Heb je net een nieuw energiecontract afgesloten? Dan zul je binnenkort waarschijnlijk je eerste voorschot voor je toekomstige verbruik moeten betalen. Maar hoe zit het nu precies met dat voorschot? Hoe wordt het berekend? Is het te hoog? Het team van Energie-Vergelijker.be beantwoordt al je vragen. Volg de gids!

voorschotfactuur infographics

Wat is een voorschotfactuur?

Wanneer je een contract met een nieuwe energieleverancier afsluit, zal die je regelmatig een voorschotfactuur sturen. Het gaat dan om voorschotten op je jaarlijks energieverbruik. Met andere woorden: je betaalt vooraf een schatting van wat je in de loop van het jaar zult verbruiken.

Wanneer krijg je een voorschotfactuur?

De voorschotten worden doorgaans maandelijks gefactureerd (je kunt echter kiezen voor een tweemaandelijkse en zelfs driemaandelijkse factuur). Want het zou niet echt netjes zijn om je in één keer je jaarlijkse verbruik van gas en elektriciteit te laten betalen! Vind je dit net een handigere manier om af te rekenen, check dan even bij je leverancier of je die optie hebt. Leveranciers geven vaak kortingen als je dit wel doet. Aan jou om te beslissen of je die uitgave wilt doen.

Hoeveel betaal je?

De som die je voor ieder voorschot moet betalen, is bovendien altijd dezelfde. Ze wordt eventueel aangepast bij ontvangst van de jaarlijkse afrekening van je energieverbruik. Als het totaal van je voorschotten op dat moment hoger blijkt te zijn dan je werkelijke verbruik zal je leverancier je het verschil terugbetalen. Hij kan je voorschotten voor het volgende jaar ook aanpassen aan de nieuwe gegevens. Als je verbruik je voorschot daarentegen overstijgt, dan zul jij het verschil moeten betalen.

Hoe wordt het voorschot berekend?

Iedere leverancier heeft zo zijn eigen methode om het voorschot te berekenen. Ze baseren zich wel allemaal op je verbruikshistoriek, rekening houdend met seizoensgebonden schommelingen.

>> Lees ook: Gaan mijn tussentijdse facturen stijgen als het heel koud is?

Hoe ontvangt de leverancier jouw verbruiksgegevens?

Alles gebeurt via de tussenpersonen. Concreet betekent dit dat de distributienetbeheerder (DNB) van je gemeente de stand van je energiemeter zal doorgeven aan je leverancier. Die laatste kan op basis daarvan dan een schatting van het verbruik voor het komende jaar opstellen.

Wat als er geen historiek van je energieverbruik is?

Als je verhuist naar een nieuwe woning die pas werd aangesloten op het elektriciteits- en/of gasnet en er dus geen verbruikshistoriek is, zal de leverancier zich moeten baseren op andere gegevens, zoals de grootte van de woning of het aantal leden dat je huishouden telt.

Wat als je een variabel tarief hebt?

Je voorschotfacturen zullen altijd vast blijven, ook als je koos voor een energiecontract met een variabel tarief. Als je voor deze optie kiest, houden de energieleveranciers rekening met de speculaties op de energieprijs om het bedrag van je voorschot te schatten. Dat betekent dat als je verbruik werd geschat en de prijs van elektriciteit of gas plots naar beneden duikt, je een gulle terugbetaling kunt krijgen!

Je voorschot klopt niet, wat nu?

Zoals we al uitlegden, is het voorschot niet meer dan een schatting. Het zou dus kunnen dat je werkelijke verbruik hoger of lager is. Als je het verschil te groot vindt, kun je contact opnemen met je leverancier om het bedrag van het voorschot te laten aanpassen. Lijkt het voorschot je na die aanpassing nog te hoog? Aarzel dan niet om de prijzen te vergelijken met die van andere leveranciers van gas en elektriciteit. In het ergste geval kun je bij je leverancier of de ombudsdienst een klacht indienen over de te hoge factuur.

>> Lees ook: Waarom zijn mijn voorschotten gestegen?

Voorschotfactuur: een voorbeeld

Benieuwd hoe zo’n voorschotfactuur eruit ziet? Hieronder vind je enkele voorbeelden:

Voorschotfactuur: voorbeeld voor Elegant

Voorschotfactuur: voorbeeld voor Eneco

Voorschotfactuur: voorbeeld voor Engie

Voorschotfactuur: voorbeeld voor Engie

Weet je niet helemaal hoe je een energiefactuur leest en begrijpt, bekijk dan het artikel dat we daarover schreven.

Vragen?

Het team van Energie-Vergelijker.be staat telefonisch (0800 37 447) voor je klaar als je nog met vragen over het voorschotsysteem in het algemeen zit. Je kunt ons ook vragen je gratis terug te bellen. Onze adviseurs helpen je heel graag met een beter beheer van je energiecontracten! Meer specifieke vragen over de berekening van je voorschot? Richt je dan rechtstreeks tot je leverancier.


>> Lees ook: Hoe verklaar je een energiefactuur met ongerechtvaardigde bedragen?

Reageren!