De prijs per kWh is een van de sleutelposten op de elektriciteitsfactuur. Maar waarom is die zo belangrijk? Bestaan er verschillende soorten? De energievergelijker schept duidelijkheid.

Overzicht

Wie elektriciteitsverbruik zegt, zegt uiteraard energiebudget. Om dat te bepalen dien je niet enkel rekening te houden met je behoefte aan elektriciteit maar ook met de prijs van elektriciteit. Hoe lager de prijs, hoe minder je betaalt voor eenzelfde aantal kWh. Logisch. Daarnaast spelen echter nog andere elementen mee.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking

Waaruit bestaat een elektriciteitsfactuur?

Een elektriciteitsfactuur bestaat uit drie posten: de eigenlijke energieprijs, de kost voor transport en distributie en de belastingen en toeslagen. Zo krijg je de totale aan de consument aangerekende prijs van elektriciteit.

Grafiek van de CREG met daarop de vier onderdelen van een elektriciteitsfactuur (energie, bijdragen, netwerkkosten, BTW).

Posten van een elektriciteitsfactuur in Vlaanderen op 1 augustus 2017. Bron: CREG.

1. De energieprijs, of de prijs van elektriciteit

De leverancier mag zelf de energieprijs bepalen, o.a. in functie van de prijzen op de groothandelsmarkt. De prijs van elektriciteit kan dus verschillen tussen bedrijven onderling. Die omvat de prijs van elektriciteit per kWh en de bijdrage, ook wel jaarabonnement genoemd. Daarbij komen nog de door de leverancier gedragen kosten in het kader van zijn verplichting om groenestroomcertificaten, en in Vlaanderen, warmtekrachtcertificaten aan te kopen. Over het algemeen staat deze post op de factuur onder de benaming “Bijdrage voor hernieuwbare energie”, “Groenestroomkosten”, of soms ook “Warmtekrachtkosten”.

2. Transport- en distributiekosten

Via die post worden twee actoren op de energiemarkt vergoed : de elektriciteitsnetbeheerder (ENB), Elia, en de elektriciteitsdistributienetbeheerder (EDB), die actief is in de gemeente van de klant. De EDB is de voormalige “intercommunale”.

In tegenstelling tot de energieprijs liggen de transport- en distributiekosten vast en moeten ze door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas worden goedgekeurd (CREG). Tussen regio’s kunnen er wel verschillen zijn, in functie van de bevolkingsdichtheid bijvoorbeeld. Elektriciteitsdistributie zal immers altijd goedkoper zijn in een stad dan op het platteland.

3. Belastingen en toeslagen

Deze laatste post op de factuur heeft betrekking op de door de federale overheid en de gewesten bepaalde bedragen. De leverancier verstuurt de facturen. Hij int de verschuldigde bedragen maar stort die vervolgens volledig door aan de verschillende overheden.

De consument heeft dus maar een beperkte speelruimte aangezien hij enkel met de energieprijs kan spelen, de post die de leverancier vrij kan bepalen.

Dankzij Energie-Vergelijker.be profiteer je van promoties, kortingen en exclusieve voordelen !
Nu gratis vergelijken Ik bespaar tot 275 euro

Een verschillende prijs per kWh al naargelang het type elektriciteitsmeter

Bij het opstellen van zijn tariefplannen moet de elektriciteitsleverancier rekening houden met een technisch element: de elektriciteitsmeter. De drie belangrijkste modellen in België zijn de enkelvoudige en tweevoudige uurtariefmeter en de exclusief nachtmeter. Elk van die meters is gekoppeld aan een specifiek elektriciteitstarief, waarmee de consument energie kan besparen door er optimaal gebruik van te maken.

Dit is vooral waar voor de tweevoudige uurtariefmeter. Deze meter heeft twee telwerken. De ene komt overeen met het verbruik tijdens de piekuren (overdag, weekdagen) en de andere met het verbruik tijdens de daluren (nacht en weekends). Wat is de bedoeling? De consumenten ertoe aanzetten energie-intensieve apparaten tijdens de daluren te laten draaien om het tijdens de nacht in België geproduceerde overschot aan elektriciteit te gebruiken. Zo groeide het idee om klanten tijdens deze periode een voordeeltarief aan te bieden.

Maar voor wie daar niet van op de hoogte is, knelt net daar het schoentje. Het dagtarief in het tweevoudige systeem is immers hoger dan het tarief van het enkelvoudige systeem. De tarieven voor de exclusief nachtmeter, die door de meeste personen met een elektrische accumulatieverwarming wordt gebruikt, zijn over het algemeen dezelfde als die in de daluren van het dag/nachtsysteem. In het verleden was dit niet zo.

