Je elektrische installatie is het systeem dat jouw woning verbindt met het stroomnet. Wij verklappen jou uit welke onderdelen het bestaat en vertellen jou ook wat het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie (AREI) is. Zo kom je te weten hoe je elektrische installatie conform de regels houdt en welke fouten je zeker niet mag begaan bij het checken van je elektrische installatie.

Waaruit bestaat een elektrische installatie?

Een elektrische installatie kun je met een menselijk lichaam vergelijken: het bestaat uit heel wat verschillende organen met elk een eigen functie. De onderdelen zijn stuk voor stuk essentieel voor het vlekkeloos functioneren van het grotere geheel.

De elektrische meter

Een stroommeter helpt jou de hoeveelheid elektriciteit te meten die over een bepaalde periode verbruikt wordt en om de elektriciteit vanop het distributienet naar je woning te krijgen. Je stroommeter is eigendom van je distributienetbeheerder (Fluvius, Sibelga, ORES etc.).

>>Wie is mijn distributienetbeheerder?

In Vlaanderen hebben we digitale en analoge stroommeters. De analoge stroommeters moeten langzaam aan vervangen worden door digitale stroommeters.

We onderscheiden drie types stroommeters

 1. Een enkele of dubbele meter met één meterstand;
 2. De dubbele meter, met twee meterstanden (één voor de piekuren en één voor de daluren);
 3. De exclusief nachtmeter die naast jouw standaardmeter gebruikt kan worden als je apparaten hebt die vooral ’s nachts werken (zoals bijvoorbeeld een warmtepomp).

Wist je dit? De prijs per kWh is ’s nachts en in het weekend lager, wat bij uitstek het grote voordeel is van de dubbele meter! Als je goed op je stroomverbruik let en je energieverslindende apparaten (wasmachine, vaatwas) tijdens de daluren gebruikt kun je heel wat geld uitsparen. Daarover vertellen we je meer in onze volledige gids over de piek- en daluren elektriciteit.

De automatische zekering

Een zekering is een soort beveiliging tegen eventueel te hoge spanningen of kortsluiting. Er bestaan verschillende modellen:

 • De smeltveiligheid, doorgaans “smeltzekering” genoemd, die de voeding van de installatie afsluit en dus ook al je apparaten bij overbelasting of kortsluiting;
 • De installatieautomaat, die de hoeveelheid opgenomen stroom door je installatie meet. Zijn de hoeveelheden niet even groot, dan wordt de voeding afgesloten. Er zijn ook installatieautomaten speciaal voor vochtige ruimtes (badkamer, berging) die je ruimtes voor jou veilig houden – water en stroom zijn niet meteen beste vrienden.

Elektrisch circuit

Deze zijn verbonden met de zekeringen en sturen elektriciteit naar hun afleverpunt. Deze onderdelen zorgen ervoor dat verlichting en elektrische apparaten ook effectief kunnen werken. Maar pas op, want thuis heb je er meer dan één. Er bestaan namelijk verschillende elektrische circuits voor verlichting en huishoudelijke apparaten. Energieverslindende apparaten zoals wasmachines hebben trouwens sowieso hun eigen circuit nodig om goed te kunnen functioneren.

Het elektrische paneel

Dit is direct verbonden met je teller en helpt je elektriciteit te verdelen over je hele woning dankzij zijn circuits. Het garandeert jou veiligheid, met name voor de zekeringen. Het elektrische paneel is eigenlijk het hart van je installatie dat de hierboven vermelde onderdelen van je apparaten met elkaar verbindt.

Op de hoogte blijven van de energiemarkt? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Tank tal van goede advies om uw energiefacturen te verminderen.
Ik schrijf me in Onze beste tips elke maand!

Wat is het AREI?

Het AREI, kort voor ‘Algemeen Reglement voor de Elektrische Installatie‘, bestaat in België al sinds 1981 en is de officiële gids die alle regels voor nieuwe elektrische installaties op een rijtje zet. Het AREI is verplicht voor:

 • Elektrische installaties voor thuis (allerlei types woningen, gemeenschappelijke of professionele ruimtes die “niet gevaarlijk of ongezond” beschouwd worden zoals wachtkamers, mede-eigendommen, gemeenschappelijke ruimtes van residentiële eenheden etc.);
 • Industriële elektrische installaties zoals werkruimtes waar ook effectief personeel zit. Ziekenhuizen zijn onderworpen aan strengere regels.

In september 2019 kwam er een nieuw Koninklijk Besluit dat de AREI updatet volgens de nieuwe veiligheidsregel. Dit besluit trad in juni 2020 officieel in werking.

