Het loont om je te verdiepen in het overzicht van het aardgastarief op je factuur. Waarom? Omdat je een overzicht krijgt van alle bedragen die samen je rekening bepalen. Je kunt dus nagaan welke kosten je het diepst in de buidel doen tasten! Benieuwd naar het resultaat?

Overzicht

Als je aardgas gebruikt om te verwarmen, te koken of voor je sanitair warm water heb je ongetwijfeld eerst een leveringsvoorstel moeten afsluiten. Een eenvoudige en snelle stap waarvoor je toch moet kiezen uit de verschillende aardgasleveranciers die actief zijn op de Belgische markt.

Daar verloopt het vaak wat moeizaam want naast een kwaliteitsvolle klantendienst, zijn klanten doorgaans op zoek naar de laagste prijs voor een kilowattuur (kWh) aardgas. Maak daarom gebruik van een vergelijker die de verschillende energieleveranciers voor u op een rijtje zet. Het is echter wel zo dat het goedkoopste aanbod en een laag verbruik op het einde van de rit toch nog een hoge factuur oplevert. Verklaringen.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking

Onderdelen van de aardgasfactuur

Op de aardgasfactuur, de brandstof die het vroegere stadsgas heeft vervangen, staan drie grote onderdelen: de prijs per kWh voor gas, de netwerkkosten en de heffingen (btw). Als consument of verbruiker betaal je dus een vergoeding aan verschillende spelers op de aardgasmarkt. Het slechte nieuws? Sommige kosten moet je gewoon slikken.

Grafiek met het aandeel van de kosten posten van een aardgasfactuur

Verschillende onderdelen van een aardgasfactuur in Vlaanderen op 1 augustus 2017. Bron: CREG.

1. De energieprijs, of de prijs van aardgas

De energieleverancier bepaalt de prijs voor aardgas. Denk bijvoorbeeld aan Engie, Luminus, Eni, Lampiris of Essent die de aardgasmarkt in Vlaanderen domineren. Naast deze reuzen zijn er ook nog andere leveranciers zoals Antargaz, Energy People en Octa+ die hun plaats willen veroveren op de markt.

In de praktijk schommelt de aardgasprijs dus van bedrijf tot bedrijf maar ook van op basis van verschillende aanbiedingen. Om het meest interessante voorstel te vinden, moet je rekening houden met de twee belangrijkste prijsbepalers: het tarief per kilowattuur voor aardgas en de jaarlijkse bijdrage (of ook wel het gasabonnement genoemd). Het is belangrijk om rekening te houden met deze nuance aangezien de eenheidsprijs per kWh misschien wel heel laag kan zijn terwijl de bijdrage aan de hoge kant is. Afhankelijk van je gasverbruik kan je voordeel bij zo‘n aanbod uiteindelijk lelijk tegenvallen of zelfs wegvallen.

2. De netwerkkosten, ook wel de tarieven voor distributie en transport genoemd

Het tweede deel van je aardgasfactuur wordt bepaald door de netkosten. Zo heb je enerzijds de kosten voor de werking van Fluxys, de transportnetbeheerder (TNB) voor het hogedruknet. Hij is verantwoordelijk voor de toevoer van aardgas tot bij de industriële afnemers en tot bij de distributienetbeheerders (DNB). Deze laatste staan in voor de lagedruk- en middendrukgasleidingen die de verbinding vormen tussen de infrastructuur van Fluxys en de woningen.

Ter informatie vermelden we dat Fluxys en de verschillende DNB‘s hebben een monopolie op het grondgebied waarvoor zij zijn aangesteld. Dit wil zeggen heel België voor Fluxys en een afgebakend grondgebied voor elke DNB. Consumenten (netgebruikers) kunnen daardoor onmogelijk deze tarieven vermijden of op zoek gaan naar een andere netbeheerder in de hoop minder te moeten betalen. Weet je niet welke DNB actief is in je stad of gemeente? Maak gebruik van onze zoekmachine!

Dankzij Energie-Vergelijker.be profiteer je van promoties, kortingen en exclusieve voordelen !
Nu gratis vergelijken Ik bespaar tot 275 euro

3. Heffingen en belastingen van de bevoegde overheden

Bekijk even je factuur en je ziet meteen dat er verschillende heffingen zijn als het op energie aankomt. Zo is er bijvoorbeeld de btw, de energiebijdrage en de federale bijdrage. Daarbovenop komen ook nog de heffingen die door de Gewesten worden geïnd.

