Om de spectaculaire stijging van de energieprijzen tegen te gaan, heeft de regering midden maart besloten de btw op elektriciteits- en gasrekeningen tot dit najaar te verlagen van 21% tot 6%. Bovendien werd het sociaal tarief voor bepaalde consumentenprofielen verlengd tot september van dit jaar. Welke potentiële besparingen kunnen Belgische huishoudens met deze aanpassingen realiseren?

De stijging van de energieprijzen onder de loep

Het is al lang geen verrassing meer: de energieprijzen blijven maand na maand stijgen. Volgens de boordtabellen van de CREG, de federale energieregulator in België, is de gemiddelde elektriciteitsfactuur in een jaar tijd gestegen van 904,15 euro naar 1.378,56* euro, een toename met 52%.  De gemiddelde gasrekening ging in diezelfde periode met maar liefst 184% omhoog, van 1.153,36 euro naar 3.277,53* euro.

De oorzaken van die toename zijn talrijk: het grote geopolitieke conflict tussen Oekraïne en Rusland, de hervatting van de economische activiteiten in het ‘post-coronatijdperk’, de afname van de gasvoorraden op het Europese continent en de stijgende kostprijs van een ton CO₂.

>> Lees ook: Stijgende energieprijzen op de groothandelsmarkt: volgt jouw factuur?

Om deze stijging te compenseren, had de regering reeds het initiatief genomen om vanaf 1 januari 2022 verschillende maatregelen in te voeren om de huishoudens te helpen. Deze omvatten de uitbreiding van het sociaal tarief naar verschillende categorieën van consumenten. Bovendien heeft de federale regering een Gas-Elektriciteitsfonds opgericht, waardoor OCMW’s materiële hulp kunnen verlenen aan mensen die niet van het genoemde sociale tarief kunnen profiteren.

Tot slot werd de federale bijdrage op de energierekening vervangen door een accijns. Deze verandering is belangrijk omdat ze impliceert dat dit deel van de rekening niet langer automatisch stijgt, wat met de heffing wel het geval was. De federale bijdrage wordt beschouwd als een toeslag op de energierekening. Het bedrag hangt af van de hoeveelheid elektriciteit en gas die de eindverbruiker verbruikt. Een accijns is daarentegen een indirecte belasting op het verbruik of gebruik van bepaalde producten. Het bedrag staat dus vast. Het kabinet van Minister van Energie Tinne Van Der Straeten schat dat huishoudens dankzij deze ‘bevriezing’ een stijging met 30 euro per jaar kunnen vermijden.

>> Energie-Vergelijker.be maakt een stand van zaken op over de prijsstijgingen in 2021 en de wijzigingen voor 2022

*gegevens van maart 2021 en maart 2022

Welke energieleverancier past het beste bij jou? Maak een vergelijking om het antwoord te vinden!

De btw op elektriciteits- en gasrekeningen wordt verlaagd van 21% naar 6%

In een poging de portefeuille van de Belgen te ontlasten, heeft de regering ingestemd met een btw-verlaging op elektriciteitsrekeningen van 21% naar 6%, en dat voor de periode van 1 maart tot 30 september 2022. Om technische en organisatorische redenen wordt deze maatregel sinds april echter toegepast op de voorschotfacturen. Febeg, de federatie van energieleveranciers in België, stelde in een persbericht immers dat “de btw-verlaging eenvoudig uit te voeren lijkt, maar dat dit in de realiteit niet het geval is.” Alle mededelingen aan klanten en autoriteiten moeten worden aangepast. Daartoe moeten tientallen interne processen veranderd en grondig getest worden.

Maar hoe zal deze verlaging concreet tot uiting komen in de rekening? Uitgaande van een ‘doorsnee’ gezin van vier personen (twee volwassenen en twee kinderen), dat gemiddeld 3.200 kWh aan elektriciteit verbruikt, bedraagt de potentiële besparing 64 euro per jaar.

Half maart kwam het Kernkabinet opnieuw bijeen om enkele van zijn besluiten van februari te herzien. Sindsdien wordt de btw-verlaging ook toegepast op aardgas. Die ingreep werd van kracht op 1 april en loopt nog tot 30 september. Maar net als bij elektriciteit is deze verlaging om praktische redenen pas zichtbaar op de voorschotfacturen van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de maatregel.

Verlenging van het sociaal tarief tot september

In februari 2021 had de federale regering besloten het sociaal tarief uit te breiden naar diverse consumentenprofielen, zoals gepensioneerden, eenoudergezinnen in moeilijkheden of mensen met een bruto jaarinkomen van 20.000 euro of minder. Dat had als doel om de meest kwetsbare gezinnen te helpen in de gezondheidscrisis.

De uitbreiding van het sociaal tarief was trouwens al verlengd tot maart 2022. Met het oog op de huidige economische en energiegerelateerde context heeft de regering echter besloten deze maatregel tot september aanstaande te verlengen. Daardoor zullen niet minder dan een miljoen Belgische huishoudens van dit tarief kunnen profiteren, hetzij een vijfde van de totale bevolking van het land.

Op de hoogte blijven van de energiemarkt? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Tank tal van goede advies om uw energiefacturen te verminderen.
Ik schrijf me in Onze beste tips elke maand!

De toekenning van een energiecheque

Goed nieuws voor de hele bevolking! Bovenop de btw-verlaging heeft de federale regering besloten een energiecheque  (ook wel ‘verwarmingspremie’ genoemd) ten bedrage van 100 euro toe te kennen.

Er is weinig informatie vrijgegeven over wanneer de cheque in werking zal treden, maar Vincent Van Peteghem, Vicepremier en Minister van Financiën, bevestigt dat dit al binnen een tot twee maanden kan.

Concreet zal deze verwarmingspremie in een keer worden afgetrokken van de elektriciteitsrekening van Belgen met een residentieel contract, ongeacht of het een contract met vaste of variabele prijs is. Volgens de regering is de toekenning van deze korting op de elektriciteitsrekening de beste manier om de premie aan alle Belgische huishoudens toe te kennen, ongeacht hun verwarmingsmethode (elektriciteit, gas, olie of pellets).

Unieke automatische korting voor stookolie, butaan en propaan

Bij het laatste overleg, half maart, besloot het Kernkabinet ook een eenmalige automatische verlaging toe te kennen aan alle huishoudens die met stookolie, butaangas of propaangas verwarmen. Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht voor het hele jaar 2022. Mensen die net een nieuwe bestelling voor stookolie hebben geplaatst, hoeven deze dus niet te annuleren om van de korting te genieten: je krijgt ze in elk geval in de loop van het jaar.

Voor deze vermindering werd echter nog geen enkele modaliteit bepaald. Je hoeft nu dus nog geen contact op te nemen met je leverancier voor meer informatie.

En de toekomst?

Voorlopig heeft de regering nog niets gezegd over maatregelen die na september zouden kunnen volgen. Deze beslissingen zullen afhangen van de situatie op de energiemarkt op dat moment.

Als consument kun je echter wel al actie ondernemen om de stijging van je energierekening te beperken. Een eerste stap bestaat erin je huidige contract te vergelijken met de tarieven die momenteel op de markt worden aangeboden. Gebruik daartoe ons online vergelijkingsinstrument of neem gratis contact op met onze adviseurs via info@energie-vergelijker.be.

Wist je dit? Energie-vergelijker.be is het eerste platform om energieprijzen te vergelijken dat door de CREG is gecertificeerd. Dit kwaliteitslabel garandeert de gebruikers een intuïtieve, duidelijke, niet-misleidende en gemakkelijk te gebruiken dienstverlening.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking


Bronnen: