Sinds 1 juli 2019 plaatst Fluvius enkel nog digitale meters. De kans is groot dat je momenteel nog een mechanische teller heeft staan, maar uiteindelijk zal die elektriciteitsmeter vervangen worden door het nieuwe type. Heb je er baat bij op eigen intiatief je elektriciteitsmeter te vervangen? En kan je distributienetbeheerder de installatie van de digitale meter verplichten?

Overzicht

Als je van plan bent je elektriciteitsmeter te vervangen, heb je ongetwijfeld nogal wat vragen. Bij wie kan ik terecht? Welke formaliteiten moet ik regelen? Wat zal me dat kosten? Wat als ik niet thuis ben wanneer de technicus langskomt? Geen paniek, alle antwoorden lees je hieronder!

Op de hoogte blijven van de energiemarkt? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Tank tal van goede advies om uw energiefacturen te verminderen.
Ik schrijf me in Onze beste tips elke maand!

Waarom zou ik mijn elektriciteitsmeter vervangen?

Laten we eerst en vooral de redenen bekijken om een nieuwe meter te installeren.

Mijn meter is defect

waarom-elektriciteitsmeter-vervangen

Een defecte stroommeter is één van de redenen om hem te vervangen. Net als mensen hebben ook elektriciteitsmeters een pensioengerechtigde leeftijd, al is die wel een pak lager: ongeveer 35 jaar. Heeft hij die leeftijd bereikt, dan kan hij trager beginnen te draaien. Als het bedrag op de energiefactuur van de consument daarmee lager is dan zijn reële verbruik, dan lijkt dat alleen maar goed nieuws. Het verschil zal hij dan immers bij de vervanging van de meter moeten ophoesten, wat meestal voor een gepeperde rekening zorgt.

>> Een defecte teller? Dit zijn de alarmsignalen

Mijn meter voldoet niet aan technische vereisten

Bovendien moet je ook niet hopen zo’n defecte meter definitief te installeren: de distributienetwerkbeheerder (DNB) vervangt systematisch defecte of verouderde meters. In het laatste geval is het zelfs een wettelijke verplichting. Of anders gezegd, een oude meter, ook al werkt die nog altijd naar behoren, zal worden verwijderd zodra hij niet langer aan de door de FOD Economie bepaalde vereisten voldoet. Zo wordt het energieverbruik zo nauwkeurig mogelijk gemeten. Sinds de zomer van 2019 is de nieuwe meter automatisch een digitale meter.

Ook de consument heeft trouwens alle belang bij een systematische vervanging van de meter. Een defecte meter kan immers ook voor hem nadelig uitdraaien. Stel dat de index op de meter te hoog is, dan zal hij van zijn leverancier een exorbitant hoge energiefactuur krijgen. En dan is het toch een geruststelling als je het probleem makkelijk kan regelen en ervoor kan zorgen dat het bij die ene keer blijft.

Ik wil overschakelen naar het tweevoudige systeem

Een defecte meter is overigens niet de enige situatie waarin de elektriciteitsmeter vervangen wordt. Ook een klant kan om eender welke reden de nieuwe digitale meter willen en zelf het initiatief nemen.

Misschien ontdek je na berekening bijvoorbeeld dat een tweevoudig systeem met dal-/piekuren voor je voordeliger is en dat je er geld mee kan besparen. Of je vindt de digitale meter om een andere reden handig, bijvoorbeeld omdat je via de app meer inzicht krijgt in je verbruik.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking

Is de digitale meter verplicht?

De plaatsing van een digitale meter is verplicht binnen de Europese Unie en daar is Vlaanderen geen uitzondering op. Daarom installeren de technici van Fluvius sinds juli 2019 enkel nog digitale meters, ook voor budgetmeters. Weigeren kan niet. Tegen einde 2024 moet 80 % van Vlaanderen uitgerust zijn met digitale meters en tegen 1 juli 2029 moet de uitrol voltooid zijn.

De digitale meter en je zonnepanelen

Voor de consumenten die zonnepanelen bezitten wordt de terugdraaiende meter ook geleidelijk vervangen door de digitale meter die de werkelijke afname van het net telt en waarmee je vergoed wordt voor je productieoverschot.

  • Als je PV-panelen voor 2021 geïnstalleerd werden, heb je de mogelijkheid een digitale meter te laten installeren als Fluvius meters in de buurt aan het vervangen is. Als je hiervoor opteert, kan je de retroactieve investeringspremie aanvragen. Als je besluit niet in te gaan op het aanbod, kan je de plaatsing tot 1 januari 2025 uitstellen.
  • Als je PV-panelen na 2021 geïnstalleerd werden of als de installatie ouder is dan 15 jaar wordt meteen een digitale meter geplaatst (behalve als het bijvoorbeeld technisch niet anders kan).

De DNB, de instelling bij wie je terecht kan voor de installatie

De stroom- en gasmeters zijn eigendom van de netbeheerder die actief is in de betroffen gemeente. Hij is het dus die instaat voor de vervanging van de meter, of eventueel voor de verplaatsing of aanpassing ervan. Zo kan het vermogen van een elektriciteitsmeter verhoogd worden (“versterking van een elektriciteitsmeter”), een aanpassing waarvoor het apparaat niet moet worden vervangen.

