Energie-Vergelijker.be houdt een solidariteitsactie om het Rode Kruis van België te helpen in het kader van de gezondheidscrisis veroorzaakt door de Covid-19-pandemie.

Daarom verbindt Energie-Vergelijker.be zich ertoe tussen 31 maart 2020 om middernacht en 26 april 2020 om middernacht aan het Rode Kruis van België een bedrag van twee euro voor iedere geldige inschrijving van iedere volwassen natuurlijke of rechtspersoon.

Enkel inschrijvingen die voldoen aan de algemene verkoopvoorwaarden komen hiervoor in aanmerking. Iedere inschrijver komt slechts één keer in aanmerking.

De schenking wordt uitgevoerd door en voor rekening van Energie-Vergelijker.be en brengt geen meerkosten mee voor de personen die inschrijven voor de prijsvergelijking.

De overschrijvingen worden wekelijks verricht op het bankrekeningnummer van het Rode Kruis België: BE72 000-0000016-16.

Het bedrag van de schenking werd gebonden aan een limiet van 10.000 euro. Energie-Vergelijker.be behoudt zich echter het recht voor het maximumbedrag van de schenking naar eigen goeddunken te verlagen zonder dit te moeten rechtvaardigen.

Na afloop van de campagne wordt iedere inschrijver op de hoogte gebracht van het totaalbedrag van de schenking van Energie-Vergelijker.be aan het Rode Kruis België.

Naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden