Vanaf volgend jaar stapt een deel van de Belgische huishoudens over van arm gas (type L) op rijk gas (type H). De operatie “omschakeling van L-gas naar H-gas” begint in 2019 en loopt tot eind 2029 voor 1,6 miljoen klanten. Wat is de impact op de energiefactuur en op de gastoestellen van de Belgische gezinnen en ondernemingen? Alle antwoorden lees je in dit artikel!

Wat is het verschil tussen rijk en arm gas.

Sinds begin van de jaren 70 bestaan er in België twee soorten aardgas, die via afzonderlijke distributienetwerken worden aangevoerd:

  • Arm gas (of L-gas) is een laag-calorisch aardgas afkomstig uit het Nederlandse Groningen-Slochteren. Het bevat gemiddeld 10,3 kWh / m³;
  • Rijk gas (of H-gas) is een hoog-calorisch aardgas afkomstig uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Algerije, Duitsland of ook Qatar. Het bevat gemiddeld 11,4 kWh / m³;

Arm en rijk gas hebben verschillende calorische waarden. De energetische waarde van arm gas ligt ongeveer 10% lager dan die van rijk gas. Dit betekent concreet dat bij de consumptie van 1m³ arm gas, 10% minder energie vrijkomt dan bij de verbranding van 1m³ rijk gas. Je hebt dus een groter volume arm gas nodig om te koken of je te verwarmen, terwijl rijk gas meer energie zal opwekken voor eenzelfde volume per vierkante meter.

Waarom schakelen we in België over van arm gas op rijk gas?

Nederland, waar België zijn arm gas vandaan haalt, heeft beslist de aardgasontginning in het aardgasveld van Slochteren, dat uitgeput geraakt, af te bouwen. Om de invoerders (Duitsland, Frankrijk en een derde van België) de kans te geven hun transportinfrastructuren en huishoudtoestellen op aardgas aan te passen, heeft de Nederlandse overheid een geleidelijk plan ingevoerd om de aardgasleveringen af te bouwen.

Deze zogenaamde operatie “aardgasomschakeling”, of “L/H gasconversie” begint in 2019 en duurt tot 2030. 500 000 Brusselse, 110 000 Waalse en één miljoen Vlaamse huishoudens zijn erdoor betroffen.

Stappen in de omschakeling van arm naar rijk gas

Wie momenteel arm gas gebruikt, zal van zijn distributienetwerkbeheerder (DNB) en/of energieleverancier een brief ontvangen, met daarin de datum van de omschakeling en informatie over de te volgen procedure.

Découvrez vite les promotions exclusives des fournisseurs sur Comparateur-Énergie.be !
Je compare gratuitement Je réalise jusqu'à 225€ d'économies

Wie wil weten of zijn gemeente betroffen is door de L/H gasconversie hoeft enkel zijn postcode in te voeren op de website www.gasverandert.be/nl In Brussel organiseert Sibelga de omschakeling op rijk gas tussen 2020 en 2023. In Wallonië is RESA al in 2018 met deze omschakeling begonnen. Bij ORES gebeurt dit tussen 2019 en 2024.

Wat is de impact van de omschakeling op rijk gas op mijn gastoestellen?

In België werken alle sinds 1978 gecommercialiseerde gastoestellen (verwarmingsketels, boilers, fornuizen, kookvuren, convectors, schoorstenen, enz.) op beide types aardgas (op voorwaarde dat ze correct zijn afgesteld). In principe moeten enkel de toestellen van vóór 1978 worden vervangen. Is je aardgasmeter in orde, dan hoef je die niet te vervangen.

Opgelet: bepaalde condensatieketels zijn afgesteld om te voldoen aan de meest recente EPB-uitstootnormen. Die moeten dus worden aangepast. Denk er tenslotte aan dat als je een gastoestel niet tijdig vervangt, het als verouderd zal worden beschouwd.

Wil je zeker zijn, maak dan van het verplichte onderhoud van je aardgasketel (om de 3 jaar) gebruik om een specialist de compatibiliteit van je toestellen te laten checken. Ben je huurder, dan zijn de kosten voor rekening van de eigenaar van de woning.

Aardgasvervoersnet in België

3 soorten technici mogen je installaties en toestellen op aardgas controleren:

  • Technici erkend voor gasvormige brandstoffen;
  • Technici die in dienst zijn bij fabrikanten van gastoestellen;
  • De officiële door de fabrikanten van toestellen aangestelde distributeurs.

Op de website van Leefmilieu Brussel en van het Awac kun je de lijst inkijken van:

Wat is impact van de omschakeling naar rijk gas op mijn energiefactuur?

De omschakeling van arm naar rijk gas zal geen enkele impact op je factuur hebben, omdat het bedrag ervan is berekend op basis van het aantal verbruikte kilowattuur en niet op basis van het geleverde volume aardgas (dit is de reden waarom het tarief in kWh en niet in m³ is uitgedrukt). Zolang je dus je consumptiegedrag niet wijzigt zal de overstap van L- naar H-gas je energiefactuur niet doen stijgen.

Reacties2