totale energiefactuur van de Belgische huishoudens. Tijdens de winter weten consumenten die zich op aardgas verwarmen dat deze periode duur zal uitvallen. Gelukkig bestaan er heel wat trucjes om het gasverbruik te beperken. Maar om je budget te kunnen beheersen moet je het eerst kunnen berekenen. Gebruik je aardgas enkel voor de keuken of voor het sanitair warm water? Wees gerust, je aardgasverbruik inschatten is sowieso een nuttige oefening!

1. Neem de stand van je aardgasmeter op en zet de m³ om in kWh

De stand van de gasmeter aflezen.Je aardgasverbruik achterhalen doe je in twee stappen. De eerste is het opnemen van je energiemeterstand. Heel eenvoudig, je berekent gewoon het verschil tussen de huidige stand en die van de vorige periode. Dit is trouwens ook wat je distributienetwerkbeheerder (DNB) jaarlijks doet.

Om je uitgaven beter onder controle te houden, hou je die meterstanden best regelmatig bij, om de maand bijvoorbeeld. Zodra je merkt dat je meer aardgas verbruikt kun je dan bijsturen. Verwarm je op gas, wees dan niet verbaasd dat je verbruik tijdens de wintermaanden fors de hoogte ingaat.

Opgelet, een aardgasmeter meet de geleverde kubieke meter (m³), dus niet de effectief verbruikte hoeveelheid energie. Om die te achterhalen, komen we bij tweede stap, het omzetten van de m³ in kWh (kilowattuur). Hier vermenigvuldig je het verschil tussen de twee indexen met 10, of de gemiddelde waarde van de gasenergieverhouding (1 m³ = 10,3 kWh).

Voorbeeld:

 • Meterstand op 5 januari 2018: 24 000 m³
 • Meterstand op 5 januari 2017: 22 000 m³
 1. Jaarlijks verbruik: 24 000 – 22 000 = 2 000 m³
 2. Hoeveelheid energie: 2 000 x 10 = 20 000 kWh

Op basis van het aantal verbruikte kWh zal je aardgasleverancier je jaarlijkse factuur kunnen opmaken. Hij hoeft dit cijfer enkel te vermenigvuldigen met de aardgaskost die in je energiecontract vermeld staat.

2. Je gasverbruik inschatten op basis van nauwkeurige criteria

Op basis van je aardgasmeterstand kom je te weten hoeveel energie je effectief hebt verbruikt. Maar wat doe je als jij niet op die manier tewerk kunt gaan? Stel, je hebt je huis net op het aardgasnet aangesloten. In dit geval kun je niet anders dan je verbruik inschatten.

Bij de berekening van je aardgasverbruik wordt met verschillende elementen rekening gehouden:Aardgasverbruik van een huishouden van vier personen.

 • de bewoonbare oppervlakte van je woning;
 • manier waarop je gas gebruikt: wie aardgas gebruikt als brandstof voor de verwarming en voor de productie van sanitair warm water zal er meer verbruiken dan iemand die enkel gas gebruikt om te koken;
 • het aantal bewoners in de woning;
 • de levenswijze van de leden van het huishouden: iemand die de hele dag thuis is zal meer verbruiken dan iemand die regelmatig afwezig is;
 • de eventuele aanwezigheid van een bijzetverwarming: een huishouden dat aardgas gebruikt voor de verwarming maar daarnaast ook een hout- of pelletkachel, of een elektrische radiator, zal zijn aardgasfactuur uiteraard doen dalen.
 • de isolatie van je huis of appartement.

Je aardgasverbruik is dus afhankelijk van de kenmerken van je woning maar ook van je consumentenprofiel, waardoor het moeilijk in te schatten valt. Om je daarbij te helpen, kun je online gratis simulaties doen. Wie wil kan ook beroep doen op één van onze adviseurs op het nummer 0800 37 447. Die zal je gasverbruik kunnen berekenen en het voordeligste gasaanbod in je situatie aan te bieden.

3. Je verbruik beoordelen in functie van het gemiddelde aardgasverbruik in België

Net zoals voor stroom kun je ook je aardgasverbruik makkelijk inschatten, zonder dat er daarbij zware berekeningen aan te pas komen. Je hoeft daarvoor enkel af te gaan op het gemiddelde verbruik van een Belgisch huishouden, in functie van de grootte van het huishouden en van de manier waarop het aardgas gebruikt. Een nauwkeurig resultaat zal dat niet opleveren, toch blijft het een nuttige oefening om alvast een idee te krijgen.

En om een onderschatting of overschatting uit te sluiten, kun je op geregelde tijdstippen steeds de stand van je aardgasmeter opnemen. Na enkele maanden moet dan in principe een eventuele foutmarge blijken. Je hebt dan nog tijd genoeg om je voorschotbedrag bij je aardgasleverancier naar boven of naar beneden aan te passen.

Gemiddeld aardgasverbruik in België* 
Type klant Gebruik van aardgas Jaarlijks verbruik in kWh
Kleine consument Koken en warm water 2 326 kWh
Grote consument Koken en warm water 4 652 kWh
Kleine consument Koken, warm water en centrale verwarming 23 260 kWh**
Grote consument Koken, warm water en centrale verwarming 34 890 kWh

*Referentieverbruik op basis van de gegevens van de CWaPE, de Waalse energieregulator, en gebruikt in het geval van een simulatie zonder dat het gasverbruik bekend is.

**Ter informatie, een verbruik van 23 260 kWh komt overeen met het verbruik van een residentiële typeklant (huishouden van drie personen).

4. Ga af op het aardgasverbruik van de vorige bewoner

Je bent net ingetrokken in een huis of appartement die door iemand anders was bewoond? Vraag de vorige bewoner hoeveel aardgas hij verbruikte, om alvast een eerste idee van je factuurbedrag te krijgen. Vraag hem ook hoeveel hij de vorige jaren heeft verbruikt, om een gemiddelde te berekenen en dus al te grote verschillen in verbruik te vermijden.

Weet de vorige bewoner niet hoeveel gas hij heeft verbruikt, vraag hem dan naar het bedrag van zijn maandelijks voorschot en vermenigvuldig dat met 12 en vervolgens met 20. Zo krijg je een resultaat in kWh. Dit levert evenwel enkel een zeer onnauwkeurige schatting op omdat het voorschotbedrag afhankelijk is van de leverancier en van de afgesloten overeenkomst. Het kan bovendien ook zijn dat het voorschotbedrag niet aan het reële verbruik van de persoon is aangepast.

Het mag dus duidelijk zijn dat het hier om een weliswaar eenvoudige en snelle, maar verre van nauwkeurige methode gaat. De vorige huurder of eigenaar houdt er immers misschien verbruiksgewoonten op na, die sterk van de jouwe verschillen. Zo is hij bijvoorbeeld alleenstaand en heb jij een kroostrijk gezin. Pas dus zeker het aantal kilowattuur aan want onderschatting bij het verbruik kan voor een gepeperde jaarlijkse afrekening zorgen. Dit is logisch, die laatste (ook wel regularisatiefactuur genaamd) is zoals bekend gebaseerd op je reële aardgasverbruik.

Wat doe je als je je verbruik hebt onderschat?

Persoon die geschokt is door het bedrag van zijn aardgasfactuur.Bij het zien van je energiefactuur was je misschien wel onaangenaam verrast: het bedrag op je regularisatiefactuur was zeer hoog. Daar zijn twee mogelijke verklaringen voor:

 1. Je hebt om een aantal redenen (koudere en langere winter, gezinsuitbreiding, hogere temperatuur in je woning) meer aardgas verbruikt dan het jaar daarvoor.
 2. Mogelijks heb je zelf of heeft je energieleverancier, bij het afsluiten van je leveringsovereenkomst, je aardgasverbruik onderschat.

In die gevallen zit er niets anders op dan je factuur te betalen. Doe je dit niet, dan kan de leverancier de gaskraan dichtdraaien. Je kunt je leverancier wel vragen om in schijven te mogen betalen (ook wel afbetalingsplan genoemd). Zo betaal je je aardgasfactuur op jouw tempo.

Voor het daaropvolgende jaar zal de leverancier dan het voorschotbedrag aanpassen, rekening houdend met het extra verbruik. De tussentijdse facturen zullen dan wel hoger zijn maar je zult tenminste niet meer voor onaangename verrassingen komen te staan. Dit gaat echter alleen op, zolang je deze keer je verbruik strikt opvolgt.

Opgelet: een abnormaal hoge aardgasfactuur kan ook te wijten zijn aan een slecht werkende meter. Dit komt eerder zelden voor maar je kunt het toch beter met je DNB bespreken. Andere mogelijke oorzaken zijn een lek in een aardgasaanvoerleiding (fornuis, boiler, enz.) of een slecht werkende ketel. Dit laatste is meestal het gevolg van een slecht (of helemaal niet) uitgevoerd onderhoud van de gasketel of van een slechte afstelling ervan. Denk er dus aan regelmatig je installaties te laten nazien, niet alleen in het belang van je portefeuille maar ook van je eigen veiligheid.

Hoe beperk je je gasverbruik?

In een woning gebruik je aardgas voor drie gebruiksposten:

 1. verwarming;
 2. productie van sanitaire warm water;
 3. koken.

Je kunt m.a.w. op een aantal posten ingrijpen om minder aardgas te verbruiken. Voor de verwarming kun je bijvoorbeeld je woning beter isoleren, de temperatuur een graadje lager zetten en een zuinige verwarmingsinstallatie aanschaffen. Wat het warm water betreft neem je beter een douche dan een bad en stel je de temperatuur van je boiler op gas in tussen de 55 en 60 °C. Hoger is nutteloos, deze temperatuur is immers ruim voldoende om de eventuele verspreiding van bacteriën en microben te beletten. En denk er tenslotte aan om slim te koken! Zet tijdens het koken dus een deksel op je potten. Om te vermijden dat je te veel aardgas verbruikt en om geld te besparen moet je regelmatig de branders van je fornuis schoonmaken.

Wil je nog meer tips om je aardgasfactuur te doen dalen of om de scherpste prijs voor gas te vinden? Bel dan gratis onze adviseurs op het nummer 0800 37 447, ze zullen je oplossingen aanreiken die op maat van jouw persoonlijke situatie zijn afgestemd.

Reacties2