Deze laatste post op de factuur staat dus los van je aardgasleverancier. Aangezien hij je de factuur bezorgt, ontvangt hij de verschuldigde bedragen om deze op zijn beurt door te storten naar de betrokken instellingen.

Facturatie in kWh maar een meter in m³

Om je factuur op te stellen, baseert je leverancier zich op het aantal verbruikte kilowattuur. Dat is ook de reden waarom de tariefroosters van de leveranciers de aardgasprijzen in kWh weergeven. Op je aardgasmeter staat je verbruik echter in geleverde kubieke meter (m³). Hoe kunnen we dit verschil verklaren?

Gasmeter met het verbruik in kubieke meter (m3)

Het uitgangspunt is dat elk huishouden voor de effectief ontvangen energie betaalt en dus niet voor een hoeveelheid brandstof. Daarom moeten we de verbrandingswarmte, uitgedrukt in kWh, gebruiken die in een m³ aardgas aanwezig is. De DNB‘s berekenen dus een omrekeningskoers die kan verschillen afhankelijk van de volgende drie criteria:

  1. Samenstelling van het gas: deze verandert voortdurend, met name in functie van waar het aardgas werd ontgonnen. Dat verklaart waarom het arm gas, dat in België zal verdwijnen als er niet langer Nederlands gas wordt ingevoerd (2024) heeft een andere energiewaarde dan rijk gas.
  2. Hoogteligging van je gemeente: gas heeft minder energie op grotere hoogte omdat de luchtdruk daar lager is.
  3. Toevoerdruk: hoe hoger de druk, hoe groter ook de omzettingscoëfficiënt wordt.

Zodra de omrekeningscoëfficiënt bepaald is, wordt deze vermenigvuldigd met het gemeten gasverbruik op je meter. Je leverancier moet dit resultaat alleen nog vermenigvuldigen met de in je leveringscontract vermelde prijs per kilowattuur voor aardgas om je factuur op te maken. Ter informatie, de gemiddelde energiewaarde van 1 m3 aardgas komt overeen met 10 kWh.

Kies je best een variabel of een vast tarief voor aardgas?

Als je kiest voor een vast tarief kan je als klant rekenen op dezelfde vaste prijs voor aardgas gedurende de volledige looptijd van je contract. Het voordeel van deze formule ligt voor de hand: je geniet meer zekerheid en je facturen zijn makkelijk en eenvoudiger te vergelijken. Anderzijds heb je een variabel tarief dat regelmatig verandert, het volgt namelijk de evolutie van de marktprijzen.

Op dit moment werken de leveranciers met een driemaandelijkse indexering op basis van de opgelegde parameters. Vanaf januari 2018 zullen deze parameters worden opgeheven en gebeurt de indexering maandelijks. Dit nieuwe indexeringssysteem zal een vergelijking van de energieaanbiedingen dus wat ingewikkelder maken. Toch biedt aardgas een voordeel in vergelijking met elektriciteit: de prijzen van deze brandstof schommelen namelijk niet zo veel. Kiezen voor een aardgascontract met variabel tarief betekent dus niet automatisch dat je grote prijsstijgingen moet slikken.

Ongeacht het soort contract dat je kiest, blijft het van cruciaal belang om een doordachte keuze te maken voor je gasleverancier. Het gaat niet alleen om het meest voordelige tarief maar ook over een efficiënte klantendienst. Heb je hulp nodig om te ontdekken welke leverancier het best aansluit bij jouw criteria en gasverbruik? Aarzel dan niet en bel met een van onze adviseurs op het nummer 0800 37 447 of stuur een e-mail naar (info@energie-vergelijker.be).

Vergelijking van de gasprijzen in Vlaanderen en Wallonië

Welke aardgasleverancier is het goedkoopst? Kijk snel verder want hieronder vind je de steraanbieding tegen een vaste prijs van de vijf belangrijkste leveranciers.