De nieuwe regels van het AREI 2020

Het nieuwe AREI is tegenwoordig onderverdeeld in drie boeken:

 1. Boek 1 voor installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
 2. Boek 2 voor installaties op hoogspanning
 3. Boek 3 voor transmissie en distributie van elektrische energie

>>Surf voor meer details naar de website van de FOD Economie

Sinds haar publicatie in 1981 was dit AREI nooit meer geüpdatet. Een nieuwe versie was dus meer dan welkom! Ze bevat vanaf nu dus ook de normen omtrent nieuwe technologie zoals elektrische wagens of domotica.

Het nieuwe AREI is dus makkelijker te lezen, gedetailleerder en alle schema’s voor elektrische installaties, particulier of niet, kunnen geüpdatet worden. De regels over de bescherming tegen brand zijn intussen volledig herzien.

Welke energieleverancier past het beste bij jou? Maak een vergelijking om het antwoord te vinden!

Wanneer moet je een elektrische installatie controleren?

Bij het AREI hoort een controlebezoek voor elke nieuwe elektrische aansluiting, maar ook in andere specifieke gevallen:

 • Een bestaande installatie aanpassen of uitbreiden;
 • Het vermogen van een aansluiting wordt verhoogd;
 • Een huis dat gebouwd werd voor het bestaan van het AREI wordt verkocht en is dus nog nooit gecontroleerd geweest;
 • Op werven of in andere situaties waar een tijdelijke elektrische installatie voor nodig is.

Sinds de publicatie van het nieuwe AREI in juni 2020 moeten de bezoeken ook vaker uitgevoerd worden, vanaf nu dus één keer per jaar voor mobiele, verplaatsbare, tijdelijke en ATEX (‘ATmosphères EXplosibles’) – installaties. Voor particuliere installaties is het nog steeds om de 25 jaar, voor elektrische installaties in de horeca is dat één keer om de 5 jaar.

Zo’n controle moet in principe uitgevoerd worden door een erkende instantie zoals Vinçotte. Eenmaal de controle uitgevoerd is en je installatie goedgekeurd, krijg je een keuringsattest. Voor een nieuwe aansluiting is dat attest essentieel – je mag je werken zonder dat attest niet uitvoeren!

Wanneer is de elektrische installatie volgens de erkende installateur niet conform?

Zelfs als je geen eigen elektrische installatie plaatst, moet je het controlebezoek op voorhand zelf regelen. Een foutje dat jij als niet zo belangrijk beschouwt of een missend document kunnen het vlot verloop van de controle beïnvloeden.

Hieronder vind je een lijst met de fouten die je maar beter vermijdt voor je controle.

Niet alle benodigde documenten bij hebben

Onder ‘benodigde documenten’ verstaan wij de schema’s van je installatie, d.w.z.:

 • Een eendraadsschema dat jouw installatie weergeeft zoals ze is;
 • Een situatieschema dat jouw woning weergeeft en alle elektrische aansluitpunten.

Zonder deze schema’s heb je geen enkel referentiepunt in geval van problemen met je installatie. Je kan een eendraadsschema perfect zelf opstellen, maar zeker ook door een elektricien, indien je dat liever hebt.

Het aantal benodigde differentieelschakelaars niet plaatsen

De wet voorziet dat een differentieelschakelaar met een maximum vermogen van 300 mA – mega-ampère – eerst geïnstalleerd moet worden. Zoals aan het begin van het artikel ook aangegeven, moeten bijkomende differentieelschakelaars in de vochtige ruimtes van je woning geplaatst worden. Het vermogen daarvan mag niet boven de 30 mA liggen.

Je installatie niet correct isoleren

De elektrische kabels van je installatie worden beschermd door een isolerend materiaal om eventuele lekken te vermijden. Een slecht geïsoleerde installatie kan zware ongevallen veroorzaken, zoals brand of een elektrische schock.

Je stopcontacten niet correct plaatsen

Bij het plaatsen van je stopcontacten respecteer je volgende regels:

 • Maximum 8 stopcontacten per elektrisch circuit;
 • Elk stopcontact moet met een grondleiding uitgerust worden om eventuele overtollige stroom af te voeren en zo elk risico op elektrocutie te vermijden;
 • Er moeten 15 centimeter zitten tussen uitstekende stopcontacten en de bodem van een droge ruimte, voor andere ruimtes is dit 25 cm;
 • Bestaan de muren uit hout, dan moeten de stopcontacten ingekapseld worden met een speciaal apparaatje.

Geen stopcontact hebben dat correct gereguleerd werd

Is de weerstand van je stopcontact te hoog, dan loop je helaas risico op elektrocutie. Het is dus van essentieel belang dat je de weerstand van je stopcontact, uitgedrukt in Ohm, klopt.

Zo, je elektrische installatie heeft nu geen geheimen meer voor jou! Wil je ook profiteren van het advies van de experts om je elektriciteitsverbruik omlaag te krijgen? Onze adviseurs bieden jou helemaal gratis een luisterend oor en gaan samen met jou op zoek naar de voordeligste oplossing.

Welke energieleverancier past het beste bij jou? Maak een vergelijking om het antwoord te vinden!