Doorgaans is je DNB verantwoordelijk voor de kwaliteit van het net en voor je aansluiting erop. Hij staat dus in voor de technische opvolging van je energiemeter en ziet erop toe dat je permanent bevoorraad wordt.

Doet er zich in je buurt een algemene stroom- (of gas-) onderbreking voor, neem dan contact op met je DNB.

>> Je aansluiting op elektriciteit snel geregeld in 4 stappen

Hoe verloopt de wijziging?

Het verwijderen van een meter om er een nieuwe te installeren verloopt volgens een strikte procedure, die al naargelang de situatie soms verschilt. De twee belangrijkste zijn de volgende:

1. Vervangen van een oude of defecte meter

Is een oude meter aan vervanging toe, dan doet de DNB van zijn kant het nodige. Hij hoeft de consument zelfs niet te verwittigen dat hij de meter komt vervangen. Er zijn drie mogelijke scenarios:

  1. Je bent thuis wanneer de technicus langskomt: hij zal de meter onmiddellijk vervangen.
  2. Je bent afwezig maar de technicus kan bij de meter: als die zich bijvoorbeeld in het meterlokaal bevindt, dan kan de technicus die zonder voorafgaande toestemming vervangen. Hij zal bij je een kaartje in de bus steken, waarin hij je laat weten dat er een tijdelijke stroomonderbreking is geweest.
  3. Je bent niet thuis en niemand kan bij de meter: de technicus steekt een kaartje in je bus met verzoek contact op te nemen met de DNB om een afspraak te maken.

De vervanging van een meter gaat overigens heel snel. In de praktijk zal de technicus de meterstand van uw oude meter opnemen en de energiebevoorrading onderbreken. Hij zal vervolgens de meter vervangen, de nieuwe meterstand opnemen en de stroomvoorziening herstellen. Wanneer de installatie voltooid is, kleeft hij op het nieuwe apparaat alle nodige informatie zoals datum van vervanging en nummer van de vroegere meter. Ten slotte neemt hij de oude meter mee om hem te vernietigen.

2. Elektriciteitsmeter vervangen op verzoek van de klant

elektriciteitsmeter-vervangen-op-verzoek-van-klant

Wil je van meter veranderen, dan moet je een aanvraag tot wijziging van aansluiting bij je DNB indienen. Je zal een formulier invullen, dat je doorgaans online vindt, en er het type gewenste interventie op vermelden.

Het gaat hier meestal om de overstap van een enkelvoudig naar een tweevoudig tarief, waarbij ook het omgekeerde mogelijk is maar dan hoef je de teller niet te vervangen. Het kan ook gaan om de definitieve verwijdering van een meter, de toevoeging van een andere zoals een uitsluitend nachtmeter of ook de opening of sluiting van een meter. Je beslist, al naargelang je intenties op dat moment.

Eens je aanvraag verstuurd is, moet je nog vijf stappen doorlopen.

  1. Prijsofferte van je DNB voor de aansluiting ontvangen;
  2. Ondertekening voor akkoord;
  3. Afspraak maken voor de uitvoering van de werken;
  4. Voorbereidende werken uitvoeren, zoals werken die je vooraf zelf moet doen zodat de technicus de aansluiting kan wijzigen. Hij kan je bijvoorbeeld ook vragen materiaal zoals een elektriciteitskast aan te kopen.
  5. De technicus komt langs en voert de gewenste interventie uit.

Wat kost het om een elektriciteitsmeter te vervangen?

Sinds juli 2019 is Fluvius systematisch alle oude elektriciteitsmeters door nieuwe aan het vervangen. Dat gebeurt geleidelijk, waardoor de kosten over alle Vlamingen én meerdere jaren verspreid kunnen worden. Het wordt verrekend via de distributiekosten, op je factuur zal dit dus geen gigantische invloed hebben.

Wil je op eigen initiatief je elektriciteitsmeter vervangen en overschakelen op een digitale meter? Dat kan. Je betaalt er 88 euro incl. 21% btw voor, zonder meterkast.

In dit geval is het nutteloos om van energiemeter te veranderen!

Je huidige energiemeter verwijderen om er een andere te plaatsen blijft een uitzondering. In de meeste gevallen is die interventie niet nodig. Tenzij je er zelf om hebt gevraagd, je DNB het nodig acht of uw leverancier wil dat je een budgetmeter plaatst of verwijdert.

in-welk-geval-de-elektriciteismeter-vervangen
De plaatsing van een nieuwe meter is zelden nodig.

In de praktijk betekent dit dat een verhuis en het overzetten van je energiecontract naar een nieuw adres, of een overstap naar een andere stroomleverancier geen enkele impact heeft op de meter. Je leverancier, het bedrijf dus dat je elektriciteit levert, hangt immers niet af van je distributienet. Het is ook één van de redenen waarom het zeer eenvoudig en niet duur is om van leverancier te veranderen. Sinds 13 september 2012 is het namelijk zo dat particulieren en bedrijven die op het laagspanningsnet zijn aangesloten, steeds mogen opstappen en geen verbrekingsvergoeding moeten betalen.

Profiteer dus van de openstelling van de energiemarkt voor concurrentie om de door de energieleveranciers gehanteerde prijzen te vergelijken en zo op het meest voordelige aanbod op de markt in te gaan!

Hulp nodig? Bel ons dan gerust op het nummer 0800 37 447.