Terwijl 2021 getekend werd door de stijging van de elektriciteits- en gasprijzen, belooft 2022 heel wat veranderingen die de eindconsument ten goede komen. Energie-Vergelijker.be gaat na hoe de energiesector verder zal evolueren en blikt terug op de historische inflatie die we de voorbije maanden hebben gezien, zowel op de groothandelsmarkt als op residentieel niveau.


>> Lees het persbericht


In 2021 zijn de elektriciteits- en gasprijzen met bijna 1.000 euro gestegen

Volgens het maandoverzicht van de CREG, de federale energieregulator, is de gemiddelde factuur van de Belgische gezinnen tussen november 2020 en november 2021 met 452,12 euro gestegen voor elektriciteit en met 1776,19 euro voor gas. Dat komt neer op een totaal van 2.228,31 euro. Deze historische inflatie is te wijten aan de heropleving van de economische activiteiten na de lockdown, maar ook aan de afgenomen opslag van gas in Europa en aan de stijgende prijzen per ton CO₂.

Ook verschillen deze bedragen aanzienlijk van gewest tot gewest. Zo betalen Walen 272,39 euro meer voor hun gas dan Vlamingen en 180,61 euro meer dan Brusselaars. Op het gebied van elektriciteit zijn het de Brusselaars die de meest voordelige factuur genieten, want zij betalen 145,87 euro minder dan Walen en 64,37 euro minder dan Vlamingen. De verklaring voor dat fenomeen ligt voor de hand: de distributiekosten verschillen van gewest tot gewest.

Tot slot stegen de energieprijzen in België ook meer dan het gemiddelde van onze buurlanden: 2,4 procent tegen over 2,0 procent.

Een scharnierjaar voor de energieleveranciers

Dat consumenten een historische inflatie van de elektriciteits- en gasprijzen moeten slikken, komt omdat de leveranciers geen andere keuze hadden dan hun prijzen aan te passen. De groothandelsprijzen zijn namelijk drastisch gestegen en de leveranciers konden niet anders dan die stijging door te rekenen.

>> Stijgende energieprijzen op de groothandelsmarkt: volgt jouw factuur?

Om geen enkel risico te nemen en zichzelf te beschermen, hebben sommige leveranciers op zeker gespeeld door hun contracten met vaste prijzen en bepaalde van hun promoties tijdelijk stop te zetten.

Helaas volstonden die aanpassingen vaak niet, want eind 2021 werden verscheidene leveranciers failliet verklaard. Dat was onder meer het geval voor Vlaamse Energieleverancier, Energy2business en recenter Watz.

Vanaf 2022 komen er ingrijpende wijzigingen voor de eindconsument

In oktober 2021 heeft het budgettair akkoord van de federale regering verscheidene cruciale hervormingen voor de energiesector voorgesteld, waarvan de meeste op 1 januari 2022 zijn ingegaan:

  • Voor contracten met variabel tarief zijn leveranciers verplicht om de jaarlijkse vergoeding te factureren op basis van het aantal gepresteerde dagen. Dat betekent dat klanten die hun contract opzeggen voor de vervaldag niet langer de volledige vergoeding moeten betalen maar enkel het bedrag voor de periode waarin ze een abonnement hadden bij de leverancier.
  • De consument kan het bedrag van zijn maandelijkse voorschotten voortaan vrij bepalen. Leveranciers mogen dus – noch stilzwijgend, noch expliciet – voorschotten opleggen aan hun klanten. Om te vermijden dat consumenten fors moeten bijbetalen bij hun jaarlijkse afrekening, wordt echter nog steeds aanbevolen om het voorschotbedrag aan te passen volgens de schatting van het verbruik.
  • Slapende contracten mogen niet langer stilzwijgend worden verlengd. Leveranciers dienen hun klanten dus attent te maken op de vervaldatum van hun contract. Indien dat contract niet langer wordt aangeboden, moeten ze hun klanten de goedkoopste formule aanbieden.
  • De energiefactuur wordt vereenvoudigd op het hele grondgebied. Ze mag maximaal een A4-blad recto-verso lang zijn en de consument moet alle informatie met betrekking tot zijn verbruik en klantenprofiel gemakkelijk terugvinden op de eerste pagina.
  • Het sociaal tarief wordt tot maart 2022 uitgebreid naar gepensioneerden, eenoudergezinnen met financiële moeilijkheden en personen met een bruto jaarinkomen lager dan of gelijk aan 20.000 euro. Bovendien ontvangen alle begunstigden van het sociaal tarief een energiecheque ter waarde van 80 euro.
  • De OCMW’s bieden materiële hulp aan personen die niet van het sociale tarief kunnen genieten.
  • De federale bijdragen op de factuur worden vervangen door accijnzen, waardoor deze bijdrage met 30 euro per gezin daalt.
Quel fournisseur d'énergie vous convient le mieux ? Faites un comparatif pour le savoir !

De prijsstijgingen bestrijden met Energie-Vergelijker.be?

Energie-Vergelijker.be biedt consumenten de mogelijkheid om hun energiecontract te vergelijken met alle geactualiseerde tariefkaarten die op de Belgische markt worden aangeboden. Als eerste online vergelijkingsinstrument voor energieprijzen dat door de CREG werd goedgekeurd, zijn onze diensten gebruiksvriendelijk en intuïtief, en bieden we duidelijke, eerlijke, relevante en up-to-date informatie.

Op onze website kun je snel en gratis een nieuw energiecontract afsluiten, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de administratieve rompslomp. Onze adviseurs voeren de wijziging in jouw plaats door. Ben je niet vertrouwd met computertools? Neem dan van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur gratis contact op met onze adviseurs op het nummer 0800 37 369.

J'appelle un conseiller Gratuit et sans engagement

Ons team vergelijkt niet alleen de marktaanbiedingen maar staat ook tot je dienst om je uitgebreid advies te geven over energie. Gezien de huidige situatie adviseren we alle consumenten die voor juli 2021 een contract met vaste prijs hebben afgesloten om hun contract aan te houden tot aan de vervaldatum. Komt het contract echter op vervaldatum of gaat het om een variabel contract, dan doe je er nog steeds goed aan om je contract te vergelijken om zo de impact van de prijsstijgingen te beperken.

Dat bevestigt ook Maxime Beguin, CEO van Energie-Vergelijker.be: “De energiecrisis die we momenteel doormaken, is van een ongeziene grootorde. Dat heeft aanzienlijke gevolgen voor de Belgische gezinnen die hun tarief niet voor juni 2021 hebben kunnen blokkeren. Daarom is het cruciaal om ze uit te nodigen om hun tarief te vergelijken en zo de impact van de prijsstijgingen op hun factuur te beperken.” ».

Comparez maintenant les offres d’énergie et réduisez votre facture ! 225€ euros économisés en moyenne grâce à notre comparateur. Découvrez le montant de vos économies.
Je compare et j'économise Comparateur gratuit
Reageren!