Prijs voor aardgas (c€/kWh) in Vlaanderen en in Wallonië, incl. BTW – bijgewerkt in augustus 2020
Leverancier Naam van de aanbieding Kostprijs in kWh voor aardgas Bijdrage (€/jaar)
Engie Easy Fixed 2,92 39,99
Luminus Comfy Gas 2,49 48,40
Lampiris Top 2,36 69
Eneco Aardgas Vast 2,57 50
Essent Fixe 1 jaar 4,15 69,95

Vergelijking van de gasprijzen in Brussel

Natuurlijk kan je een goedkope gasleverancier vinden in Brussel! Je hoeft alleen maar de prijzen te vergelijken. Hieronder vind je de steraanbieding tegen een variabele prijs van de belangrijkste energieleveranciers.

Aardgasprijs (c€/kWh) in Brussel, incl. BTW – bijgewerkt in augustus 2020
Leverancier Naam van de aanbieding Kostprijs in kWh voor aardgas Bijdrage (€/jaar)
Engie Easy Variabel 2,5 42,35
Lampiris Tip 2,4 39,99
Octa+ Smart Variabel 1,83 75
Mega Easy Variabel 1,31 40

De evolutie van de gasprijs per kWh in België

Sinds 2007 is de energiemarkt voor heel België vrijgemaakt Is deze gebeurtenis veelbelovend, ervan uitgaande dat hierdoor de kosten voor elektriciteit en aardgas zullen dalen? Om deze vraag te beantwoorden heeft de CREG, de federale regulator, een onderzoek uitgevoerd over de evolutie van aardgasprijzen zoals die aan consumenten werd aangerekend. Uit de resultaten en ook in vergelijking met 2007, stelden we voor het onderdeel energie op de aardgasfactuur, gemiddeld een prijsdaling van 16% vast tegenover het einde van 2016.

Grafiek van de CREG met de evolutie van de aardgasprijzen van januari 2007 tot oktober 2016

Evolutie van de tarieven wat betreft energieaandeel, in € per MWh voor huishoudens*. Bron: “Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen”, CREG.

*T2 is een huishoudelijke klant.

Zal deze dalende trend zich ook verderzetten waar er wel nog sprake is van monopolies? Wat betreft het tarief voor het distributienet is het antwoord neen. De CREG heeft zelfs een gemiddelde stijging gekend van 34 % tussen 2007 en 2016. In Wallonië was dit het sterkst merkbaar (+ 69 %) met name door de stijging van de openbare dienstverplichtingen (ODV) en de verdere uitbouw van het netwerk. Dit is een hemelsbreed verschil met Vlaanderen waar de prijzen gemiddeld slechts 17 % omhoog gingen.

Ter informatie, zowel in Vlaanderen als in Wallonië worden de openbare dienstverplichtingen gebruikt om de installatie van budgetmeters en het beheer van beschermde klanten mogelijk te maken. Met dit verschil dat in het zuiden van het land de kosten voor de budgetmeters de lucht zijn ingegaan.

Meer algemeen beschouwd zonder onderscheid te maken tussen de factuurposten, is de totaalprijs voor aardgas met 2,5 % gestegen van januari 2007 tot december 2016.

Hoe kan je de gasfactuur goedkoper maken?

Zelfs met dalende prijzen is het belangrijk dat je minstens eenmaal per jaar een vergelijking maakt van de aardgasformules. Waarom? Omdat de promoties die voorbehouden zijn voor nieuwe klanten alleen gelden gedurende deze periode. Bovendien zijn het vaak deze acties die je grote besparingen kunnen opleveren.

Jaarlijks zeg je? Krijg je het al benauwd bij de gedachte alleen? Wees maar niet bezorgd: overstappen naar een andere aardgasleverancier duurt slechts enkele minuten en de nieuwe leverancier zal de nodige stappen voor jou ondernemen. Bovendien is het ook helemaal kosteloos! Klinkt dat te mooi om waar te zijn? Deel je twijfels met onze medewerkers die je graag verder helpen op het nummer 0800 37 447, telkens van 9 u. tot 12.30 u en van 13.30 u tot 17.30 u. Ze zullen je vragen beantwoorden en het nodige doen om te zorgen dat je torenhoge aardgasfacturen snel tot het verleden horen, beloofd!

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking
Reacties7