Sinds 1 juli 2019 plaatst Fluvius enkel nog digitale meters. De kans is groot dat u momenteel nog een mechanische teller heeft staan, maar die zal uiteindelijk vervangen worden door het nieuwe type. Heeft u er baat bij op eigen intiatief uw elektriciteitsmeter te vervangen? En kan uw distributienetbeheerder de installatie van de digitale meter verplichten?

Overzicht

Als u van plan bent uw elektriciteitsmeter te vervangen, hebt u ongetwijfeld nogal wat vragen. Bij wie kan ik terecht? Welke formaliteiten moet ik regelen? Wat zal me dat kosten? Geen paniek, alle antwoorden leest u hieronder!

Waarom zou ik mijn elektriciteitsmeter vervangen?

Gele elektrische lampEen defecte stroommeter is één van de redenen om hem te vervangen. Net als mensen hebben ook elektriciteitsmeters een pensioengerechtigde leeftijd, al is die wel een pak lager: ongeveer 35 jaar. Heeft hij die leeftijd bereikt, dan kan hij trager beginnen te draaien. Als het bedrag op de energiefactuur van de consument daarmee lager is dan zijn reële verbruik, dan lijkt dat alleen maar goed nieuws. Het verschil zal hij dan immers bij de vervanging van de meter moeten ophoesten, wat meestal voor een gepeperde rekening zorgt.

Bovendien moet u ook niet hopen zo’n defecte meter definitief te installeren: de distributienetwerkbeheerder (DNB) vervangt systematisch defecte of verouderde meters. In het laatste geval is het zelfs een wettelijke verplichting. Of anders gezegd, een oude meter, ook al werkt die nog altijd naar behoren, zal worden verwijderd zodra hij niet langer aan de door de FOD Economie bepaalde vereisten voldoet. Zo wordt het energieverbruik zo nauwkeurig mogelijk gemeten. Sinds de zomer van 2019 is de nieuwe meter automatisch een digitale meter.

Ook de consument heeft trouwens alle belang bij een systematische vervanging van de meter. Een defecte meter kan immers ook voor hem nadelig uitdraaien. Stel dat de index op de meter te hoog is, dan zal hij van zijn leverancier een exorbitant hoge energiefactuur krijgen. En dan is het toch een geruststelling als u het probleem makkelijk kunt regelen en ervoor kunt zorgen dat het bij die ene keer blijft.

Een defecte meter is overigens niet de enige situatie waarin de meter wordt vervangen. Ook een klant kan om eender welke reden de nieuwe digitale meter willen en zelf het initiatief nemen. Misschien ontdekt u na berekening bijvoorbeeld dat een tweevoudig systeem met dal-/piekuren voor u voordeliger is. Of u vindt de digitale meter om een andere reden handig, bijvoorbeeld omdat u via de app meer inzicht krijgt in uw verbruik/

De DNB, de instelling bij wie u terecht kunt voor de installatie

De stroom- en gasmeters zijn eigendom van de netbeheerder die actief is in de betroffen gemeente. Hij is het dus die instaat voor de vervanging van de meter, of eventueel voor de verplaatsing of aanpassing ervan. Zo kan het vermogen van een elektriciteitsmeter verhoogd worden (“versterking van een elektriciteitsmeter”), een aanpassing waarvoor het apparaat niet moet worden vervangen.

Doorgaans is uw DNB verantwoordelijk voor de kwaliteit van het net en voor uw aansluiting erop. Hij staat dus in voor de technische opvolging van uw energiemeter en ziet erop toe dat u permanent bevoorraad wordt. Doet er zich in uw buurt een algemene stroom- (of gas-) onderbreking voor, neem dan contact op met uw DNB.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking

Hoe verloopt de wijziging?

Het verwijderen van een meter om er een nieuwe te installeren verloopt volgens een strikte procedure, die al naargelang de situatie soms verschilt. De twee belangrijkste zijn de volgende:

1. Vervanging van een oude of defecte meter

Is een oude meter aan vervanging toe, dan doet de DNB van zijn kant het nodige. Hij hoeft de consument zelfs niet te verwittigen dat hij de meter komt vervangen. Er zijn drie mogelijke scenarios:

  1. U bent thuis wanneer de technicus langskomt: hij zal de meter onmiddellijk vervangen.
  2. U bent afwezig maar de technicus kan bij de meter: als die zich bijvoorbeeld in het meterlokaal bevindt, dan kan de technicus die zonder voorafgaande toestemming vervangen. Hij zal bij u een kaartje in de bus steken, waarin hij u laat weten dat er een tijdelijke stroomonderbreking is geweest.
  3. U bent niet thuis en niemand kan bij de meter: de technicus steekt een kaartje in uw bus met verzoek contact op te nemen met de DNB om een afspraak te maken.

De vervanging van een meter gaat overigens heel snel. In de praktijk zal de technicus de meterstand van uw oude meter opnemen en de energiebevoorrading onderbreken. Hij zal vervolgens de meter vervangen, de nieuwe meterstand opnemen en de stroomvoorziening herstellen. Op het nieuwe apparaat kleeft hij alle nodige informatie zoals datum van vervanging en nummer van de vroegere meter. Ten slotte neemt hij de oude meter mee om hem te vernietigen.

2. Vervanging van een meter op verzoek van de klant

Symbool Like gevormd van mini-LikesWilt u van meter veranderen, dan moet u  een aanvraag tot wijziging van aansluiting bij uw DNB indienen. U zal een formulier invullen, dat u doorgaans online vindt, en er het type gewenste interventie op vermelden.

Het gaat hier meestal om de overstap van een enkelvoudig naar een tweevoudig tarief, waarbij ook het omgekeerde mogelijk is maar dan hoeft u de teller niet te vervangen. Het kan ook gaan om de definitieve verwijdering van een meter, de toevoeging van een andere zoals een uitsluitend nachtmeter of ook de opening of sluiting van een meter. U beslist, al naargelang je intenties op dat moment.

Eens uw aanvraag verstuurd, moet u nog vijf stappen doorlopen.

  1. Prijsofferte van uw DNB voor de aansluiting ontvangen;
  2. Ondertekening voor akkoord;
  3. Afspraak maken voor de uitvoering van de werken;
  4. Voorbereidende werken uitvoeren, zoals werken die u vooraf zelf moet doen zodat de technicus de aansluiting kan wijzigen. Hij kan u bijvoorbeeld ook vragen materiaal zoals een elektriciteitskast aan te kopen.
  5. De technicus komt langs en voert de gewenste interventie uit.
Dankzij Energie-Vergelijker.be profiteer je van promoties, kortingen en exclusieve voordelen!
Nu gratis vergelijken Ik bespaar tot 275 euro

Wat kost het om een elektriciteitsmeter te vervangen?

Sinds juli 2019 is Fluvius systematisch alle oude elektriciteitsmeters door nieuwe aan het vervangen. Dat gebeurt geleidelijk, waardoor de kosten over alle Vlamingen én meerdere jaren verspreid kunnen worden. Het wordt verrekend via de distributiekosten, op uw factuur zal dit dus geen gigantische invloed hebben.

Wilt u op eigen initiatief uw elektriciteitsmeter vervangen en overschakelen op een digitale meter? Dat kan. U betaalt er 88 euro incl. 21% btw voor, zonder meterkast.

In dit geval is het nutteloos om van energiemeter te veranderen!

Uw huidige energiemeter verwijderen om er een andere te plaatsen blijft een uitzondering. In de meeste gevallen is die interventie niet nodig. Tenzij u er zelf om hebt gevraagd, uw DNB het nodig acht of uw leverancier wil dat u een budgetmeter plaatst of verwijdert.

Groen vinkje en rood kruis

De plaatsing van een nieuwe meter is zelden nodig.

In de praktijk betekent dit dat een verhuis en het overzetten van uw energiecontract naar een nieuw adres, of een overstap naar een andere stroomleverancier geen enkele impact heeft op de meter. Uw leverancier, het bedrijf dus dat uw elektriciteit levert, hangt immers niet af van uw distributienet. Het is ook één van de redenen waarom het zeer eenvoudig en niet duur is om van leverancier te veranderen. Sinds 13 september 2012 is het namelijk zo dat particulieren en bedrijven die op het laagspanningsnet zijn aangesloten, steeds mogen opstappen en geen verbrekingsvergoeding moeten betalen.

Profiteer dus van de openstelling van de energiemarkt voor concurrentie om de door de energieleveranciers gehanteerde prijzen te vergelijken en zo op het meest voordelige aanbod op de markt in te gaan! Hulp nodig? Bel ons dan gerust op het nummer 0800 37 447.

Reacties22