Twijfel je nog tussen een enkelvoudige en tweevoudige uurtariefmeter? Vooraleer je van elektriciteitsmeter verandert kun je best eerst je gewoonten nagaan en je elektriciteitsverbruik berekenen. Verbruik je weinig, dan kies je ongetwijfeld best voor een normaal tarief. Heb je nog twijfels over de teller die je wil plaatsen, bel ons dan op het nummer 0800 37 447 of stuur ons een e-mail: info@energie-vergelijker.be.

Wat is voordeliger: een vaste of variabele prijs voor elektriciteit?

De meeste energieleveranciers commercialiseren verschillende soorten contracten. Zo heb je als consument meestal de keuze tussen drie formules: groene stroom, 100% online of een klassieke formule. Een criterium valt daar niet onder, het type prijs per elektriciteit. Die kan vast of variabel zijn en beïnvloedt niet enkel de kost per kWh en die van de bijdrage maar ook de aan de klant toegekende waarborg.
Een variabele elektriciteitsprijs kan in de loop van het contract veranderen.

Een vast tarief garandeert dat de prijs per kWh tijdens de volledige duur van de energievoorzieningsovereenkomsten ongewijzigd blijft. In ruil voor deze zekerheid zal de jaarlijkse abonnementsprijs vaak duurder zijn. Een variabel tarief wordt elk trimester aangepast. Die stijging of daling krijg je als consument over het algemeen pas te zien bij ontvangst van je jaarlijkse afrekening. Het risico bestaat dat je bij een stijging een redelijk hoog bedrag moet opleggen.

Om al te zware energiefacturen te vermijden wordt in principe aangeraden te opteren voor een vast tarief voor elektriciteit en een variabel tarief voor aardgas. Aardgas is immers aan minder sterke prijsschommelingen onderhevig. Dit belet niet dat de aardgasprijs bij de ene leverancier interessanter is dan bij de andere.

Twee tips om het elektriciteitstarief op jouw maat te achterhalen

Het aantal elektriciteitsaanbiedingen op de markt is een echt kluwen geworden. In alle gewesten samen bestaan er niet minder dan 388 voor professionele en residentiële klanten! Het risico is dat je er lukraak een uitkiest maar oh wee je portefeuille. Want wil je echt geld besparen, dan hou je best rekening met je behoeften en sluit je in functie daarvan een contract af.

Het financiële aspect is evenwel niet het enige criterium dat bepaalt op welke elektriciteitsaanbieding je moet ingaan. Zo is het commerciële en milieubeleid van de leverancier net zo belangrijk want wie weet gaat dat wel volledig in tegen je eigen principes. Uitleg

1. Het juiste elektriciteitscontract kiezen

Wil je zo weinig mogelijk betalen, weet dan dat sommige tariefplannen beter bij je passen dan andere. Zo zijn er elektriciteitscontracten speciaal voor gezinnen, die hoge bijdrage betalen maar een lage prijs per kWh. Andere contracten zijn dan weer op maat van alleenstaanden die weinig verbruiken. Die koppelen een interessant jaarlijks abonnement aan een hoge elektriciteitsprijs.

Andere belangrijke criteria zijn bijvoorbeeld het type prijs (vast of variabel), de voorwaarden en de duur van het contract.

Heb je hulp nodig om de elektriciteitsaanbiedingen te vergelijken en te bepalen welke het best bij je profiel past? Dan kun je steeds bij een van onze medewerkers terecht op het nummer 0800 37 447, van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur, of via e-mail op volgend adres: info@energie-vergelijker.be.

2. De juiste energieleverancier kiezen

Twijfel je tussen de aanbiedingen van de verschillende energieleveranciers, dan kun je ook bij die laatste gaan aankloppen. Engie, Poweo, Octa+, MegaAlle hebben ze elektriciteit in de aanbieding maar daar houdt elke gelijkenis ook op. Om daaruit een keuze te maken kun je verschillende elementen in aanmerking nemen.

  • De bereikbaarheid en kwaliteit van de klantendienst;
  • De modaliteiten voor de betaling van facturen;
  • Promoties;
  • De gebruiksvriendelijkheid van de website (eenvoudig en efficiënt surfen, antwoorden op je behoeften en vragen als klant);
  • De aankoop- en investeringsstrategie van de leverancier: de meeste bedrijven verkopen groene stoom maar amper een paar ondersteunt ook daadwerkelijk de productie van hernieuwbare energie. Vaak beperken ze zich tot het aankopen van een garantie van oorsprong. Volgens een rangschikking van Greenpeace zijn enkele elektriciteitsleveranciers zoals Ecopower, Eneco en Energie 2030 daarop een uitzondering.

