Sinds 2019 is een deel van de Belgische huishoudens aan het overstappen van arm gas (type L) naar rijk gas (type H). De operatie “omschakeling van L-gas naar H-gas” betreft 1,6 miljoen klanten en zal tegen eind 2024 afgerond zijn. 

Wat is de impact op de energiefactuur en op de gastoestellen van de Belgische gezinnen en ondernemingen? Alle antwoorden lees je in dit artikel!

Wat is het verschil tussen arm en rijk gas?

Sinds begin jaren 70 bestaan er in België twee soorten aardgas, die via afzonderlijke distributienetwerken worden aangevoerd:

  • Arm gas (of L-gas) is een laag-calorisch aardgas afkomstig uit het Nederlandse Groningen-Slochteren. Het bevat gemiddeld 10,3 kWh / m³;
  • Rijk gas (of H-gas) is een hoog-calorisch aardgas afkomstig uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Algerije, Duitsland, Qatar of Rusland. Het bevat gemiddeld 11,4 kWh / m³.

Arm en rijk gas hebben verschillende calorische waarden. De energetische waarde van arm gas ligt ongeveer 10% lager dan die van rijk gas. Met andere woorden betekent het dat bij de consumptie van 1 m³ arm gas 10% minder energie vrijkomt dan bij de verbranding van 1 m³ rijk gas.

Je hebt dus een groter volume arm gas nodig om te koken of je woning te verwarmen, terwijl rijk gas meer energie zal opwekken voor eenzelfde volume per vierkante meter.

Waarom verandert België van soort gas?

Nederland, waar België zijn arm gas vandaan haalt, heeft beslist de ontginning van aardgas in het aardgasveld van Slochteren, dat uitgeput geraakt, af te bouwen. Om de invoerlanden (Duitsland, Frankrijk en een derde van België) de kans te geven hun transportinfrastructuren en huishoudtoestellen op aardgas aan te passen, heeft de Nederlandse overheid een geleidelijk plan ingevoerd om de aardgaslevering af te bouwen.

Deze zogenaamde operatie “aardgasomschakeling”, of “L/H gasconversie”, begon in 2019 en moest aanvankelijk tot eind 2029 lopen, maar tegen eind 2024 zal de omschakeling waarschijnlijk al afgerond zijn. 500 000 Brusselse, 110 000 Waalse en één miljoen Vlaamse huishoudens zijn erdoor betroffen.

Rijk-gas-Arm-gas-Fluxys-Kaart

Fluxys (2020). Indicatief investeringsplan op 10 jaar Fluxys Belgium & Fluxys LNG 2020-2029.

Wie momenteel arm gas gebruikt, zal van zijn distributienetwerkbeheerder (DNB) en/of energieleverancier een brief ontvangen, met daarin de datum van de omschakeling en informatie over de te volgen procedure.

Dankzij Energie-Vergelijker.be profiteer je van promoties, kortingen en exclusieve voordelen!
Nu gratis vergelijken Ik bespaar tot 275 euro

Wie wil weten of zijn gemeente betroffen is door de L/H gasconversie hoeft enkel zijn postcode in te voeren op de website www.gasverandert.be/nl.

De omschakeling naar rijk gas in Brussel

In Brussel organiseert Sibelga de omschakeling naar rijk gas tussen 2020 en 2023. Hiervoor werd het Gewest in drie zones onderverdeeld. Elk jaar zal één van die zones in maand juni omschakelen van arm naar rijk gas.

Je wordt minstens 24 maanden op voorhand van die omschakeling verwittigd door een brief van Sibelga, die ook 3 maanden ervoor een herhalingsbrief zal sturen. Je wordt er ook op de hoogte van gebracht door je aardgasleverancier.

De omschakeling naar rijk gas in Vlaanderen

In Vlaanderen is de omschakeling al in 2018 gestart en het loopt tot eind 2024 (hoewel het aanvakelijk tot eind 2029 moest duren). Netbeheerder Fluvius organiseert de operatie, die grote delen van de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant betreft.

Fluvius brengt je 24 maanden op voorhand per brief op de hoogte van de omschakeling van arm naar rijk gas in je regio.

Wat is de impact van de omschakeling op mijn gastoestel?

In België werken alle sinds 1978 gecommercialiseerde gastoestellen (verwarmingsketels, boilers, fornuizen, kookvuren, convectors, schoorstenen, enz.) op beide types aardgas (op voorwaarde dat ze correct zijn afgesteld). In principe moeten enkel de toestellen van vóór 1978 worden vervangen. Is je aardgasmeter in orde, dan hoef je die ook niet te vervangen.

Opgelet: bepaalde condensatieketels zijn afgesteld om te voldoen aan de meest recente EPB-uitstootnormen. Die moeten dus worden aangepast. Denk er tenslotte aan dat als je een gastoestel niet tijdig vervangt, het als verouderd zal worden beschouwd.

Wil je zeker zijn, maak dan gebruik van het verplichte onderhoud van je aardgasketel (om de 2 jaar) om een specialist de compatibiliteit van je toestellen te laten checken. Ben je huurder, dan zijn de kosten voor rekening van de eigenaar van de woning.

Is mijn ketel, boiler of ander gastoestel compatibel met rijk gas? Zijn er aanpassingen?

Arm-gas-rijk-gas-omschakeling-compatibiliteit

Bron: ORES

3 soorten technici mogen je installaties en toestellen op aardgas controleren:

  • Technici erkend voor gasvormige brandstoffen;
  • Technici die in dienst zijn bij fabrikanten van gastoestellen;
  • De officiële door de fabrikanten van toestellen aangestelde distributeurs.

Op de website van Leefmilieu Brussel en van afdeling Omgeving van Vlaanderen kun je de lijst inkijken van:

Wat is impact van de omschakeling naar rijk gas op mijn energiefactuur?

De omschakeling van arm naar rijk gas zal geen enkele impact op je factuur hebben, omdat het bedrag ervan wordt berekend op basis van het aantal verbruikte kilowattuur en niet op basis van het geleverde volume aardgas (dit is de reden waarom het tarief in kWh en niet in m³ is uitgedrukt).

Zolang je dus je consumptiegedrag niet wijzigt zal de overstap van L- naar H-gas je energiefactuur niet doen stijgen.

>> De prijs van gas per m³ in België – hoeveel ben je kwijt in 2022?

Wil je van de beste tarieven genieten voor aardgas? Aarzel niet langer en vergeljik de aanbiedingen van de Belgische leveranciers!

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking