De jongste jaren is het aanbod van elektriciteits- en gascontracten voor particulieren in Brussel gesmolten als sneeuw voor de zon. Denk maar aan de terugtrekking van Luminus uit de Brusselse markt in 2018. Deze beslissing van de op een na grootste Belgische aanbieder was een zware klap voor de diversiteit van het aanbod in het tweetalige gebied.

Wat is de stand van zaken in 2022? Uit welke energieleveranciers kunnen consumenten in Brussel nog kiezen? Energie-Vergelijker.be vat het graag voor je samen.

Welke energieleverancier past het beste bij jou? Maak een vergelijking om het antwoord te vinden!

Lijst van elektriciteits- en gasleveranciers in het Brussels Gewest

Nog slechts een handvol onvermoeibare leveranciers biedt zijn producten en diensten aan de Brusselaars aan. Hoewel er nu nog maar twee zijn, laten ze hun klanten niet in de steek. Ontdek welke elektriciteis- en gasleveranciers nog steeds concurrentiële formules aanbieden in de hoofdstad, terwijl andere zich hebben teruggetrokken.

Engie-energieleverancier

ENGIE (voorheen Electrabel), de historische leverancier

ENGIE is een leverancier die geen introductie meer behoeft. Het voormalige Electrabel is de Belgische marktleider en biedt een brede waaier aan energiecontracten op maat van ieders behoeften. Die contracten kunnen bovendien worden aangevuld met bijkomende oplossingen, zoals een intelligente thermostaat (Boxx). Maar biedt de Belgische energiereus ook de beste diensten aan de beste prijzen? Dat hangt af van je verbruikspatroon. Een vergelijking met andere energieleveranciers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dringt zich op alvorens je een beslissing neemt.

totalenergies

TotalEnergies, een leverancier met een stralende toekomst

Als er een leverancier heeft geprofiteerd van Luminus’ terugtrekking, dan is het wel TotalEnergies (het vroegere Lampiris). TotalEnergies, derde in termen van marktaandeel op het nationale podium, klom zo op naar de tweede plaats in het Brusselse Gewest.

Ter herinnering: Lampiris werd in 2016 opgenomen in de Franse oliegroep Total, maar het is pas sinds 1 februari 2022 dat de Franse reus alle activiteiten van de Luikse leverancier heeft overgenomen. De overname ging gelukkig niet ten koste van de lokale en ecologische waarden van het vroegere Lampiris. Bovendien biedt TotalEnergies regelmatig promoties aan op zijn energiecontracten. Die promoties zijn weliswaar tijdelijk, maar weten vaak te verleiden. Zodra ze afgelopen zijn, doet de consument er echter goed aan zijn tarieven opnieuw te vergelijken om de beste prijzen te blijven genieten.

Waarom zijn er zo weinig leveranciers in de hoofdstad?

Al deze leveranciers bieden voordelige contracten aan. Toch stelt iedereen zich de vraag waarom er in Brussel slechts twee energieleveranciers voor residentiële klanten zijn, terwijl dat er in Vlaanderen en Wallonië twee tot drie maal zoveel zijn? Heeft de geboortestad van Audrey Hepburn dan zo weinig charme in de ogen van de andere spelers op de energiemarkt? Het is niet zozeer een kwestie van voorkeur dan wel van rentabiliteit. Veel leveranciers zijn terughoudend om een dergelijke risicovolle markt te bedienen en doen dat nog steeds liever niet.

>> De verschillende spelers in de energiesector: wie doet wat?

Een gebrek aan speelruimte tegen wanbetalers

De eerste reden die leveranciers ontmoedigt, schuilt in het systeem van klantenbescherming. In Brussel lopen de energieleveranciers namelijk aanzienlijke financiële risico’s wanneer een klant niet betaalt. Concreet is het voor een leverancier in het Brusselse Gewest veel moeilijker en duurder om de elektriciteit of het gas af te sluiten bij een wanbetaler dan elders in België.

Ten eerste bestaat het principe van de budgetmeter niet in Brussel. Indien een klant na aanmaningen en een ingebrekestelling nog steeds niet betaalt, kan de leverancier enkel aan Sibelga, de Brusselse distributienetbeheerder, vragen om een vermogensbegrenzer (2.300 watt) te installeren. Dat impliceert dat de leverancier aan klanten met een stroombegrenzer moet blijven leveren, ook als de klant zijn rekeningen nog steeds niet betaalt. Deze situatie kan zich niet voordoen met een budgetmeter, aangezien de klant dan enkel de energie kan verbruiken die hij op zijn herlaadkaart heeft geladen.

Ten tweede moet de leverancier, indien hij de levering wil beëindigen, systematisch langs een vrederechter gaan – en dat ten minste twee keer. De eerste keer behandelt de vrederechter de afsluiting, de tweede keer de betaling van de rekeningen. En zelfs als de rechter de leverancier in het gelijk stelt, kan het gebeuren dat de leverancier toch aan de klant moet blijven leveren, zoals we in het volgende punt zullen zien.

Geen ‘leverancier X’

Wanneer onomstotelijk is bewezen dat een niet-betalende afnemer in gebreke blijft, heeft de distributienetbeheerder in de drie gewesten het recht om zijn aansluiting af te sluiten.

Als een aansluiting om welke reden dan ook niet kan worden afgesloten, neemt de distributienetbeheerder in Vlaanderen en Wallonië de energielevering over van de basisleverancier. Er wordt dan gezegd dat de klant naar leverancier X overstapt, en dat hem de maximale marktprijs zal worden aangerekend.

In Brussel bestaat dat concept van ‘leverancier X’ niet. De aansluiting blijft onder de verantwoordelijkheid van de basisaanbieder vallen, ook al heeft de vrederechter toestemming gegeven voor de afsluiting. De kosten kunnen dus snel oplopen voor de leverancier die is belast met de levering aan deze aansluiting.

Sibelga met de vinger gewezen

Bovendien zijn de leveranciers gekant tegen de maatregelen die de verantwoordelijkheid van Sibelga, de Brusselse DNB minimaliseren. Ze uiten kritiek op het feit dat de DNB niet automatisch verplicht wordt om een sociale levering te voorzien, alsook op het factureringssysteem.

Het eerste impliceert dat Sibelga (in tegenstelling tot andere distributienetbeheerders in ons land) niet verplicht is de toegang tot energie voor kwetsbare verbruikers te garanderen. Als gevolg daarvan kopen veel huishoudens met energieproblemen hun energie bij gewone leveranciers tegen de volle prijs, waardoor het risico op wanbetaling toeneemt.

Het tweede punt heeft betrekking op het feit dat het in Brussel de leverancier en niet de distributienetbeheerder is die de afnemers kosten aanrekent voor het openen of sluiten van een aansluiting. Concreet factureert Sibelga de interventie aan de leverancier, die ze op zijn beurt moet doorrekenen aan de klant. Zo is de DNB altijd zeker van de betaling, maar is dat niet noodzakelijk het geval voor de leverancier.

Terugtrekking van Luminus uit Brussel en bezorgdheden van Brugel

Om die redenen hebben grote leveranciers zoals Eneco de Brusselse markt de rug toegekeerd. In 2018 leidde dat zelfs tot de terugtrekking van Luminus, de op een na grootste energieleverancier in België.

Die terugtrekking kwam de concurrenten ten goede, maar bracht ook aanzienlijke nadelen met zich mee. Door de Europese hoofdstad te verlaten, heeft de Belgische dochteronderneming van EDF namelijk veel klanten met betaalachterstand achter zich gelaten. Zij werden toegewezen aan de andere energieleveranciers die actief zijn in Brussel. Het hoeft geen betoog dat die laatste daar niet bepaald enthousiast over waren.

Naar aanleiding hiervan heeft de gewestelijke toezichthouder, Brugel, zijn bezorgdheid geuit in een rapport. Brugel vreest namelijk dat het gebrek aan concurrentie op de Brusselse residentiële markt tot hogere prijzen zal leiden, ten nadele van de reeds kwetsbare klanten. Dat zou de voordelen van de geliberaliseerde markt neutraliseren.

Welke energieleverancier past het beste bij jou? Maak een vergelijking om het antwoord te vinden!

Je leverancier kiezen met een energievergelijker

Gezien het beperkte aanbod is het voor consumenten des te belangrijker om aanbiedingen te vergelijken en te profiteren van promoties wanneer deze zich voordoen. Hoewel de keuze aan contracten beperkter is, kan je toch profiteren van concurrentiële aanbiedingen. Daartoe is cruciaal een energievergelijker te gebruiken, die de tariefkaarten van de leveranciers voortdurend bijwerkt. Dat is het geval voor Energie-Vergelijker.be, de eerste prijsvergelijker die door de CREG is gecertificeerd.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking

Wil je liever een energie-audit voordat je beslist? Neem dan gratis contact op met een van onze energieadviseurs op het nummer 0800 37 447 om je verbruik te inventariseren en je behoeften beter te begrijpen.