Je bent trouwens niet verplicht dezelfde leverancier voor gas en elektriciteit te nemen.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking

Energieprijzen vergelijken in Vlaanderen en Wallonië

Het is niet eenvoudig om één bedrijf de prijs van beste elektriciteitsleverancier  toe te kennen, alles hangt immers af van hun verschillende criteria. Wel mogelijk is te achterhalen wie de meest interessante prijs voor elektriciteit aanbiedt.

Hieronder vind je de steraanbieding tegen een vaste prijs van de vijf belangrijkste energieleveranciers in Vlaanderen en Wallonië.

Prijs voor elektriciteit (c€/kWh) in Vlaanderen en in Wallonië, incl. BTW – laatste update in oktober 2020
Leverancier Naam van de aanbieding Enkelvoudig Tweevoudig Exclusief nachtmeter Bijdrage (€/an)
Dag Nacht
Engie Easy Vast 8,85 10,19 7,58 7,58 54,49
Luminus Comfy Green 6,81 7,88 5,27 5,27 72,60
Lampiris Top 6,51 7,76 5,45 5,49 69
Eneco Zon & Wind Vast 7,78 9,05 6,7 6,7 50
Essent Vast Groen 1 jaar 11,2 12,67 10,12 10,12 69,95

Benieuwd wat het goedkoopste elektriciteitsaanbod op de markt is? Gebruik dan onze door de CREG gecertificeerde vergelijker van prijzen van gas- en elektriciteitsleveranciers!

Energieprijzen vergelijken in Brussel

Is er tussen alle belangrijke spelers op de energiemarkt één elektriciteitsleverancier die eruit springt?

Hieronder vind je de steraanbieding tegen een variabele prijs van de vijf belangrijkste energieleveranciers in Brussel.

Prijs voor elektriciteit (c€/kWh) in Brussel, incl. BTW – laatste update in oktober 2020
Leverancier Naam van de aanbieding Enkelvoudig Tweevoudig Exclusief nachtmeter Bijdrage (€/an)
Dag Nacht
Engie Easy Variabel 7,3 8,92 5,5 5,5 60,50
Lampiris Tip 8,51 9,56 7,56 7,58 39,99
Octa+ Activ+ Variabel 6,17 6,58 5,61 5,61 50
Mega Easy Variabel 5,39 6,45 4,65 4,65 40

De evolutie van de prijs per kWh in België

In België is de energiemarkt volledig vrijgemaakt in 2007. De consument moest daar wel bij varen maar die verwachtingen zijn niet helemaal ingelost. Volgens de CREG is de totale elektriciteitsfactuur van een particulier tussen 2007 en 2016 gemiddeld met 69,51% gestegen.

Een fenomeen dat o.a. te verklaren valt door de stijging van de bijdragen voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkosten, de transport- en distributiekosten en de heffingen en belastingen.

Over een periode van een jaar gespreid (december 2015-december 2016) stelt de CREG dat de aan de klant aangerekende eindprijs gemiddeld met 17,64% is gestegen. In detail blijkt dat de prijs voor de post energie (vrij te bepalen door elke leverancier) is gestegen met gemiddeld 256,69 €/jaar (+31,82%) in Vlaanderen, met 28,35 €/jaar (+3,47%) in Wallonië en met 10,69 €/jaar (+1,54%) in Brussel.

Grafiek van de CREG waaruit de evolutie van de energieprijs blijkt tussen januari 2007 en oktober 2016

Prijsevolutie van de post energie, in € per MWh voor de residentiële klanten*. Bron: “Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen”, CREG.

*Dc is een huishoudelijke klant met een verbruik van 3.500 kWh per jaar.

Hoe kan ik minder betalen?

Rekening houdend met de vaak ongunstige tariefevolutie is het nog altijd sterk aangeraden de prijzen van elektriciteits- en aardgasleveranciers te vergelijken. Idealiter vind je een lage vaste prijs, waarvan je lange tijd kunt genieten. Mocht dat in de huidige conjunctuur niet mogelijk zijn, kan je best ingaan op aantrekkelijke promoties en zodra die verstreken zijn, overstappen op een andere aanbieding. Is er ook goed nieuws? Het opzeggen van een energiecontract neemt amper enkele minuutjes in beslag.

Wil je van interessante tarieven genieten, dan moet je ook vaak naar een andere elektriciteitleverancier overstappen, promoties zijn immers meestal enkel voor nieuwe klanten voorbehouden. Maar geen paniek, zo’n overstap verloopt snel en is gratis. Bovendien zijn wij hier om jou te helpen bij je inspanningen en om jou te helpen minder te betalen voor je elektriciteit. Je kunt van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur steeds telefonisch bij ons terecht op het nummer 0800 37 447.

Dankzij Energie-Vergelijker.be profiteer je van promoties, kortingen en exclusieve voordelen !
Nu gratis vergelijken Ik bespaar tot 275 euro
Reageren!