Sinds 2018 zijn de spelers op de energiemarkt en de verenigingen ter bestrijding van armoede samen vragende partij om een vereenvoudigde energiefactuur in te voeren in het belang van de consument. Ondertussen is dat een feit! Vanaf 1 januari 2022 wordt van leveranciers verwacht dat ze hun klanten een vereenvoudigde factuur sturen op één dubbelzijdig A4-blad. Wat staat daar dan op?

Veel Belgische consumenten begrijpen hun energiefactuur niet.

Voor miljoenen burgers, 41% van de totale bevolking om precies te zijn, blijft de energiefactuur een wazig en moeilijk te begrijpen document. Je leest het goed, bijna de helft van de Belgische consumenten, die zich veelal in een precaire situatie bevinden, geeft aan dat ze hun energiefactuur niet correct en volledig begrijpen. De oorzaak? Te veel informatie, die bovendien te complex is.

Als je de elektriciteits- of gasfactuur grondig bestudeert, merk je inderdaad al snel dat de gebruikte termen niet echt populair en dus niet voor iedereen toegankelijk zijn. Veel Belgen weten bijvoorbeeld niet welk tarief ze betalen, wat de verschillen zijn tussen voorschot-, regularisatie- of eindfacturen, of zelfs of ze recht hebben op een specifiek tarief zoals het sociaal tarief.

>> Lees ook: de onmisbare gids om je energiefactuur te begrijpen!

Wat zegt het koninklijk besluit over vereenvoudigde energiefacturen voor eindverbruikers?

In april 2021 steunde de energiecommissie van de Kamer een project teneinde energiefacturen voor residentiële klanten en KMO’s te vereenvoudigen. Dit koninklijk besluit trad in werking op 1 januari 2022.

Op basis van een publicatie uit 2018 van het Platform tegen Energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting, heeft de Energiecommissie met name besloten dat:

 • de vereenvoudigde energiefactuur maximum twee dubbelzijdige A4-bladen mag omvatten;
 • de essentiële informatie op de eerste pagina vermeld moet worden (te betalen bedrag en uiterste betaaldatum); alle aanvullende informatie op de achterkant en altijd in vereenvoudigde vorm vermeld moet worden;
 • de consument vrij kan kiezen hoe de factuur verzonden wordt. Als de consument die dus in gedrukte vorm wenst te ontvangen, zijn de energieleveranciers verplicht deze keuze zonder enige discussie te respecteren;
 • Als meer nieuwsgierige of goed geïnformeerde klanten meer informatie over hun energiefactuur willen, kunnen ze die vinden via hun online klantenzone. Deze informatie moet duidelijk vermeld worden op hun vereenvoudigde factuur.
Op de hoogte blijven van de energiemarkt? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Tank tal van goede advies om uw energiefacturen te verminderen.
Ik schrijf me in Onze beste tips elke maand!

De vereenvoudigde energiefactuur, die in 2018 al door de Koning Boudewijnstichting ter sprake gebracht werd

Zoals hierboven vermeld, volgt het koninklijk besluit op de publicatie uit 2018 door het Platform tegen Energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting.

De werkgroep die zich ontfermde over deze publicatie over het vereenvoudigen en begrijpen van energiefacturen, heeft hiertoe vijftien aanbevelingen geformuleerd:

 1. de informatie in aparte rubrieken hergroeperen;
 2. de belangrijkste informatie op de eerste pagina hergroeperen;
 3. het 100% online-aspect vermijden waar leveranciers de voorkeur aan geven, om consumenten in precaire situaties, die niet altijd toegang hebben tot deze tools, niet buiten te sluiten;
 4. een enkele factuur opstellen voor gas EN elektriciteit;
 5. de verschillende kostenposten vereenvoudigen;
 6. de te verrichten betalingen en, indien van toepassing, de lijst van uitstaande schulden in detail weergeven;
 7. de dienstverleningsinformatie (klantenservice, telefoonnummer, enz.) hergroeperen;
 8. de informatie hergroeperen die het vergelijken van prijzen en leveranciers vergemakkelijkt;
 9. een vooringevuld overschrijvingsformulier bijvoegen;
 10. duidelijk vermelden of het sociaal tarief al dan niet van toepassing is;
 11. aangeven of de op de factuur meegedeelde indexen reëel of geschat zijn;
 12. de contractvoorwaarden oplijsten: naam van het contract, toegepaste prijs, opnamemethode (van de enkel- of tweevoudige meter) ;
 13. het bedrag van de volgende voorschotfacturen vermelden;
 14. de sancties voor laattijdige of niet-betaling van facturen nader omschrijven;
 15. de inhoud van de factuur standaardiseren.

Deze aanbevelingen zijn dus, na meer dan twee jaar, door de regering gehoord en erkend.

Welke energieleverancier past het beste bij jou? Maak een vergelijking om het antwoord te vinden!

Wat betekent dit in de praktijk voor de factuur?

Zowel Eneco, Mega, Engie, Octa+ en Luminus werken nu met gestandaardiseerde facturen. Om je een idee te geven van de ‘voor en na’, vind je hieronder voorbeelden van facturen die dateren van vóór 1 januari 2022 en andere die na 1 januari 2022 verzonden werden.

Voorbeeld van een oude voorschotfactuur van Mega

Voorbeeld van een nieuwe voorschotfactuur van Mega

Zullen actieve consumenten binnenkort een sleutelrol gaan spelen?

Parallel aan dit koninklijk besluit voor vereenvoudigde energiefacturen keurde de federale regering onlangs een Europese richtlijn goed om ook de energietransitie te vereenvoudigen. Dankzij dit besluit kon de consument dus een belangrijke en centrale rol gaan spelen op vlak van energie.

De eerste wijziging in verband met deze richtlijn is de procedure voor het veranderen van leverancier. Dit proces zal versneld worden door de opzeggingstermijn te verkorten van een maand tot drie weken. Tegen 2026 zal deze termijn teruggebracht zijn tot slechts 24 uur.

Bovendien zal de massale komst van slimme meters en contracten met dynamische prijzen de centrale rol van de consument in de energiesector en in zijn vrije keuze van leverancier versterken.

Wist je dit? Contracten met dynamisch tarief, die momenteel alleen in Vlaanderen en bij Engie geldig zijn, rekenen de energie aan in functie van de schommelingen op de groothandelsmarkt. Elektriciteit wordt daarom per uur aangerekend op basis van de prijs die de leverancier ervoor betaalt. Dankzij dit nieuwe tariefsysteem kunnen klanten die goed op hun verbruik letten tot 15% besparen.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking